08.11.2004

Kan Danmark tilslutte sig EU-traktaten?

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Overdragelse af beføjelser i ubestemt omfang er muligvis i strid med Grundloven

Kan Danmark tilslutte sig EU-traktaten ?

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har gjort en god handel ved at lave en aftale med  Socialistisk Folkeparti. Uden SFs anbefaling af den ny EU-traktat ville der ikke være de store udsigter til et Ja til traktaten i Danmark.

Med et klart ’Ja’ fra Socialistisk Folkeparti er der i Folketinget kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten tilbage til at advokere for et Nej ved den kommende folkeafstemning, som finder sted engang i 2006.

Som gammel EU-modstander erkender jeg, at den ny traktat på en del områder er til at leve med. Der er for eksempel klare regler for, hvordan og under hvilke former et medlemsland kan udmelde sig af EU-fællesskabet. Det er betryggende!!!

Dernæst er de fire danske forbehold indskrevet som værende en del af Danmarks tiltrædelse til den ny traktat. Det er endnu mere betryggende.

Men der er nogle træk i traktaten, der klart tager magtudøvelse fra nationalstaterne til fordel for EU.

Ifølge traktaten bliver EU-kommissionen mere magtfuld. Den har i dag et initiativ-monopol  til ny EU-lovgivning og får efter den ny traktat direkte lovgivende myndighed. Legitimiteten af de trufne beslutninger får Kommissionen ved, at der er et fuldgyldigt medlem i Kommissionen fra ethvert medlemsland.

Men det varer ikke ved !!

Fra 2009 sker der en ændring. Herefter er det meningen, at EU-Kommissionen skal bestå af 15 stemmeberettigede medlemmer, og at Kommissionen skal have yderligere en ikke-stemmeberettiget kommissær fra de lande, der ikke har en stemmeberettiget kommissær. Der skal fra 2009 anvendes en rotationsordning, så adgangen til at have en stemmeberettiget kommissær går på omgang.

Det lyder meget retfærdigt.

Men, er det muligt for Danmark at indtræde i en sådan ordning?

Der vil opstå perioder efter 2009, hvor EU-kommissionen beslutter lovgivning, der er gældende for Kongeriget Danmark, men hvor Danmark ikke har nogen stemmeberettiget kommissær.

Det vil sige, at der træffes beslutninger for Danmark uden dansk deltagelse og uden dansk medvirken, og uden at rækkevidden af de forpligtigelser, der kommer til at påhvile Danmark, er kendt.

Derudover vil et mere selvstændigt Europaparlament udøve massiv lobbyvirksomhed og præge lovgivningen.

Det vil sige et tilfældigt flertal i Europaparlamentet kommer til at øve indflydelse i Danmark.

Grundlovens § 20 taler om, at overdrage beføjelser i ”nærmere bestemt omfang .” Det vil sige til en bestemt grænse. Vi ved ikke i dag, hvad kommende kommissioner beslutter sig for at gennemføre efter 2009.

Jeg stiller derfor spørgsmålet: ”Er det overhovedet muligt for Danmark at tiltræde traktaten uden en grundlovsændring ?”

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810