11.09.2008

Slangen ved din barm.

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Skal Danmark fortsat støtte private muslimske skoler???

 

Religiøse skoler skaber terror.

Hvilket medlemmer af Den Danske Forening var klar over og gjorde opmærksom på allerede for tyve år siden.

”De religiøse skoler med elever med kun en tro er farlige.

Tanken om at skabe skel baseret på tro er udgangspunktet for, at de mennesker ser sig som udskilte og særlige.

Kampen imod terrorismen gøres endnu vanskeligere når elever går på skoler, som kun tillader en tro.

Derfra stammer tanken om, at mennesker af anden religion er andenrangs og foragtelige.

Hvilket fører til en fundamentalistisk opfattelse af den anden religion.

Terroister er hverken uvidende marionetdukker eller mentalt forstyrret..

For terror bunder hverken i fattigdom eller konflikt, hævder kriminal psykolog David Canter.”

 

Det er Den Danske Forenings grundopfattelse, at islam inspirerer til terror, og at terror har sit udgangspunkt i lovreligionen islam.

Dermed, har terror udgangspunkt i, hvad muhamedanske børn lærer i skolen.

Men den er så sandelig også inspireret af, hvad imamerne i moskeen giver udtryk for er rigtigt og forkert.

Så, når disse taler grimt og nedladende om det omgivende samfund, Danmark, opfattes dette af tilhørerne som ikke blot en sandhed, men også i høj grad som en indiskutabel sandhed.

 

På baggrund af ovenstående, kan vi altså konkludere, hvad vi allerede vidste nemlig, at de søde rare danske utopister, som mente det var så synd for de stakkels små, søde, rare, sarte, fredselskende muhamedanske børn, at de absolut skulle tvinges til at gå i skole med grise- danskere, og lære deres underlige vantro skikke og modbydelige kristne tankegang at kende, og derfor gav dem penge og lov til at isolere sig i egne rene skoler, havde uret.

Skønt, de gjorde, hvad de kunne for at bilde sig selv og andre ind, at de lå inde med den absolutte sandhed om emnet.

Hvilket vi da godt vidste de ikke gjorde.

Og gjorde opmærksom på.

Desværre havde massepsykotiske tegn allerede da indsneget sig hos meningsdannere, medier konformister m.m.

Fremover kan vi derfor kun opfordre til at alle bruger sin sunde fornuft.

Den man får indprentet i sin kristne opvækst.

Dels er den både uskadelig, rettere nærmere god for små menneskebørn og viser det sig, både på sigt, og i fortiden kreativ. 

Fred være med det.

Så længe undervisningsministeren tager budskabet om skolernes terror- effekt til sig, og omsider får taget sig sammen til at nedlægge alle de såkaldt privatskoler, som er funderet i og har et religiøst sigte.

De er blot med til at skabe skel og foragt for anderledes tænkende.

Altså hele det omgivende samfund.

Og dermed i strid modsætning til hvad utopisterne så fjoget har ladet sig lokke til at tro og mene, og på samme baggrund arbejde ud fra.

Er der grund til at nære en slange ved sin barm?

Desuden, forventes ministeren at oprette ordentlige tidssvarende skoler, sideordnet at opdatere læreruddannelsen, og som udgangspunkt at lære børnene, at de i lever i Danmark.

Og at Danmark i virkeligheden er et kristent funderet land.

Desuden må det slås fast, hvilken betydning kristendommen har for menneske og samfund.

Der bør lægges grundig vægt på undervisning i koranen, dens mål og midler, samt, islams forhold til demokrati og menneskerettigheder, og på islams historie og udbredelse.

Herunder følgerne heraf.

Skønt, 250.000.000. ( en kvart milliard ) døde over en 1.400. årig periode kun giver små 20.000. om året er det vel værd at nævne i forbindelsen med udbredelsen af fredens religion islam.

Ligesom Luthers syn på islam naturligvis tages i betragtning.

Ikke mindst skal diskussionen om, hvorfor vort udgangspunkt er at leve som et enkelt menneske imellem fødsel og død og i ansvar og skyld og i frimodig tro på Jesus Kristus, set i forhold til muslimerne finde sted.

Hvilke konsekvenser har forskellen på Luthersk kristendom og islam?

Set i historisk, politisk og menneskeligt perspektiv.

Desuden bør al Qaida , taleban og KLA/UCKs metoder tages under lup, og diskuteres i forhold til Geneve konventionerne.

Hvem er disse mennesker?

Hvilke interesser repræsenterer de?

Hvorfor?

Hvad er formålet?

Bare til en begyndelse. 

Den Danske Forening har naturligvis fremlagt disse forslag vedrørende undervisningen af danske skolebørn og børn af anden etnisk herkomst med bopæl i Danamark ved en tidligere lejlighed.

Aktualiteten heraf er indlysende.

Naturligvis er undervisningsministerens hensigter, de bedste.

Derfor følger vi udviklingen nøje, og skal hverken være sene til at være behjælpelige eller at følge op.

Ligesom vi da gerne rækker en hjælpende hånd i fald det skulle blive nødvendigt.

Foreløbig gælder det om at få lagt den rette kurs, og derpå hastigt få vendt skuden.

 

 

Kilde. David Canter, profesoor i kriminel psykologi. Daily Telegraph.

Oversat dels af Bjarne Nørum, KD og dels af forfatteren.

Den 11. september 2008.

Seneste INDSIGT-UDSYN

Den seneste udgave af INDSIGT-UDSYN er sendt ud til vores abonnementer og medlemmer. Du kan læse den forrige.

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810