28.05.2008

Nu er det nok!!!!

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Efter at have slagtet hørebilleder, tv-teater osv. finder DR penge til at lave en tørklæde-konkurrence

Vi vil ikke finde os i det længere.
Nu må det være nok.
DR tvangs-udskriver og inddriver licenspenge.
Hvilket er galt nok i sig selv.
 
Men nu skal borgerne, der til forskel fra et alt for stort flertal, ved noget om muslimske tørklæder, den kvindeundertrykkelse, samt antidemokratiske og babariske tankegang islam står som garant for, oven i købet betale for, at DRs kampagne for at finde "den mest tjekkede tørklædepige".
 
Ud over at grænse til at være stupid og pubærter, er tankegangen udtryk for den største hån, og desuden et decideret tegn på foragt for licensbetalerne.
Det politiske billede afspejler nemlig ikke noget latent ønske om at hylde det islamiske tørklæde som "tjekket".
Derfor må begrundelsen herfor findes andet steds; idet det ikke er et naturligt krav.
 
Tørklædet skal måske være moderne, så de stakkels muslimer ikke føler sig udenfor.
Vi husker, at muslim betyder underkastet.
Derfor er tørklædet et tegn på underkastelse, og dermed et tegn på overgivelse til højere magter.
Hvis ord findes i en bog.
De skal følges.
Hvilken ufrihed.
Den hylder bl a. DRs medarbejdere.
 
Vi er imidlertid trætte af denne usympatiske offervillighed og offergørelse.
 
Hvad bilder man sig ind?
 
Det mindste borgerne kan forvente er at få et minimum af saglighed og viden for deres penge.
 
Siden dette øjensynligt ikke er et krav på DR, så må de, ignoranter, nihilister og internationalister, som er ude af stand til at skelne, trækkes i løn eller fyres.
Snarest.
 
Evt. via bredt demokratisk rodfæstede, direkte transmitterede, og dermed spændende og underholdende udsendelser, i hvilke afstemninger foretaget af lytterne og seerne, indgår som et af de spændningsmæssige højdepunkter.
 
Da disse DR ansatte ofte og velvilligt demonstrerer deres evner og vilje til at ofre andre for egen vindings skyld, uden at føle den mindste skam herover, er det spørgsmålet om ikke de hellere end gerne stiller op til en dyst, hvor de kan udfolde disse deres righoldige evner i en krævende kamp om stolen.
Stolen der bliver tilbage til den sidste mand.
De andre er nemlig puttet i gryden.
 
Desuden, følger den sjove, dygtige og kloge undervisningsminister Bertel Haarder op med et forslag om, at skolerne fremover underviser i Koranen, dens mål og midler, samt islams forhold til demokrati og menneskerettigheder, og om islams historie og udbredelse.
Herunder følgerne heraf.
Ligesom Luthers syn på samme naturligvis tages i betragtning. 
 
Ikke mindst skal diskussionen om, hvorfor vort udgangspunkt er at leve som et enkelt menneske i ansvar og skyld og i frimodig tro på Jesus Kristus, set i forhold til muslimerne finde sted.
 
Hvilke konsekvenser har forskellen på Luthersk kristendom og islam?
Historisk, politisk og menneskeligt
 
Desuden, bør al Qaida, talebans og KLA/UCKs metoder tages under lup, og diskuteres i forhold til Genevekonventionerne.
Hvem er disse mennesker?
Hvem og hvilke interesser repræsenterer de?
Hvorfor?
Hvad er formålet?
 
Eleverne bør desuden diskutere baggrunden for, at Kosovo pludselig blev muslimsk territorium.
 
Set i lyset af den i København nyligt viste udstilling "bodys", må diskussionen om, hvad der blev af de mange ufrivillige serbiske organdonorers kroppe natuligvis også finde sted.
Således tilgodeses det kunstneriske perspektiv, som derved også ses repræsenteret både her og i det følgende:
 
For god ordens skyld kunne diskussionen om der var god grund til at gen-erkende, at allerede Holberg anså Koranen som en sammenskrivning af ældre religiøse tekster, tilsat fantasier af forskellig art, finde sted på baggrund af hvilke tanker store danskere litterater hidtil har gjort sig om islam.
 
Siden Karen Blixen præger vore sedler, kunne hun med fordel inddrages;
idet hun ikke mindst på denne baggrund må anses kendt.
Både hendes og Holbergs tekster og tanker, er stadig en del af dansk ånds -og kulturliv, må vi gå ud fra.
"Den politiske Kandestøber." er i det mindste evig højaktuel.
 
Undervisningen bør snarest påbegyndes og føres:
1. På folkeskolerne.
2. På gymnasier -og fagskoler.
3. På højere uddannelser.
 
Hvis nogen skulle blive kede af det i den anledning, kan Claus Hjort Frederiksen formodentlig finde trøstarbejde, så man hurtigt kommer sig over sin tristesse.
 
Tiltaget vil fremover kunne forhindre, og dermed være første skridt i retning af at sætte en stopper for de mange vildfarelser, ønsketænkning, gætterier: I det hele taget, den farligt store uvidenhed om islam, der generelt hersker i, og dermed sætter sit umiskendelige præg på Danmark, og dermed allerede fra nu medvirke til at afvige den hidtil satte kurs direkte imod katastrofen.
 
Sidstnævnte, sigter naturligvis til den stadigt voksende truende islamisering af Danmark.
 
Pædagoger, lærere, politikere og ministre som f eks. Birthe Rønn Hornbech, og Per Stig Møller, -sidstnævntes tale og smil minder i øvrigt mere og mere om Chamberlains- andre internationalistiske politikere, djøfer, go'er og ngo'er, klerasiet, fagbevægelsen og DA, journalister, "kunstnere" m.m., bør efteruddannes.
 
Dette må finde sted på kurser, som naturligvis skal beståes for, at man kan anses egnet til at bestride noget som helst erhverv i offentligt regie.
 
Gud være med os.
 
 
 
 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810