12.04.2007

Ayaan Hirsi Ali fortæller

Forfatter: Poul Vinther Jensen

En sen, men evigt aktuel anmeldelse

Jeg har her i påske-dagene læst Ayaan Hirsi Ali´s bog, "JEG ANKLAGER".

Der i dansk udgave er udkommet på Jyllands-Postens Forlag - JP/Politikens Forlagshus A/S i 2005.

Dansk oversættelse Jan Nygaard. (183 sider)

Jeg kan anbefale bogen.

I kapitel 2 skriver forfatteren  Ayaan Hirsi Ali under overskriften "Lad os ikke i stikken.

Lad os få en Voltaire" bl.a.:

"Den der siden 11. september har fulgt med i den offentlige debat, kan vanskeligt komme til en anden konklusion, end at kritikken af islam, både i Holland og resten af verden, er vokset kraftigt.

Gang på gang spørges der, om islam i sin nuværende form kan forenes med demokratiet og retsstaten, som vi kender dem i Holland. Eller har islam behov for at gennemgå en "oplysningstid" og en modernisering.

En sådan diskussion foregik i sidste uge i diskussionshuset De Balie, arrangeret af forlaget Van Gennep og dagbladet Trouw under mottoet "Voltaire og islam".

Spørgsmålet er, om islam har behov for en Voltaire. Hvor bliver den bidende krtik af islam af? Eller skal Voltaires kritiske ånd kun rette sig imod vesterlandske kultur?

For at kunne besvare spørgsmålet om den nuværende muslimske verdensopfattelse og den vestlige kan forenes, er det måske godt at lægge de to verdener ved siden af hinanden.

Muslimsk fundamentalisme og politisk islam opstår ikke ud af intet. De har brug for et bed, hvor de kan slå rod og trives, og hvori de kan omdanne sig til meget farlige varianter, som vi siden den 11. september er blevet konfronteret med.

Det bed består af islam, sådan som den i dagligdagen gives videre til muslimerne i den muslimske verden. Derfor skal vi først og fremmest kigge på disse kilder til islam.

Hvor store forskellene mellem muslimerne end måtte være, så er det islams lære og måden, den opleves på i praksis, som danner grobunden for vildskud som fundamentalisme og, i sidste instans, også for terrorisme.

I avisen Trouws tillæg Letter&Geest den 10. november påpeger forfatteren Leon De Winter nogle grimme sager fra det daglige liv, som de forekommer i en del af den muslimske verden. Skønt jeg ikke deler De Winters opfattelse af, at der foregår en tredje verdenskrig, så har han da fuldstændig ret, når han beskriver den muslimske verden.

For det første beskriver De Winter ideologien, der drev gerningsmændene fra den 11. september og deres tilhængere, på en udmærket måde. Ideologien påberåber sig kilderne til islam.

Det er en religiøs ideologi, der kører på "kraft og svaghed, herredømme og ydmygelse, evighed og tid, renhed og formørkelse", det hele udelukkende holdt sammen og forsvaret med den guddommelige retfærdighed.

Af egen erfaring kan jeg bekræfte, at den muslimske verden er meget hierakisk opdelt. Allah er almægtig, og mennesket er hans slave, der skal holde Guds love.

De der tror, at det der står i Koranen, og som tror på Allah og bekender, at Muhammed er hans profet, står over kristne og jøder, og disse står igen som "folkene med bogen" - over de frafaldne og ikke troende.

Manden står over kvinden, og børnene skal adlyde deres forældre. Mennesker, der ikke holder sig til reglerne, skal ydmyges eller myrdes i Guds navn."

 

Kilde: Ayaan Hirsi Ali "JEG ANKLAGER"

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810