27.08.2007

”Projektet”

Forfatter: Ole Gerstrøm

Masterplanen for Det Muslimske Broderskab’s magtovertagelse

Den 7. november 2001 foretog schweizisk politi en ransagning af en luksusvilla i Campione, Schweitz. Man var interesseret i ejeren, Youssef Nada, som var direktør for Al-Taqwa Banken i Lugano. Han havde i mere end 50 år deltaget i Det Muslimske Broderskab, og han indrømmede at være en af organisationens internationale ledere.

  Det Muslimske Broderskab blev grundlagt i Egypten i 1928 af Hasan al-Banna, farfar til Tarek Ramadan, den velkendte euro-muslimske akademiker, der ikke vil tage fuld afstand fra stening, men blot foreslår en midlertidig indstilling af denne familieretslige praksis. I Danmark kender vi bedst afdøde imam Abu Laban fra Det Islamiske Trossamfund, Dortheavej, København NV, som den tve-tungede repræsentant for Det Muslimske Broderskab.

  Broderskabet har som sit motto: ”Allah er vort mål, Profeten er vor leder, Koranen er vor lov, Jihad er vor vej, at dø på vej mod Allah, er vort højeste håb.”

  Baggrunden for ransagningen var undersøgelser af hvidvaskning og terrorfinansiering omfattende Al-Qaeda, HAMAS (den palæstinensiske gren af broderskabet), det algierske GIA, og det Tunesiske Ennahdah.

  Under ransagningen af den schweiziske villa fandt man en 14-siders plan skrevet på arabisk, dateret 1. december 1982. Her var der formuleret en 12-punkts strategi kaldet ”Projektet”, som omhandlende ”etableringen af et islamisk styre på jorden”. Nada erklærede over for de schweiziske myndigheder, at det usignerede dokument var udarbejdet af islamiske forskere med forbindelse til Det Muslimske Broderskab.

  Den israelske islamforsker Reuven Paz siger, at ”Projektet” var grundlaget for etableringen af broderskabets internationale organisation i 1982. En oprindelige plan fra 1960’erne gik ud på at overføre syriske og egyptiske intellektuelle medlemmer af broderskabet til Europa. Naser Khader kom iøvrigt som 11-årig til Danmark fra Syrien i 1974.

  Hvad der gør ”Projektet” helt unikt er, at det indeholder en fleksibel, flerfaset, langtidsplan for en ”kulturel invasion” af vesten omhandlende indvandring, infiltration, overvågning, propaganda, protest, bedrag, politisk legitimitet og terrorisme. Planen er åbenbart fulgt. Således er der indført parallelt islamisk styre i Sverige, Danmark blev udsat for tegnings-jihad, franskmændene fik en bil-afbrændings intifada og englænderne fik 7/7 terroristangrebet. Projektet’s” elementer gennemføres med succes.

  Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den schweiziske journalist Sylvain Besson’s bog, “La conquête de l'Occident: Le projet secret des Islamistes (Erobringen af Vesten: Islamisternes Hemmelige Projekt),” fra oktober 2005.

  Her følger en række af de taktiske tiltag fra ”Projektet:”

· Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;

· At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;

· Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;

· Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;

· Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;

· Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;

· At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;

· Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”

· At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;

· Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;

· Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;

· Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.

· Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.

· Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;

· Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;

· At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af   processer for konfliktløsning;

· At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål;

· Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;

· Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;”

· At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn,   propaganda, personel, finansiering, teknisk og operational støtte;

· At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;

· At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;

· At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;

· Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;

· At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse;

· At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

  “Projektet” blev altså skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroristaktiviteter i Mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

  I uhyggeligt omfang kan vi konkludere, at disse retningslinier svarer til faktiske islamiske aktiviteter i den vestlige verden, hvadenter vi ser på “de moderate” eller på egentlige terrorgrupper gennem de seneste par årtier.

Der kan næppe være megen tvivl om, hvad 100 års-planen indeholder.

 

 

Kilder:

http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID={61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4}

http://www.e-prism.org/aboutprism.html

http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1282theproject

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810