31.12.2006

Nytårsudtalelse:

Forfatter: HV

Vi har grund til at være stolte over os selv og vort land

I den første halvdel af det forløbne år befandt Danmark sig nærmest i krigstilstand, fordi hele den muslimske verden forsøgte at tvinge os til at undskylde, at vi er frie mennesker med en selvfølgelig og umistelig ret til at give udtryk for vore meninger i skrift og tale.

Vi har grund til at være stolte over vor regering, som ikke lod sig rokke, og vi har især grund til at være stolte over vor statsminister, som stod fast over for både ydre og indre pres. Vi har også grund til at være stolte over, at ingen af os lod sig provokere til at argumentere med hysterisk råberi, trusler og overfald .

Vi har grund til at være stolte over vor dygtighed, som har gjort Danmark til et af verdens rigeste lande. En nylig rapport fra World Economic Forum placerer Danmark på en fjerdeplads bland verdens mest konkurrencedygtige lande – kun overgået af Svejts, Finland og Sverige. Det er i vor del af verden, grundlaget blev skabt for den enorme økonomiske fremgang, som hele verden prøver at få del i, og det er stadig her hos os, nye ideer udvikles.

At der er sådan, skyldes netop vor frihed til at tænke nye tanker, vor åbenhed overfor forandringer og vor uvilje mod dogmer og fastlåste tankesæt.

Denne frihed og åbenhed har vi grund til at være stolte over.

Det eneste, der kan true vor frihed og den hermed forbundne velstand og velfærd, er tolerance over for den middelalderkultur, som en naiv og ansvarsløs udlændingepolitik har givet husly i vort land.

Vor frihed, velstand og velfærd kan ikke overleve, hvis vi lader mennesker med forstenede hjerner og kolde hjerter skræmme os fra at sige og mene det, vi føler er rigtigt.

Sådanne mennesker har allerede skabt en spændetrøje af ufrihed og fattigdom, som binder hånd og ånd fra Marokko i vest til Indonesien i øst – med Indien som fremgangsrig undtagelse.

Indvandrede tilhængere af den ideologi, som behersker dette tvangens og elendighedens bælte, må henvises til at rejse hjem.

2007 bør være året, da Danmark påbegynder en omfattende repatriering af folk, som truer friheden og velstanden.

Så vi også kan være stolte af Danmark i fremtiden.

På foreningens vegne ønsker jeg alle et Godt Nytår.

 

På foreningens vegne

Harry Vinter

Formand

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810