09.12.2006

Arab Human Development Report

Forfatter: Harry Vinter

Kritisk rapport forfattet af arabere

Arab Human Development Report 2005:

”Towards the Rise of Women in the Arab World”

UNDP har udgivet sin fjerde rapport om forholdene i den arabiske verden. Denne rapport viser, hvordan kvindeundertrykkelsen bidrager til at fastholde den arabiske verden i fattigdom og underudvikling.

Det er denne kritiske rapports styrke, at den er forfattet af arabere.

 

Diskrimination af kvinder hæmmer udviklingen

Den første Arab Human Development Report 2002 identificerede kvindernes rettigheder som én af de tre kritiske mangler, som virker som en hæmsko for udvikling i de arabiske lande: manglen på frihed, manglen på viden og manglen på frihed for kvinderne. Nu, fire år efter offentliggørelsen af den første rapport, er opgaven med at sikre kvindernes rettigheder mere presserende end nogensinde:

”Menneskelig udvikling handler om langt mere end økonomisk vækst. Kampen mod fattigdom har ikke noget med velgørenhed at gøre – det handler om at sikre menneskers rettigheder. Dette er særligt centralt i forhold til kvinder; ud af verdens én milliard fattigste mennesker, er tre femtedele kvinder og piger. Fuld deltagelse og sikrede rettigheder til kvinder - som borgere, forbrugere, mødre og søstre - er en måde hvorpå, vi kan styrke de arabiske lande, og en opgave, som vil medføre, at den arabiske verden opnår større velstand, større indflydelse og en højere grad af menneskelig udvikling,” udtaler den øverste chef for FNs Udviklingsprogram UNDP Kemal Dervis.

Denne fjerde rapport i UNDPs arabiske rapportserie analyserer kvindernes situation i regionen med et særligt fokus på sundhed, uddannelse og politisk deltagelse. 2005-rapporten undersøger samtidig kvindernes fremgang ved at analysere de arabiske samfunds ønsker om fremgang, og hvilke samfundsmæssige forhold, der skal ændres, for at der kan opnås lighed mellem kønnene i den arabiske verden.

 

Citater fra rapporten

”Kvinder i den arabiske verden hører til de lavest uddannede i verden og har samtidig en af de højeste rater for analfabetisme. Halvdelen af regionens kvinder er analfabeter imod en tredjedel af mændene”.

”Raten af analfabetisme i den arabiske verden er ikke blot højere end verdensgennemsnittet, men er også højere end gennemsnittet for udviklingslandene.”

”Nogle universiteter har adgangskriterier, som diskriminerer kvinder. Ved ingeniørstudiet på Kuwaits Universitet kræves der således 67,9 points for mænd og 83,5 points for kvinder at blive optaget.”

”Andelen af arabiske kvinder, der deltager i erhvervslivet, er den laveste i verden. Kun 33% imod verdensgennemsnittet på 55,6%.

”Lovene forhindrer kvinder i at deltage i samfundslivet. Kvinder skal have deres faders eller mands tilladelse til at arbejde, rejse eller låne penge. Andre love forhindrer kvinders aktive deltagelse ved at ”beskytte” dem. ”Beskyttelsen” er i praksis en stærk form for diskrimination.

”Den manglende nyttiggørelse af kvinders kvalifikationer udgør en vigtig barriere imod økonomisk udvikling og bortøder vigtige energier og investeringer.”

”På trods af forandringer forbliver kvindernes andel af repræsentanterne i de arabiske parlamenter den laveste i verden.”

”Det er svært for kvinder at nyde personlig frihed. Bare det at sætte forbindelse med kvinder og frihed er kontroversiel og er i konflikt med tradition og historie.”

”I store dele af den arabiske verden er familien ikke en ramme om tryghed, men er tvært imod det sted, hvor enhver form for vold mod kvinder praktiseres.”

 

 

I rapportens konklusion hedder det, at det først fornødne er at skabe respekt for åndsfrihed, ytringsfrihed og foreningsfrihed. Disse friheder kan bane vejen for skabelsen af dynamiske og effektive samfund, som kan gøre alle skrækscenarier om den arabiske verden til skamme.

 

Rapporten kan rekvireres på denne adresse:

http://www.undp.dk/download.asp?Attachment_id=11859&Name=English%2DAHDR2005%5Ffull.pdf

Seneste INDSIGT-UDSYN

Den seneste udgave af INDSIGT-UDSYN er sendt ud til vores abonnementer og medlemmer. Du kan læse den forrige.

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810