15.05.2008

Tal pænt, opfordrer Statsministeren.

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Hvornår er nok nok, hr. Statsminister


For god ordens skyld ser Den Danske Forenings hjemmeside nærmere på Birthe Rønn Hornbechs omtalte og omdiskuterede kronik.
 
Hun sammenligner i sin kronik 14. maj. "Dommertørklædet og de to regimenter", uden belæg for sin påstand 1. det muslimske tørklæde med:
En eller anden form for hovedbeklædning.
 
Jesus, hævder hun, var imod lovreligion.
Alligevel undrer det hende, at nogen modsætter sig lovreligiøse tørklæder i retssalene.
Antagelig derfor, lader hun sig anspore til, uden videre at betegne disse:
2. Fanatiske antimuslimer, som tilmed forsøger at bilde ind...
Det lykkes ikke helt BRH at gøre rede for, hvad hun mener med: antimuslim.
 
Desuden påpeges det, at staten takket være Grundtvig, fastsætter lovene.
Hermed tænker hun formodentlig på, at det Folketing, hun selv tilhører rigtig nok laver lovene.
Hvilket hun naturligvis som politimester er klar over.
Det skulle dog være unødvendigt for en jurist, politimester, folketingsmedlem, og minister, at konstatere den slags.
Selvom det sker i en kronik i Politiken.
 
Desuden rejses spørgsmålet: Kan muslimer være loyale overfor danske love og traditioner?
 
Hvilket er et godt spørgsmål.
Efter den udokumenterede påstand 3., der tilmed ikke kan afprøves, uden pludseligt at være en del af det danske retssystem, antager BRH, at domstolenes praksis med sin offentlighed, er tilstrækkelig til at kaste lys over en evt. synligt muslimsk dommers domme, og dermed forhindre katastrofen.
 
Fremover vil BRHs driftige engagement sikkert medvirke til at øge spændningen ved at være journalist.
 
Vi må spørge:
Kan vi, som BRH antageligvis gør, i det mindste i sit stille sind, på forhånd gå ud fra, at en muslim, som trods alt har underkastet sig gudens vilje, og med dødstraffen som svigens trofaste følgesvend, anerkender danske love, regler og traditioner?
I så fald kræver denne antagelse med sin vege baggrund en uforfærdet fantasi. 
 
Godt på sporet, fortsætter BRH optimistisk 4:
At de fleste muslimer fungerer godt, og føler sig som danske og som demokrater.
Tjah.
En kronik indeholdende ikke færre end 4. påstande, der hviler på BRHs stålsatte men udokumenterede påstande, må i sandhed betegnes interessant.
 
Af Den danske Forenings Hjemmeside fremgår det:
1. Efter formodentlig at have regnet lidt på det, hævder Asger Aamund, at en global styret arabisk koncern bruger islam som skjold, og politiken som sværd.
Religionen fremhæver han, er gammeltestamentlig og straffeloven fra Chr. IVs tid.
 
2. I Kristlig Dagblad 11/1-08. beskriver Kirsten Sarauw dagsordnen fra en islamsik konference i Wien:
a. Islam skal afløse kristendommen religiøst og politisk i Europa og USA.
b. Målet er islams verdensherredømme.
c. De reelle hensigter hylles i offerollens slør.
d. Internationalisterne udnyttes som allieret.
 
Det er åbenbart nødvendigt at stille spørgsmålet om ikke to myrdede hollandske mænds skæbne har gjort indtryk på hende.
Har hun også overset Ayaan Hirsis og Salamn Rushdies virke og skæbner?
 
BRH, medierne, politikere, jurister, det offfentlige system, arbejderbevægelsen,  DA, den kulturelle elite, kendte og forhenværende, gør sig simpelthen skyldige i at vende ryggen til kendsgerningerne, og dermed skabe deres egen virkelighed.
 
Således beskrives og defineres den psykotiskes etik i psykiatriens værksted.
Er ovenstående del af den danske befolkning, i lighed med fortidens tyskere? massepsykotiske?
Mon vi ligefrem søger skæbnesfællesskab med denne gruppe?
 
Hr. Statsminister:
Det er vanskeligt efter i en snes år at have talt pænt, for gentagne gange at se sine værste antagelser bekræftet uanfægtet at fortsætte hermed:
 
Udokumenterede påstande, teser stemplet som sandheder, begrebsforvirring, pubertære parader, løgn, sludder og vrøvl dagligt demonstreret af mennesker, der enten påtager sig eller ifører andre mennesker offerroller.
 
Hvornår er nok nok, og hvornår genindføres værdifulde begreber som sandhed, ansvar og skyld, og frimodighed, til afløsning af ovenstående nihilismes blot?
 
 
 
 
 
 
 
 


Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810