20.09.2008

Storbritannien, -på farlig kurs.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Helt udenfor en danskers fatteevne har England indført sharia-domstole i 5 byer.

  

Kunne nogen i Danmark forestille sig, at justitsminister Brian Mikkelsen, ved administrativ forordning indførte officielle sharia-domstole i Danmark. Nej naturligvis ikke. 

Ikke desto mindre, er dette sket i Storbritannien!!

Ja, det en kendsgerning, at der fremover bliver etableret sharia-domstole i fem af landets større byer, hvis kendelser og afgørelser bliver juridisk bindende. 

Det bliver "frivilligt", om man vil have sin sag afgjort ved en sharia-domstol, eller i det normale britiske restsystem.

Det med det frivillige valg, skal man tage med et stort forbehold, i den islamiske kulturkreds, er der ikke tradition for, at eks.vis en kvinde der er træt af sin mand, får et såkaldt frivilligt valg.

Hvad med den voldtagne kvinde, vil hun blot være en utro skøge ved en retshandling, foran en dommer ved en sharia-domstol? Ja, der kan stilles mange spørgsmål, når det drejer sig om en domstol der har sit udgangspunkt i Koranen´s skrifter. 

De naive britiske embedsmænd m/k, er ikke nervøse for de kommende afgørelser ved sharia-domstolene. Man forsikrer, at der ikke bliver tale om steninger.

At der ved sharia-domstolen, ifølge Koranen, skal være to kvindelige vidner for at opveje et´mandligt vidneudsagn, bekymrer åbenbart ikke de retslærde i det britiske justitsministerium. 

Der er virkelig grund til bekymring og foruroligelse, når et gammelt retssamfund som det britiske, bevæger sig ud i dette retslige sump-område. Det betyder kort og godt, at der fremover ikke er lighed for Loven i Storbritannien. 

Dette emne, har chefredaktør Anne Knudsen skrevet en ledende artikel om i Weekendavisen nr 38. - 19 september. Her kan bl.a. læses følgende: 

"Skridt for skridt har udviklingen i al stilfærdighed nærmet sig det, vi nu ser. Sharia - "domstole" har eksisteret i årevis; de blev etableret på baggrund af den præcedens, der udgøres af de jødiske domstole, som i Storbritannien har eksisteret siden det 19. århundrede. Hverken de jødiske eller de islamiske "domstole" har hidtil kunnet afsige juridisk bindende afgørelser, men har fungeret som rådgivningsorganer for det almindelige retssystem. 

Og Forskellen er naturligvis afgørende for retstilstanden i landet; med den nye udvikling råder der ikke længere lighed for loven.

Mod  det hensigtsmæssige ved paralelle retssystemer taler en hel del historisk erfaring; det er nemlig slet ikke første gang, Europa ser forskellige indbyrdes uafhængige retssystemer praktiseres på samme territorium

Europæisk Middelalder var karakteriseret af netop denne ordning, og allerede dengang var den en kilde til uendelig konflikt i samfundene.

Parallelen til sharia-domstolene er oven i købet præcis, at den mest udbredte dobbelt-standard på retshåndhævelsens område, netop vedrørte et religiøst, transnationalt system; den katolske kirke.

Kirken håndhævede i hele Middelalderen sin eneret på at dømme præster, munke og nonner, og det betød i mange tilfælde, at verdslige herskere måtte finde sig i at have overbeviste forbrydere gående frit omkring, fordi Kirken ikke fandt deres handlinger angribelige.

Middelalderen i netop Storbritannien var også karakteriseret ved, at de to gamle universiteter, Oxford og Cambridge, havde jurisdiktion over deres medlemmer, studerende såvel som lærere. Når medlemmer af de ærværdige colleges øvede hærværk i Oxford by eller slog borgere i Cambridge by for panden, var universiteternes egne domstole tilbøjelige til at se mildt på sagerne. 

Det gav i lange perioder anledning til, at universiteterne nærmest var i belejringstilstand, fordi rasende borgere følte sig mishandlet og uden  adgang til retfærdighed. Bønder kunne over hele Europa langt op i tiden dømmes for handlinger, der var ganske tilladte for adelige og gejstlige.

Alt dette var en uudtømmelig kilde til væbnet konflikt, og de demokratiske revolutioner havde ikke uden grund lighed for loven  som et kardinalpunkt.

Det er ildevarslende, at man nu har glemt det hele."

 

 

Kilde: Weekendavisen nr. 38. 19-25 septmber 2008.

         Lederskribent chefredaktør Anne Knudsen

         Fremhævelse: PVJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810