06.07.2019

Dommen over Rasmus Paludan

Forfatter: Ole Gerstrøm

Blev Rasmus Paludan straffet for at sige sandheden?

Racismeparagraffen.

Da loven blev vedtaget i 1938 hed det, at man kunne blive straffet, hvis man sagde noget usandt.  Dette blev fjernet i 1971 efter opfordring fra FN, så nu kunne man blive straffet, selv om det var sandt, hvad man sagde.

Dansk Folkeparti har i 2011 og 2018 forsøgt at ændre på tåbeligheden således:

2011:   1. § 266 b, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. Udtalelsen eller meddelelsen er dog straffri uanset sin form, såfremt den er sand eller fremsætteren havde rimelig grund til at anse den som dækkende for de faktiske forhold eller denne var provokeret til at fremsætte den.«

I 2018 fremsatte DF Forslag til folketingsbeslutningom om ændring af straffelovens racismeparagraf: Folketinget  pålægger  regeringen  inden  udgangen  af  indeværende  folketingssamling  at  fremsætte  forslag  til  lov  om ændring af straffelovens § 266 b, der får den virkning, at der fremover udelukkende kan dømmes efter denne bestemmelse,  såfremt  der  er  tale  om  ytringer,  der  klart  og  utvetydigt opfordrer til had mod en bestemt befolkningsgruppe på baggrund af race, nationalitet, etnicitet, seksuel orientering eller religion, og som risikerer at forstyrre den offentlige orden

Ole G.

https://24nyt.dk/blev-rasmus-paludan-straffet-for-at-sige-sandheden-om-afrikaneres-intelligens/

Blev Rasmus Paludan straffet for at sige sandheden om afrikaneres intelligens?

5. juli 2019 24NYT – NI Politik, Tophistorie

Foto: Lederen af partiet Stram Kurs, juristen Rasmus Paludan.

Straffelovens paragraf 266b – også kaldet racismeparagraffen – giver straf for at krænke andre. Også selvom det man siger er sandt.

Dansk lovgivnings måske største misfoster har krævet endnu et offer.

Det skete, da partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan, torsdag fik stadfæstet sin dom på 14 dages betinget fængsel i landsretten.

Rasmus Paludan vil forsøge at få dommen ændret i Højesteret.

Sandheden er ulovlig

Rasmus Paludan’s forbrydelse var ifølge Østre Landsret at sige i en video, at “de fleste negre i Sydafrika” har lav intelligens.

Et centralt element i rettens afgørelse er, at den mener, at Rasmus Paludan sammenkobler den sorte befolkning i Sydafrika med mennesker, der har en intelligenskvotient på 70 i gennemsnit.

Forskningen støtter Rasmus Paludan. Ærrgeligt for ham, at paragraf 266b ikke tager højde for, om det man siger er sandt, men kun om det er krænkende.

Sandheden kan således være ulovlig, hvis der er god grund til at tro, at andre føler sig krænket eller forhånet af den.

Jo, deres IK er på 70

Videnskabsmændene J. Philippe Rushton og Arthur R. Jensen har sammenfattet intelligensforskning fra tre årtier i artiklen Thirty Years of Research on Race.

Heraf fremgår det, at afrikanere i lande syd f0r Sahara-ørkenen har en gennemsnitlig IK på 70. Undersøgelser blandt sydafrikanske universitetsstuderende – som må formodes at være blandt den bedre begavede halvdel af landets befolkning – viste en gennemsnitlig IK på 77 blandt medicinstuderende og 84 blandt psykologistudrende.

Begge grupper placerer sig dermed indenfor sinkestadiet, der ligger på 70-85.

Kriminaliserer vigtig debat

Racismeparagraffen kan skræmme vælgerne fra at debattere vigtige samfundsforhold.

F.eks. kan afrikaneres lavere gennemsnitlige IK være relevant i diskussionens om deres evne til at integrere sig i et højteknologisk videnssamfund som det danske.

Det kan også afholde folk fra at debattere den udbredte indavl blandt muslimer, der har negativ betydning for blandt andet intelligens og risikoen for psykiatriske og fysiske lidelser.

Historiker vil have 266b afskaffet

Historiker og forfatter Lars Hedegaard, der selv er blevet dømt efter paragraf 266b, kommenterer retssagen mod Rasmus Paludan på Facebook:

“…266b er en gummiparagraf. Således definerer loven ikke, hvad der skal forstås ved ‘race’. Skifter man race, hvis man f.eks. går over til islam? Jeg har selv stået i retten og fik en klar fornemmelse af, at de høje dommere tænkte i den retning. Desuden er der ikke lighed for loven. Særligt begunstigede fremmede kan sige, hvad de lyster, om ‘grisefarvede’ danskere og om danske kvinder som ludere, der har fortjent at blive kneppet.

Nå jo, så blev §266b også udvidet til at omfatte forhånelse af religion – uden at det blev defineret, hvad der er religion, og hvad der er politik.

Lad os komme af med den lov. Nedladende omtale af andre skal imødegås i den offentlige debat”, mener Lars Hedegaard.

Sådan lyder racismeparagraffen:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810