03.12.2006

Europas fremtid!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

En tysk professor, Bassam Tibi, ser mørkt på fremtiden i Europa.

 

I forbindelse med en international konference om sharia i København, har Morgenavisen Jyllands-Posten´s Kulturweekend bragt et interwiev af Anders Raahauge, med en af deltagerne, professor Bassam Tibi fra Göttingen i Tyskland.

 Bassam Tibi er født 1944 i Damaskus, men forlader efter 44. år Tyskland for at bo i USA, hvor  han har professorat ved Corneel University i staten New York.

Han er kandidat i socialvidenskab, filosofi og historie fra Frankfurt Universitet.

 Blandt hans nyeste bøger er:

Der neue Totalitarismus "Helliger Krieg" und westliche Sicherhelt. Der Islam und Deutschland - Muslime in Deutschland. Islamische Zuwanderung. Die geschelterte Integration. Mit dem Kopftuch nach Europa? Die Türkel auf dem Weg In die Eurpäische Union.

 Bassam Tibi arbejder for en euro-islam så reformeret, at den kan eksistere gnidningsfrit i de europæiske demokratier.

 På et spørgsmål fra Anders Raahauge om, "at vi sondrer normalt mellem islamisme og islam, som er blødere. Skal vi se euro-islam som endnu en tak blødre?

 Bassam Tibi

 "Euro-islam er en vision for islam inden for Europa. Vi må se i øjnene, at vi lever i en konfrontation, som kun bliver stærkere, hvis ikke vi tænker os om.

Vi har enklaver, parallelsamfund, ghettoer, eller hvad man vil kalde dem, og de vokser.

 I 1950 boede der i Europa 800.000 muslimer. Idag bor her 20 mio., en historisk uset vækst på så kort et åremål! I midten af dette århundrede vil tallet være over 50 mio.

Når så mange muslimer bor her, vil der opstå et problem, hvis de ikke integreres, og her ser jeg euro-islam som vejen." 

I sit store interweiv med B. Tibi kommer A Raahauge langt omkring i sprøgsmålene om Isalm fremtid i Europa. 

Et af dem lyder som følger:

Hvordan er Deres vurdering af magtbalancen mellem demokrater og fundamentalister i de muslimske miljøer i de europæiske lande.

Er De pessimist?

 B.Tibi

 "Ja det er jeg.

Både vesten og muslimerne er skyldige i konflikten. Jeg har boet 44 år i Tyskland, jeg taler tysk uden accent, jeg har skrevet 26 bøger på tysk, jeg kender ingen anden professor på min alder, der har forsket så meget, jeg har statens højeste fortjenstmedalje, men jeg accepteres ikke som tysker.

 Folk betragter mig som syrer med et tysk pas. Dette fænomen ser jeg alle vegne i Europa. Og hvad da med den fattige muslim, når selv en berømt professor ikke kan opnå accept?

Integrationen har tre sider: den legale, som angår statsborgerskabet, den økonomiske, som angår arbejde, og endelig den kulturelle integration - som vel at mærke ikke betyder assimilation.

Mange muslimer anklager mig for at gå ind for assimilation, men det gør jeg ikke. Den kulturelle integration angår borgerrettigheder og pligter. Muslimen skal acceptere værtslandets love.

Men europæerne skal også lade muslimen føle et tilhørsforhold.Europæerne skal ikke bare give os et fysisk hjem, men også et kulturelt hjem. Ellers får I problemer, den  dag her bor 50 mio.muslimer, der ikke føler sig som europæere.

I skal acceptere os, og vi skal gennemføre kulturelle og politiske reformer i vore egne rækkker."

 Såvidt Bassam Tibi, der forlader Europa, fordi han har erfaret at han i USA bliver accepteret på en helt anden måde.

Man kan stille det spørgsmål: Hvorfor forsøger europæiske politikere og meningsdannere at påføre Europa et muslimsk samfund på 50. millioner mennesker fra en helt anden kulturkreds, med helt andre værdisæt.

Det er jo ikke nogen naturlov, at Europa skal åbne sine grænser på vid gab.

Ovenikøbet til et Europa, der er verdens tætteste befolkede område!!!

 

De seneste ti års erfaringer, fortæller med al tydelighed, - at Europa, og herunder Danmark er ved at begive sig ud i et morads, som ingen vil have nogen løsning på om ganske få årtier.

Fra Den Danske Forening, skal der lyde en opfordring til vore hjemlige politikere, til at tænke over de konsekvenser den islamiske indvandring skaber, og som Bassam Tibi klart og tydeligt ser komme i den nærmeste fremtid.

 

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten Kulturweekend/Anders Raahauge fredag den 1. september 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste INDSIGT-UDSYN

Den seneste udgave af INDSIGT-UDSYN er sendt ud til vores abonnementer og medlemmer. Du kan læse den forrige.

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810