02.12.2006

Haarder og Rønn Hornbech`s dukkehus

Forfatter: Poul Vinther Jensen

De to venstrtespidser tør ikke stå ved, at Europa er bygget på et kristent grundlag.

  

Ved Venstres Landsmøde stemte de delegerede for et ændringsforslag, som slår fast, at " fællesskabet i det danske samfund bygger på værdier, der har deres baggrund i det kristne livssyn".  Et snævert flertal på 325 over 301 stemmer havde kort forinden afvist et mere vidtgående forslag om, at det danske fællesskab "bygger" på det kristne livssyn.

 I det hidtidige principprogram fra 1995 står der, at "fællesskabet i det danske samfund bygger på det kristne livssyn med respekt for andres tro og holdninger"

 Planen var, at formuleringen helt skulle fjernes fra Venstres nye program, men både Lars Løkke Rasmussen og statsminister Anders Fogh Rasmussen valgte at stemme for det forslag, som til sidst blev vedtaget. Dermed er de kristne værdier stadig en del af Venstres principprogram.

Kirke og undervisningsminister Bertel Haarder stemte imod begge forslag, da han mener, at Venstre med en vedtagelse sender et signal om at Venstre kun er et parti for kristne. Birthe Rønn Hornbech har tidligere sagt, at hun finder det "ulækkert" at henvise til et kristent menneskesyn i et partiprogram.

 For Venstre må det være en speciel situation, at just de to mest markante personer på det ånds-politiske område B.Haarder og B.R. Hornbech, går stik imod hvad et flertal af partiets tillidsfolk ønsker at partiet skal stå inde for.

 Denne realitet, har folketingskollegaen Søren Krarup hæftet sig ved.

 I en Kommentar i Dagbladet Information den 20. november, skriver Krarup under overskriften "Kristendom i Venstre bl.a:

  "Det er en vulgær-tidehversk holdning, Hornbech  og Haarder fremfører - siger jeg som redaktør af Tidehverv.

De gør adskillelsen af religion og politik til en fingernem automat-sætning. Men forholdet er, at denne adskillelse sættes igennem forkyndelsen. Den fungerer ikke automatisk og èn gang for alle. Den forudsætter evangeliets forkyndelse af forskellen på Guds og kejserens rige. 

Det er en ting.

Kristendom er aldrig færdige og fingernemme læresætninger.

En anden ting er, at der er forskel på tradition og tro, på kristenhed og kristendom. Det er med Venstres principprogram ligesom med EU-traktaten, hvor der også var folk som, ønskede fastslået i denne europæiske grundlov, at Europa er et kristent kontinent, formet og præget af kristen kultur. Andre protesterede. De fandt det utidigt og uheldigt at blande kristendom og politik. De fik forhindret, at EU-traktaten understregede Europas historiske og kulturelle forudsætning. 

For disse Hornbecher og Haardere kunne ikke sondre imellem kristenhed og kristendom. Jo, Europa er et kristent kontinent i den forstand, at Europa er kristenhedens rum.

Det er en historisk og kulturel bestemmelse. Det fortæller om grundlaget for Europa. Og i en situation hvor det muslimske Tyrkiet banker på døren til Europa, er intet jo væsentligere end denne bestemmelse af Europas kulturelle arv."

 Jeg er ganske enig med Søren Krarup i, at de to Venstre- sekularister af  grundtvigiansk herkomst, tager ganske fejl, hvis de tror man kan bygge et folkeligt fællesskab, ved at fornægte den kristendom der har præget folk og nation igennem 1000 år.

Det er at bygge uden fundament.

Eller som teologen Johannes Horstmann har udtrykt sig. " Det er at bygge "dukkehuse".

 I Kommentaren giver Kraup de to folketingskollegaer Birthe Rønn Hornbech og Bertel Haarder en vægtig manduktion i evangelisk-luthersk kristendom med nedenstående bemærkninger.

"Men Birthe Rønn Hornbech og Bertel Haarder vil altså forhindre en sådan grundbestemmelse, fordi de tror, at man dermed sammenblander religion og politik. Nej, man gør ikke! Man praler ikke dermed af sin tro. Man fører ikke `kristelig`politik. Man er ikke kristendom. Men man er kristenheden, idet man peger på den forudsætning, der har formet Europas historie og udvikling, og man tager dermed forskellen på kristendom og islam alvorligt.

Modsætningen mellem kristendom og islam er modsætningen mellem frihed og tyranni. Og det er enten uvidenhed eller fejhed, der får danskerne til at sætte kikkerten for det blinde øje og erklære det for ulækkert, når det ledende regeringsparti vil understrege friheden ved at understrege, at vi lever i kristenheden - der, hvor friheden er mulig."

Krarup slutter sin tiltale til de to Venstre-koryfæer med følgende:

"Islams væsen og historie er en ganske anden end Europas. Islam kender ikke til sekulære samfund, fordi islam principielt sammenblander Guds og kejserens rige og vil lade Allahs lov herske over ethvert samfund. Islam er den totalitære lovreligiøsitet, der som sådan er uforenelig med den europæiske tradition.

Og skal dette ikke siges? Skal vi uden videre opgive os selv, fordi muslimske Tyrkiet gerne vil ind i den europæiske varme? Skal Venstre opgive den danske tradition og dens kulturelle grundlag, fordi Birthe Rønn Hornbech og Bertel Haarder ikke fatter evangelisk-luthersk kristendom og derfor tror, at en understregning af kristenhedens identitet er ensbetydende med at misbruge kristendommen?"

  

Kilder: Dagbladet Information mandag den 20. november 2006.

 

          Ritzau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste INDSIGT-UDSYN

Den seneste udgave af INDSIGT-UDSYN er sendt ud til vores abonnementer og medlemmer. Du kan læse den forrige.

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810