11.02.2007

Indvandringen satte rekord i 2006

Forfatter: HV

46.560 udlændinge fik opholdstilladelse i Danmark i 2006

Ifølge Danmarks Statistik fik i alt 46.560 udlændinge opholdstilladelse i Danmark i 2006.

Det er det højeste antal nogen sinde.

Der kan knyttes både positive og negative kommentarer til denne udvikling.

Til det positive hører, at en voksende del af opholdstilladelserne gives af beskæftigelsesmæssige grunde. De fleste af disse opholdstilladelser er tildelt folk fra Polen, Litauen, Letland og andre østeuropæiske lande. Vi kan derfor gå ud fra, at det drejer sig om folk, som faktisk er kommet til Danmark for at arbejde og ikke for at føre hellig krig. De er desuden fra nært beslægtede kristne kulturer og vil kunne fungere i det danske samfund uden nævneværdige problemer.

Der knytter sig større usikkerhed til karakteren af det voksende antal opholdstilladelser, som gives med baggrund i den fri bevægelighed i EU. Her hører Tyskland, Storbritannien og Frankrig til de store bidragydere, og det fremgår ikke af de tilgængelige tal, i hvilken udstrækning der er tale om indvandrere og deres efterkommere i de pågældende lande, som er vandret videre.

Til det negative hører, at antallet af familiesammenføringer på grund af ægteskaber er på vej op igen, efter af indførelsen af 24-års-reglen havde medført et mindre kortvarigt fald.

24-års-reglen blev indført for at modvirke tvangsægteskaber og kædeindvandring fra muhamedanske lande, men har i mange tilfælde været til ulempe for sagesløse etniske danskere. Den eneste holdbare løsning er at forbyde enhver form for indvandring af muhamedanere, ligesom USA indtil for få år siden forbød enhver indvandring af kommunister.

De officielle tal fremgår af tabellen nedenfor. Det kan iagttages, at opholdstilladelser på grund af tildeling af asyl, som ses i de to første rækker, er faldet under den siddende regering.

Det samme er tilfældet for familiesammenføring af børn og forældre over 60 år.

Derimod er antallet af opholdstilladelser af alle andre grunde vokset.

Opholdstilladelser efter opholdstilladelse og tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Flygtningestatus

4223

4388

5742

3489

1852

1045

853

838

Andet grundlag

220

768

521

580

595

547

294

257

Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende

6637

6399

6499

4880

2538

2344

2498

2793

Familiesammenføring af mindreårige børn

2585

5934

4185

3052

2170

1469

1011

801

Familiesammenføring af forældre over 60 år

200

238

266

219

83

19

13

0

EF/EØS-opholdsbeviser

5706

5925

5950

6041

6475

7904

9916

12806

Beskæftigelsesmæssige grunde

2078

2195

3482

3497

5763

8575

12083

16245

Uddannelse

3658

4239

3724

5317

6212

6332

6990

5159

Øvrige grunde

3938

4795

5985

6288

5745

5866

6734

7661

 Ialt

29245

34881

36354

33363

31433

34101

40392

46560

Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken. VAN6

 

Cand. oecon. Ebbe Vig har knyttet nogle særdeles kritiske kommentarer til de officielle tal, som det kan anbefales at studere på bloggen http://danmark.wordpress.com/

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810