24.10.2004

Ikke en Molbohistorie

Forfatter: Ebbe Vig

Uproduktive udgifter, som tvinger produktive virksomheder ud af Danmark

Lovgivningen om ungdomssanktioner er ét af regeringens nøgleprojekter i integrationens vildledende navn. Der er voksende behov for sanktioner, mener man, og også behov for interessante personalenormeringer. Men tiden er også til vidensformidling/erfaring fra private virksomheder. Derfor skal der ansættes såkaldt logistikchef til at opgøre den fornødne statistik, der skulle vise floatet igennem institutionerne af unge og vel især ansatte. Det kan vi læse i bladet Indsigt fra Århus Amt og selv vurdere. Baggrunden er: 72 unge mellem 15 og 18 år i 2003 blev idømt ungdomdomssanktion, heraf 18 unge i Århus Amt efter loven, der trådte i kraft den 1. juli 2001.

Den allerede etablerede Grenen er sikret og åben på den tidligere politistation i Grenaa med plads til 5 unge. Den nu skal suppleres. Man kan her læse, at de særligt grove tilfælde omfatter unge ned til 12 år. Afdelingen i Grenaa har 28 ansatte tilknyttet, hvoraf 10 er vikarer. Hver plads koster 1,6 mill. kr. pr. år, oplyser den ledende psykolog på afdelingen Lars Emil Andersen. Grenen i Grenaa åbnede den 1. Marts 2001.

Dette kaldes at være tidligt ude eller et såkaldt "forsøgsprojekt" i fire måneder.

Mere end halvdelen på de sikrede og åbne institutionspladser i 2003 var indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

Fra nytår 2005 åbnes en døgninstitution mere på Djursland. Nu med plads til 5 unge mere. Den tidligere Brundhøj Skole i Glesborg på Norddjursland er blevet renoveret og ombygget for 10 mill. kr. Navnet bliver Grenen i Glesborg. Der skal ansættes 35 personer til at varetage den socialpædagogiske indsats for de 5. Driftsbudgettet bliver på 12,6 mill. kr.

Endelig skal der fra 1. januar 2006 åbnes en sikret og åben institution med yderligere 10 pladser i Dalstrup Centret mellem Grenaa og Glesborg. Skal vi gætte på navnet Grenen i Dalstrup. Århus Amt besluttede den 28. september 2004 at købe Dalstrup Centret. Anlægudgifterne er her beregnet til 23,8 mill. kr.

Her kommer Henriette Kjær, der valgt i Århus Amt, ind i billede som socialminister med et samlet statsligt etableringstilskud på 17 mill. kr. Der er endnu ikke taget stilling til, om Dalstrup Centret skal være selvstændigt, eller det skal hører under Grenen i Grenaa. Driftsudgifterne bliver her henved 20 mill. kr., og der skal ansættes godt 50 medarbejdere på Dalstrupcentret.

Der bliver efter det, som vi læser i bladet Indsigt fra Århus Amt brug for en logistikchef. En logistikchef i gængs forstand forestår ledelsen af gennemstrømningen og distributionen af varer og ressourcer i masseproducerende industrivirksomheder.

Se, det er jo en interessant ting, som den ledende psykolog på Grenen i Grenaa Lars Emil Andersen her oplyser.

Efter det nuværende og det oplyste om budgetter og planer drejer det det sig om 20 unge og altså mindst 103 ansatte - om vikarerne er medregnet i det oplyste om planerne for Dalstrup Centret kan formentlig ikke afgøres, før det er besluttet om centret eventuelt bliver selvstændigt. Vi har vores begrundede tvivl, når vi sammenligner med normeringer på de øvrige etablerede og budgetlagte institutioner.

Hvis gennemstrømningen af bevillingskroner ikke kommer til at ligge inden for logistikchefens ansvarsområde, skulle man vel mene, at i det mindste de ansatte må inddrages. Ellers vil vi hævde, at det må dreje sig udpræget om de små tals statistik….20. Vi skal som nævnt ikke kunne afvise, at forventninger til en blomstrende fremtid kan være håbet for en logistikchef:

Forventningerne til fremtidige udbygninger af Grenen med forgreninger, centre og metastaser - forskning? Det kan være baggrunden, men det er for tidligt at melde sikkert om.

 

Det er afgjort ikke Molbohistorie!

Anskaf Indsigt nr. 7, oktober 2004 fra Århus Amt. Bladet bringer aktuel information og baggrundsviden - ikke mindre. Vi har her bragt uddrag af artiklerne, der omfatter 6 sider i bladet, og givet vores kommentarer.

Bladet kan forhåbentlig rekvireres fra Århus Amts Kommunikationsafdelingen,

tlf: 89 44 63 69 Telefax: 89 44 69 96. E-post: src@ag.aaa.dk

Den ansvarlige redaktør for Indsigt er Birgitte Thingholm

 

Kilde: Information om Danmark v/ Ebbe Vig

http://www.lilliput-information.com/indexx.htm

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810