06.11.2004

Minister Bendtsen misinformerer

Forfatter: Ebbe Vig

Bendt Bendtsen påstår, at danske kvinder føder flere børn.

Med Ritzau som kilde viderebragte stort set alle dagblade økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens usande svar d. 2. november til folketingsmedlem Pia Kristensen (DF), som havde spurgt om den kulturelle sammenhæng bag stigningen i det danske fødselstal.

Den ansvarlige minister for Danmarks Statistik er økonomiminister Bendt Bendtsen. Der er dog ikke overensstemmelse mellem det, som ministeren oplyser og det, som de ansvarlige chefer oplyser på institutionen Danmarks Statistik om samme ting.

Det er for længst blevet fastslået af Dorte Larsen, Danmarks Statistik, at der i Danmark ikke opgøres noget separat befolkningsregnskab for ”gammeldanskere”. Samme Larsen har også for længe siden fastslået, at den officielt oplyste fødselshyppighed på 1,746 er den samlede fødselshyppighed for samtlige kvinder i Danmark.

Nu hævder Bendt Bendtsen, at netop denne fødselshyppighed er danske (= gammeldanske) kvinders fødselshyppighed. Det er simpelthen ikke sandt.

Det har været således, at selv Danmarks Statistik har hævdet det samme indtil omkring 1999, men siden er det utvetydigt blevet bekræftet under pres, at tallet 1,746 er den totale fødselshyppighed for samtlige kvinder i Danmark. Konsekvenserne for indvandringstallene og væksten i antallet af indbyggere i landet ville være ganske sigende, såfremt det holdt stik, hvad ministeren oplyser. Af tallene direkte fra Danmarks Statistiks Statistikbank aflæser vi altså fødselshyppigheden for samtlige kvinder (i Danmark) i gennemsnit til lige netop 1,746.

Danske kvinders fødselshyppighed kan vi af gode grunde ikke kende; men når nu andre vesteuropæiske lande udviser fødselshyppigheder fra 1,2-1,4 (lavest i de katolske lande) for den kvindelige stambefolkning, så må vi vel antage, at forskellen mellem forholdene i Danmark og forholdene i Tyskland, Sverige og Holland ikke kan være så stor, som den altså ville være, såfremt Bendtsen havde oplyst korrekt. Ville vi ikke antage, at fødselshyppigheden med meget større sandsynlighed kunne ligge på ca. 1,3 - måske lavere?

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen hævder supplerende, at indvandrerne (vel, under ét) har en fødselshyppighed på 2,279 i gennemsnit pr. kvinde. Hvis det var tilfældet, så ville indvandrernes fødende kvinder i konsekvens af de tre sidste oplysninger ovenfor (1,746, 1,3 og 2,279) udgøre 45,6 % *) af samtlige fødende kvinder i Danmark. Og det kan vel ikke være korrekt.

Det kan supplerende oplyses, at også de naturaliserede og deres børn figurerer som danskere i alle tabellerne hos Danmarks Statistik. Det betyder, at danskernes fødselshyppigheder i de officielle tabeller trækkes betydeligt op af hen ved 350.000 naturaliserede og børn eller flere. Samtidig reduceres selvsagt de fremmedes fødselshyppighed kunstigt/fejlagtigt af præcis samme forhold. Det er uholdbart at hævde, at indvandrerne føder 2,279 barn i gennemsnit pr. familie i Danmark, når vi fra det italienske J’ai Tout Compris nr. 31, 2003 får oplysningen, at muslimske kvinder i Italien føder 3,8 børn i gennemsnit og selv Danmarks Statistik officielt drister sig til at melde, at indvandrerkvinderne fra mindre udviklede lander føder 3,2-3,5 børn i gennemsnit. Her mangler også de naturaliseredes børn og børnebørn. 

 

*) 1,3*(1-X) + x*2,279 = 1,746, hvor x er fremmedandelen blandt de fødende

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810