27.09.2008

Opfordring til statsministeren:

Forfatter: Bent Jacobsen

opsig Maastricht‑traktaten

Opfordring til statsministeren: opsig Maastricht‑traktaten ...

Parodien fortsætter: Integrationsministeren optræder nede i Bruxelles hos EU‑Kommissionen, idet hun lader, som om forudsætningen for vores vedtagelse af Maastricht‑traktaten, nemlig de fire undtagelser, gælder ad Pommern til! Men de gælder evigt, indtil en ny folkeafstemning (forhåbentlg ikke) afskaffer dem. En undtagelse er en undtagelse, og både retsforbeholdet og unionsborgerskabet kan kun forstås på én måde, medmindre man er komplet idiot: EU's retsregler og EU's såkaldte frie bevægelighed (der er afhængig af unionsborgerskabet, som vi også sagde nej til lige som EU‑retten) gælder ikke for Danmark. Fordi vi kun godtog Maastricht‑traktaten, fordi vi fik de fire undtagelser! Så enkelt er det. Vi skal ikke krybe for magten, og især ikke for magtmisbruget. Politikerne begår forræderi, når de kryber for EU's magt. Hvis de respekterede det danske folks afgørelse, ville de opsige den Maastricht‑traktat, der kun vedtoges på betingelser, EU har vist sig ikke at ville overholde! Om så EF‑domstolen vedtog tusind domme, ville de på grund af forbeholdene være ulovlige i Danmark!

Meget tyder på, at hele denne situation er et vel tilrettelagt komplot, som en del æreløse og svigefulde danske politikere selv har deltaget i.

De har derved desavueret og umyndiggjort vælgerflertallet.

Jeg er iøvrigt sikker på, at der ville være et enormt flertal både mod »den frie bevægelighed« og den islamiske indvandring i samtlige medlemslande i EU, hvis deres vælgere nogensinde var blevet spurgt i dette infame maskerede diktatur. Som ifølge psykopat‑eliten gerne skulle udvikle sig noget i retning af den bureaukratiske fascismes verdensherredømme, noget som også Lenin stod for, da han i 1913 i en verdensrevolutionær parole krævede, at alverdens folkeslag skulle sammensmeltes så grundigt, at alt etnisk særpræg i verden forsvandt! Og det var modstanden mod denne »sammensmeltning«, Stalin i 1935 med et nysprogsord kaldte for »racisme«! Og Stalins gode ven Roosevelt var helt enig med ham (på Teherankonferencen i 1943) i, at Europa efter krigen skulle multietniseres. Til brug for dette skabte man u‑landshjælpen, der vil øge Jordens overbefolkning fra tre milliarder i 1960 til syv milliarder i 2010 ...  

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810