30.10.2003

EU: Afklaring er bydende nødvendigt!

Forfatter: PVJDen 21. oktober havde professor & h.c.,jur.dr. Ole Hasselbalch en kronik i Berlingske Tidende, der omhandlede EU-konventets traktatudkast.
Artiklen kan ses på denne hjemmeside under aktuelt 22. oktober.
Ole Hasselbalch retter her en skarp kritik imod traktatudkastet for en manglende præcisering og uklare tilkendegivelser om, hvad der menes i de mange artikler.

Ole Hasselbalch skriver bl.a:
”Selv de mest fintmærkende jurister vil for øvrigt også nok kunne få problemer med mange af de foreslåede regler, allerede fordi disses konsekvenser i kraft af deres programmæssige udformning ikke umiddelbart lader sig aflæse. Det indebærer, at det i sidste ende bliver EF-domstolen, der kommer til at bestemme, hvordan de skal forstås.”

De fleste har sikkert den opfattelse, at love er noget, det politiske system udarbejder og vedtager, og derefter arbejder domstolene ud fra, hvad der er gældende lov.
Men i EU., har Domstolen en større opgave, og man putter ikke engang med det .
Eks.vis står der i en publikation ” Fællesskabsrettens ABC” forfattet af Dr. Klaus-Dieter Borchardt under overskriften ”Fællesskabets Retsorden” bl.a:

”EU er imidlertid ikke alene retsskabt, men det følger også sine mål udelukkende ved hjælp af retslige midler. Det er det, der gør det til et retsfællesskab. Det er ikke magtforholdene, der styrer den økonomiske og sociale sameksistens mellem medlemsstaternes befolkninger, men derimod fællesskabsretten, som er grundlaget for EU/s opbygning med institutioner.”

Ole Hasselbalch har utvivlsomt sat sin juridiske syl ind på et centralt men politisk ømtåleligt område. Er traktatudkastet udarbejdet så svævende, så man ikke kan se og måle, hvor meget suverænitetsafgivelse der er tale om, ja, da kan man ikke bruge begrebet ” i nærmere bestemt omfang”, som der står i Grundlovens § 20.

Vi må som borgere i nationalstaten Danmark vide helt præcis, hvilke konsekvenser, EU-traktaten får for vort nationale parlamentariske liv. Er det en traktat, der kan få et ubestemt omfang bl.a. igennem en række klare retskendelser fra EU-Domstolen,- hvis afgørelser automatisk bliver gældende ret i medlemslandene?

Ja, det er nødvendigt, at disse afgørende spørgsmål bringes frem i front i den kommende debat op til folkeafstemningen.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810