29.03.2008

Det danske sprog

Forfatter: Ole Blente

Hvorfor erstatte velkendte danske ord med udenlandske?

Flere af den danske guldalders store digtere har i deres værk lovprist det danske modersmål. Eksempler

herpå er Edvard Lembckes "Vort modersmål er dejligt", H.C. Andersens "I Danmark er jeg født" og

Grundtvigs "Langt høiere Bjerge" og "Moders Navn er en himmelsk Lyd".

I 1887 satte øjenlægen fra Warscawa, L.L. Zamenhof, det kunstige sprog Esperanto ud i livet. Hans mål

var at skabe et sprog, som alle kunne lære sig ved siden af sit modersmål, og som skulle sikre, at alle

mennesker skulle kunne tale med alle. Det, mente Zamenhof, ville bidrage væsentligt til at forhindre nye

krige.
Esperanto blev nok en konkurrent til spansk og engelsk, men ikke værre end at Kalergi i 1925 ikke

vidste, om det blev engelsk eller esperanto, der løb af med sejeren. Det stod imidlertid klart for ham,

at den kommende verdensregering var afhængig et eet sprog.
Kalergi fik sin vilje: "Verden" bestemte sig for et af de to; Zamenhofs ønsker blev derimod ikke

indfriet: Engelsk blev det foretrukne verdenssprog OG - ikke at forglemme - hans tro på, at eet fælles

sprog skulle bringe fred til verden, slo grusomt fejl. Den amerikanske imperialisme, som bærer af det

engelske sprog, har vist sig grusommere end tusinde Djengis Khaner.
I takt med, at Danmark afgiver suverenitet til EU, FN m.m. afgiver Danmarks Radio sproglig suverenitet

til verdenssproget: Vi tudes ørerne fulde af meningsløs, indholdsløs amerikansk musik og film. Det samme

gør sig naturligvis gældende i vore nabolande: Norge, Sverige, Tyskland m.m.
Samtidig bliver tekst på vejskilte, DSB og offentlig information stadig oftere skrevet både på dansk og

på engelsk, eller BARE PÅ ENGELSK!

UDE AF SYNE, UDE AF SIND!

Eller skulle man i denne sammenhæng snarere sige:

UDE AF ØRE, UDE AF MUND!

Langsomt, men sikkert tvinges det danske sprog ud på sidelinjen. De aller almindeligste ord erstattes

med engelske. Det hedder BRAND i stedet for MÆRKE, LOVE i stedet for KÆRLIGHED.

Men kan det ene da ikke være lige så godt som det andet, vil du måske indvende. Jo, det kan det. Men

hvis vi ønsker os et rigt og varieret europæiske kulturliv, da må de enkelte folk, med sine

kulturbærende elementer (byggeskikke, mad, sprog, klædedragter osv) tillades at leve.

Vi kan sætte himmel og jord i bevægelse for at redde pandabjørne på den anden side af kloden, men vor

egen kultur, vort eget folk ... tja.

Hvordan kan vi så bidrage til opretholdelsen af et levende sprog?
- Bruge det, men ikke udvande det. Under er en liste over almindelige engelske ord, som bruges af os

almindelige danskere. Ord, som udmærket kunne undværes.
- Send listen til skoler, virksomheder eller offentlig forvaltning hvis de bruger engelsk i stedet for

dansk.
- Send besked om, hvem listen sendes til (ikke privatpersoner!). Måske vi efterhånden kan lave et arkiv

over virksomheder, der følger en dansk profil, og en over dem, der kaster det danske sprog i grams.
- Kom med forslag til listen, så vi kan få indarbejdet gode, præcise ord.DANSK - rigtig - DANSK

access        tilgang
account        konto
accountmanneger    regnskabsfører
adress        adresse
adress book    adressebog
a.s.a.p.    snarest mulig
big deal    god handel/ingen b.d: spiller ingen rolle
boyfriend    kæreste
brand        mærke/mærkevare
buddy        ven
buddy list    venneliste/venner
center/centrum    midte, midtpunkt
chat        pludring
chatroom    pjatterom
choice        valg
classified    stemplet/godkendt
cleared        godkendt
confidential    fortroligt
contact        kontakt
controller    kontrollør
copy        kopier
cover        omslag
coworker    medarbejder
dance        danse
dancing        dans
date        aftale/stævnemøde
dot        prik
down        ned
download    hent/nedlast/last ned/nedtage
email        epost/elektronisk post
executive    udførende, handlende
FAQ        SOS (spørsmål og svar)
newsfeed    
first hand    førstehånds
features    egenskaber
flatrate    fastpris
flirte        kurtisere
friend        ven
fuck        kneppe; i daglig tale menes snarere: Ærgerlig
girlfriend    kæreste
harddisk    fastdisk
home        hjem
hot        varm
hotline        telefonstøtte
human Ressource (HR) personaleafdelingen        
ikon        billede (religiøst)
inbox        indbakke
isp        netleverandør
job        arbejde
key        nøgle
kiss        kys
label/labels    mærke/klistermærke
level        trin
link        henvisning/kæde
list        liste
love        kærlighed, elske
mail        post
maile v.    sende
mate        mage
meeting        møde
monitorering    styring
motherboard    bundkort
network        samarbejde
news/newsroom    nyheder
newsgroup    nyhedsgruppe
nice        pæn/god/udmærket
online        på net
opening hours    åbningstid
out        ud
outbox        udbakke
overall        i sin helhed
password    kodeord/adgangskode/pasord
pict/picture    billede
ram        hukommelse
rating        plassering/vurdering/poeng
request        forespørgsel/bøn
scanne        afphotografere
service        tjeneste
shop        butik
shopping    se på butikker/handle/købe ind
single        alene
site        netsted/hjemmeside
soul        sjæl
story        fortælling
super        godt/fantastisk
tag        mærke
team        gruppe
time out    tidsfristen udløbet
up        op
upload        oplast
user        bruger
username    brugernavn
valid        gyldig
voice        stemme
website        netside/netsted
wire        tråd/kabel
wireless    trådløs
workshop    arbejdsgruppe
zoom ind    nærmere
zoom ud        udvid billedet   

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810