15.12.2006

Røde Ken´s naivitet!!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Londons borgmester har en medfødt evne til at forveksle årsag og virkning.

  

Enhver der har besøgt de engelske storbyer London, Manchester, Birmingham, Nottingham, Liverpool, kan ikke undgå at få øje på de store spændinger der er imellem de mange etniske grupper og den engelske befolkning.

 De største spændinger findes iblandt de etniske mindretal. Her er der i nogle tilfælde tale om gensidigt had og foragt.

Den engelske befolkning, har til dato affundet sig med de store forandringer, og forskanser sig,- indtil videre - i hvide kvarterer med hvide skoler.

Socialklasse 4 og 5, må klare sig selv ude i de multietniske kvarterer. 

Sådan er virkeligheden i engelske storbyer, incl. London. 

Trods disse barske kendsgerninger skriver London´s borgmester siden 2000, Ken Livingstone, -også kaldet `Røde Ken`pga. hans venstreorienterede holdninger, en artikel i The Independent under overskriften "London - en multikulturel succes"

 Her skriver Ken Livingstone bl.a:

 "De principper på hvilke multikulturalismen bygger, er langt fra nye. Den politiske liberalismes og dermed multikulturalismens grundlag blev skitseret med velgørende klarhed i, hvad der med rette er kaldt det berømteste politisk- filosofiske essay i britisk åndshistorie, nemlig John Stuart Mills On Liberty."

 Mill skriver:

 "Det eneste hensyn, der kan berettige, at der udøves magt imod noget medlem af et civiliseret samfund for at indskrænke dettes handlefrihed imod dets vilje, er hensynet til at hindre, at andre derved påføres skade."

 Det lyder jo smukt. Men om John Stuart Mill (1806-73) nationaløkonom og filosof, ville skrive det samme i det multietniske Storbritannien anno 2006, er tvivlsomt.

 Mill´s udgangspunkt var jo et forankret britisk retssamfund, med det store frihedsbrev Magna Charta fra 15.juni 1215, der har været det engelske forfatningsdokument, der danner grundlag for Storbritanniens styreform den dag idag.

 Den styreform, er der mange muslimske britiske statsborgere der ikke bryder sig om. Hvis de havde magten, ville de uden tøven indskrænke røde Ken´s frihedsrettigheder.

London borgmesteren har dog på det seneste erfaret, at der er kredse i England, der ikke er så imponeret af den multietniske udvikling.

Herom skriver Ken Livingstone:

"I den seneste tid er der begyndt at versere påstande i den offentlige debat om, at relationerne mellem folkegrupper i Storbritannien undergår en forværring. Vores samfund lider under stigende polarisering, hævdes det - og for at modvirke en uheldsvanger udvikling i retning af, at der opbygges "gensidigt fjendtlige parallelsamfund" kan vi blive nødt til at bryde med liberalismens og multikulturalismens værdier, hedder det videre." 

Det må naturligvis virke anstødende på en rød internationalist´s forfængelighed. Her kommer den socialistiske drøm før konkret virkelighed.

 Til sit forsvar skriver røde Ken om nogle videnskabelige undersøgelser, der lyder som følger:

 "Det er påfaldende, at de, som deltager i denne kampagne, er nødt til at forfalske kendsgerningerne -et sikkert tegn på, at vi står over for en argumentation, der ikke blot er uholdbar, men også intellektuelt uhæderlig. Tag nu blot påstanden, om vi er "søvngængeragtigt bevæger os ud i segregationen."

 For nylig fandt en undersøgelse gennemført af dr. Ludi Simpson mfl. fra University of Manchester, at det britiske samfund tværtimod er på vej til at blive mere blandet, ikke mere segregeret.

F.eks. er antallet af etniske blandede kvarterer vokset fra 864 i 1991 til 1.070 i 2001. Så langt fra hinanden, foregår der i dag en større opblanding end nogensinde.

Ifølge Dr. Simpson er antallet af interetniske par og børn af blandet etnisk herkomst steget med 20 pct. i samme tiårs-periode, ligesom der i dag er fire gange flere børn end voksne af blandet etnicitet."

 Man må spørge Ken Livingstone, hvad betyder disse tal???

Det er jo blot en udvikling, hvor de stærke familier fra ghettoerne flygter væk, så snart det er muligt.

Men det ændrer jo ikke ved det afgørende, - nemlig at en større og større del af det britiske samfund ikke føler sig i pagt med de frihedsbegreber som Magna Charta indeholder.

 Men Røde Ken fortsætter med at plædere for det multikulturelle samfund. Han skiver følgende til slut i sin artikel: 

"Simpsons tal viser også, at det fortrinsvis er ikke-hvide indbyggere, såsom indere, caribiere, bangladeshere og pakistanere, der flytter væk fra de `ghettoiserede`bykerner frem for at flytte ind i dem eller at blive der. Med andre ord: Hvad der foregår, er en spredning af etniske grupper- det stik modsatte af segregation. Ydermere er antallet af racistiske overfald i London-området faldet med næsten 40 procent over de sidste seks år."

 Trods Ken Livingstone´s varme anbefaling af den multietniske millionby, er den konkrete virkelighed, at der hvorsomhelst, og nårsomhelst, kan ske politiske terrorhandlinger i de britiske storbyer. Udført af totalitære kræfter, -der er kommet udefra!!!!

Det er noget forholdvis nyt.

Det er et indgreb i den enkelte britiske borgers liv.

John Stuart Mill, ville utvivlsomt vende sig imod en så vanvittig udvikling, som britiske politikere har ført Storbritannien ud i de seneste 50 år.

Ken Livingstone, og han socialistiske partifæller, burde ha´lyttet til den konservative Enoch Powell da han i 1968 advarede mod multietniseringen i sin berømte tale "Rivers of Blood". Her var en politiker af format,- der kunne forudse konflikten imellem en totalitær islamisk retsopfattelse, - og det store frihedsdokument Magna Charta.

  

Kilde: Dagbladet Information/The Indenpendent onsdag den 29. november 2006.

 

         Oversat af Niels Ivar Larsen.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810