10.05.2008

Hvornår?

Forfatter: Poul Vinther Jensen

26 "Kloge Åger" kaster skam over Danmark ved at vise, at de intet har lært af balladen med muslimer andre steder.

 

Dansk Folkeparti´s Burka-annoncer, der er særdeles sobre, - og udformet med en tekst, der sætter spørgsmålet om tørklæder i det offentlige rum, bl.a i de danske retssale på en let forståelig måde. Dertil en historisk argumentation, der klart fortæller, at Danmark ikke kan godtage en islamisering, der er lodret imod alt, hvad den danske forfatning forsvarer.

Trods dette, er der en kreds af kendte borgere, der alle har det til fælles, at de ikke i deres dagligdag, på nogen måde kommer i kontakt med multietniseringen af Danmark. Deres børn og børnebørn gør heller ikke.

Vi kender alle typen, der offentligt giver udtryk for det berigende multietniske møde, men som ikke kunne drømme om at bosætte sig i et område, hvor en stor del af indbyggerne kommer fra den islamiske kulturkreds. Deres børn og børnebørn, går i udvalgte skoler, de er økonomisk så sikret, at de store udgifter i forbindelse med med tilstrømningen af flere hundrede tusinde fremmede til landet, ikke berører deres dagligdag.

De 26  kendte danskere er: Benny Andersen,Niels Barfoed, Ole Bierring, Jørn Bro, Inger Christensen,Uffe Ellemann-Jensen, Nils Foss, Knud Heinesen, Kjeld Hillingsø, Erik Hoffmeyer, Anker Jørgensen ,Hanne Kjærholm, Bent A.Koch, Otto B. Lindhardt, Søren Mørch, Jørn Nerup, Ida Nicolaisen, Lise Nørgaard, Olaf Olsen, Niels Pontoppidan, Herbert Pundik, Jørgen Reenberg, Grethe F. Rostbøll, Palle Simonsen, Erling Tidemann, Anne Wolden-Ræthinge.

 I et Åbent brev skriver de 26 kendte personer følgende:

"Dansk Folkepartis Burka-annoncer og forslag om, at muslimer skal afsværge dele af Koranen, hvis de vil opnå dansk statsborgerskab, markerer et højdepunkt i partiets mistænkeliggørelse af et mindretal. 

Det danske samfund har ikke siden trediverne oplevet tilsvarende hetz - og slet ikke fra et stort, indflydelsesrigt politisk  parti. Der er tale om et anslag mod den samhørighed, som så mange gode kræfter overalt i landet har skabt og stadig prøver at skabe.

Vi vender os mod den fjendtlighed, som partiets seneste udspil er udtryk for. Vi anser den for farlig og nedbrydende, også fordi den er med til at skabe dybe kløfter i befolkningen, både mellem danskere og danskere og nydanskere, og dermed gøre en konstruktiv og fordomsfri debat vanskelig. 

Vi er os fuldt bevist, at Danmark er i sigtekornet for terrorisme, og at terror skal bekæmpes med alle til rådighed stående midler. Men Dansk Folkeparti har med denne optrapning af sine aktiviteter givet næring til den agressive og frygtsomme offentlige stemning, som i sidste ende netop kan avle terrorisme.

Der er kun en vej frem i en turbulent tid:

Den enkelte borger skal gives de bedste muligheder for at forstå og håndtere de forskelligheder, som et moderne europæisk samfund rummer. Det er en stor opgave, der påhviler alle. Det kan komme til at koste dyrt, hvis opgaven ikke tages alvorligt."

 

Her er en selvbestaltet gruppe fra bourgeoisiet, der ikke  tøver med at belære sine landsmænd i "god opførsel".

Der tales om mistænkeliggørelse af mindretal, om hetz, om anslag mod samhørigheden, at skabe dybe kløfter, o.m.a.

Hvad med de landsmænd, der er blevet omringet af det multietniske projekt, iværksat af forfængelige politiske projektmagere,- der ikke har tænkt sig at "æde af den grød", de selv har rørt sammen til deres øvrige landsmænd.

Hvad med samhørigheden i de mange folkeskoler, der ikke længere fungerer som danske skoler.

Er det celebre selskab ikke klar over, at der i mange af de europæiske storbyer, ikke længere kan holdes juristdiktion.

Det betyder på lidt længere sigt, at militæret må sættes ind, hvis lov og orden skal opretholdes. Under den anden Muhammed-krise, var der ikke mindre end 507 steder med påsatte brande.

 

De 26, personer, der kaster sig op til at være formyndere for alle andre danskere, taler om begrebet ,- nydanskere - som om Danmark, er et indvandrerland.

Jeg stiller spørgsmålet, - hvornår, er der parlamentarisk truffet beslutning om, at Danmark er et indvandrerland ? Mig bekendt aldrig, -derfor, tillader jeg mig sammen med mange andre af mine landsmænd, at modarbejde den multietniske udvikling, - fordi jeg føler mig overbevist om, at den folkelige samhørighed og de europæiske frihedsrettigheder vil blive udsat for en perforering til skade for de kommende generationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810