30.04.2020

Betænkning fra Ytringsfriheds-kommissionen

Forfatter: Justitsministeriet

Ytringsfrihedskommissionen konkluderer, at ytringsfriheden aktuelt har gode rammer og vilkår i Danmark

Ytringsfrihedskommissionen afleverer betænkning

Ytringsfriheden i Danmark har overordnet gode forhold, men der er alligevel behov for løbende at værne om den. Det mener Ytringsfrihedskommissionen, som har brugt de seneste to år på at evaluere og beskrive ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark.

Ytringsfrihedskommissionen konkluderer, at ytringsfriheden aktuelt har gode rammer og vilkår i Danmark. Ytringsfriheden hviler på et solidt fundament, som kommissionen ikke ser grund til at ændre grundlæggende ved. Men ytringsfriheden står dog efter kommissionens opfattelse over for en række udfordringer, som det er nødvendigt at tage alvorligt. Blandt de emner, som kommissionen særligt fremhæver, er ytringssikkerhed, som bl.a. dækker over, at personer gennem f.eks. chikane, vold eller terror forsøger at forhindre andre i at ytre sig og deltage i den offentlige debat.

 

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Jeg er taknemmelig for det grundige stykke arbejde, som kommissionen har udført. Vores grundlovssikrede ret til at ytre sig er en hjørnesten i vores samfund. Kommissionens betænkning er et solidt fundament for en vigtig debat, som forhåbentlig for alvor vil udfolde sig, når forholdene i samfundet igen har normaliseret sig. Betænkningen spænder vidt, og regeringen vil sørge for at have kommissionens synspunkter med i det videre politiske arbejde. Jeg kan dog allerede nu sige, at regeringen vil se på, om der er behov for at skærpe straffen for trusler, der skal forhindre andre i at ytre sig og deltage i den demokratiske debat. For ytringsfriheden er en ret, som vi ikke skal tage for givet, og derfor skal vi som samfund tage markant afstand fra trusler mod ytringsfriheden.”

Kommissionens befolkningsundersøgelse viser, at selv om ytringsfriheden vægtes højt, er der en tendens til, at opbakningen til ytringsfriheden bliver mindre, jo større konsekvenser ytringerne har for andre mennesker eller for samfundet i bredere forstand.
 

Fakta:

Ytringsfrihedskommissionen blev nedsat i december 2017 og har haft som opgave at beskrive ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark, den historiske udvikling af ytringsfriheden her i landet og de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens vilkår. Kommissionen har inddraget erfaringer fra andre lande, ligesom kommissionen har skullet se på, om internationale strømninger påvirker ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.

Læs Ytringsfrihedskommissionens betænkning: Del 1 og del 2

Læs undersøgelsen: Ytringsfrihed i Danmark

Undersøgelsens bilag 1 

Undersøgelsens bilag 2


Kommissionens sammensætning:

Formand

Fhv. nationalbanksdirektør, Nils Bernstein

 

Øvrige medlemmer

Dr. phil. Bodil Due, Aarhus Universitet

Ph.d., professor i forfatningsret Jens Elo Rytter, Københavns Universitet

Professor, ph.d. Rune Stubager, Aarhus Universitet

Chefredaktør Jakob Nielsen, Altinget

Advokat, dr.jur. Jonas Christoffersen

Seniorforsker Flemming Rose, Cato Institute

Direktør Jacob Mchangama, Tænketanken Justitia

Direktør og formand Vibe Klarup, Hjem til Alle og regeringens Udsatteråd

Advokat, ph.d. Vibeke Borberg

Udlandsredaktør Anna Libak, Weekendavisen

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810