10.08.2008

Ombud med nullermænd.

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Bjarke Rosenkilde går i rette med ombudsmandsinstutitionen. Godt brølt Bjarke!!!

 

Den gode ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen agter at undersøge den langsommelige sagsbehandling af familiesammenføring.

Sagsbehandlingsfristen på syv måneder overholdes ikke i hver fjerde komplicerede sag.

Servicemålet tillader kun en overskridelse i en af ti sager. 

Hvis ombuds- institutionen viser sig at have udtalt politisk karakter, er den så at sige værdiløs; idet den i så fald kun kan forventes at blive brugt i sager, som ombudsmanden, som udgangspunkt er politisk enig i.

Hvilket ikke kan siges at opfylde den oprindelige ide om ombudsmanden, som borgernes garant overfor stats –og kommunale myndigheder. 

Vi kan nævne justitsministeriets forhold til proff. Bent Jensens arbejde med Den kolde Krig.

Ministeriet tilbageholder afklassificerede papirer, og risikerer at medvirke til justitsmord, ligesom en bevidst umuliggørelse af løsning af opgaven synes at finde sted.

Det var vel værd at undersøge, og få sat på plads? 

Tidligere indenrigsminister Birthe Weiss og det forhold, at kun 1.700. ud af 20.000. bosniere indtil videre er vendt hjem.

Det blev sagt klart og tydeligt at disse skulle vende hjem, så snart der fred i deres land.

Det er ikke sket.

Hvorfor? 

Ifølge tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen blev befolkningen holdt hen i uvidenhed omkring ti-tyvedobling af indvandrer –flygtningestrømmen.

Det kan vi da ikke leve med, kan vi? 

Tallet af indvandrer og flygtninge blev længe fra politisk og embedshold fastholdt som værende 100.000. i alt.

Hvilket har vist sig ikke at være sandt.

Igen har man ikke talt sandt.

Formodentlig med institutionens medviden.

Det må da undersøges. 

Politikere og embedsmænd, der under dække af et andet forehavende, har påført Danmark og danskerne betragtelige økonomiske og menneskelige byrder.

Et forhold utilfredse borgere naturligvis bør kunne få indsigt i. 

En ombudsmand, der tilsyneladende griber ind, ud fra usaglige betragtninger jf. ovennævnte som han har ladet urørt.

Det er at lade hånt om sin opgave.

Kan man det, og bevare sin stilling? 

Er Hans Gammeltoft  Hansens indgriben politisk motiveret, og derfor hverken saglig eller seriøs?

Dette forhold må naturligvis afdækkes, så borgerne ikke er i tvivl om institutionens lødighed.

 

Lørdag. Den 9. aug. 2008.

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                 det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>