01.08.2004

Når demokratiet strider mod menneskerettighederne

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Socialdemokraterne må tage et tilbundsgående opgør med De Radikale og SF om udlændingepolitikken

Europarådets spanske menneskerettighedskommissær, Alvaro Gil-Robles, har med sin kritiske rapport om Danmarks politiske håndtering af familiesammenføring og andet inden for udlændingeloven formået at skabe en hel del politisk turbulens. 

Marianne Jelved fra Det Radikale Venstre har i de seneste to uger malet sig selv op i et hjørne, hvor hun kan få svært ved at flytte sig.

Først var det 24-års reglen, der skulle væk, hvis Socialdemokraterne ville gøre sig håb om radikal støtte ved den kommende regeringsdannelse. 

Nu er kravene blevet udvidet til også at omfatte det fornuftige ”tilknytningskrav”. Jelved kræver det fjernet, ellers kan Socialdemokraterne, ifølge Jelved, godt skyde en hvid pind efter et regeringssamarbejde. SF bakker ifølge formanden Holger K. Nielsen op om de radikales ultimatum. 

Det kan undre, at den slags ultimative udmeldinger kommer nu og netop fra Marianne Jelved, der ellers er kendt for ikke at komme med krav, før vælgerne har talt og et egentligt regeringsprogram skal forhandles. 

Men det er jo på sin vis godt, at vælgerne kender situationen på udlændingeområdet så tydeligt som muligt.

Det er det radikale hjerteblod `menneskerettighederne,` der her er tale om. M. Jelved siger ydermere: 

”Der må på ingen vis kunne sættes en finger på Danmarks ry, når det handler om overholdelse af menneskerettigheder.

Uanset om der måtte komme en dom eller ej, må den pinlige plet fjernes med det samme.”

Det er krystal klar tale. 

Vælgerne ved nu, at Det Radikale Venstre er parat til at klappe hælene i, og sige ’javel hr.

menneskerettighedskommissær’. Endda før en dansk domstol har taget stilling til Alvaro Gil-Robles’ kritik. 

Det er næsten som en ny jesuitter-orden, hvor den omkring-rejsende tugtemester Gil-Robles’ ord, er lig med sandheden. 

Det tjener til Mogens Lykketofts ære, at han har svaret de radikale trusler med dyb tavshed. 

Men det varer kun til efteråret. Da vil SFs integrationsordfører, Kamal Quereshi,  fremsætte et beslutningsforslag om, at alle danske statsborgere over myndighedsalderen skal have lov at gifte sig med hvem, de vil, og bosætte sig med en udenlandsk ægtefælle i Danmark. 

Et forslag, der har SFs partiledelses godkendelse.

I denne debat vil Socialdemokraterne skulle lægge øre til lidt af hvert. Der har været mange på banen blandt multietniseringsadvokaterne, nationalt som internationalt. 

Læs her følgende udpluk: 

Intregrationsminister Bertel Haarder har udtalt, at han ikke agter at følge nogle af de anbefalinger, rapporten kommer med.

Bertel Haarder forklarer sig, ifølge  Politiken, med, at Alvaro Gil-Robles’ rapport er præget af, at han er spanier.  Den danske 24-årsregel for familiesammenføringer er kvindeprogressiv, og det er måske det, en spanier ikke forstår så godt. 

Det har Bertel Haarder måttet høre en del for!! 

Den britiske jurist og menneskeretsekspert Nuala Mole er enig med A. Gil-Robles’  kritik af Danmarks udlændingelov. 

Hun siger om Bertel Haarders reaktion: ” Det er en usædvanlig reaktion, der ikke lyder som noget, en voksen politiker normalt ville sige om et velrenommeret internationalt embede.”

Nuala Mole fortsætter: 

”Det siger noget om den politiske naivitet i Danmark og stiller landet i et dårlig lys. Gil-Robles har utrolig meget erfaring med integrationslovgivning. Han har en usædvanlig dybdegående viden om de her spørgsmål på globalt plan.

Men jeg har aldrig set nogen fra et vestligt demokratisk land besvare hans rapporter i så umoden en tone.” 

Nuala Mole er direktør i AIRE Centret i London, der specialiserer sig i juridisk rådgivning om menneskerettigheder. 

Den næste i rækken er Tomaso Falchetta fra Amnesty Internationals juridiske kontor.

Han udtaler følgende:

”Det er problematisk, hvis kommissærens anbefalinger bare bliver afvist. Det signalerer, at man ikke tager menneskerettigheder alvorligt. Og der er fare for, at det underminerer dennes autoritet og status.” 

Organisationen Human Rights Watch er også ude med pegefingeren.

Her er man  forundret over den manglende støtte til et embede, som Danmark selv har været med til at oprette. 

Human Rights Watch udtaler: 

”Hvis et medlem af Europarådet vælger at støtte oprettelsen af et embede for så at ignorere dets konklusioner og anbefalinger, når disse ikke er belejlige, så må der stilles spørgsmålstegn ved landets forpligtigelse til embedet.” 

Det er et synspunkt, der bakkes op af Nuala Mole, der hævder, at ”når Danmark har valgt at underlægge sig menneskerettighedskommissærens nøje undersøgelse, så må det også tage imod kritikken, når den bliver givet.”

N. Mole henviser til reaktionen fra  Luxembourg og Sverige, der blev kritiseret af Alvaro Gil-Robles samtidig med Danmark. 

Luxembourg og Sverige reagerede med at sige: ”Vi har noteret os kommissærens synspunkter, tager dem meget alvorligt og vil undersøge dem nærmere.” 

Fra det hjemlige menneskerettigheds-parnas er der kritik fra Institut for Menneskerettigher. 

Her siger seniorforsker ph.d. Kim Kjær : 

”Det er meget arrogant. Og Europarådet mister enhver form for legitimitet, når Danmark åbenlyst siger, at vi ikke vil lade os anfægte af det. Det er blot det seneste skridt i denne udvikling i retning af at se bort fra den slags henstillinger. Det signalerer en selvtilstrækkelighed. Ingen skal komme udefra og fortælle os, hvordan vi skal lovgive.” 

Endelig siger juraprofessor fhv. justitsminister Ole Espersen følgende: 

”Regeringen er ikke juridisk forpligtiget til at efterleve menneskerettighedskommissærens rapport. Hvis de danske regler om familiesammenføring til gengæld går hele vejen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, bliver regeringen nødt til at rette sig efter dommen.” 

Ole Espersen minder om, at menneskerettighedskommissæren netop blev oprettet, så domstolen ikke fik så mange sager at se til. 

”Det, den danske regering har gjort, er søm til systemets ligkiste,” siger Ole Espersen. 

”Betingelsen for at aflaste domstolen i Strasbourg er, at man tager kommissæren højtideligt. Når man ikke respekterer kommissærens kritik, så respekterer man i sidste ende ikke domstolen, som er ved at gå til i sager.

Der er 20.000 sager på venteliste, så det kan ende i kaos,” siger han. 

Det er blot lidt af det, der vil møde Socialdemokraterne, når Kamal Qureeshi fra SF fremsætter sit beslutningsforslag i Folketinget. 

Her bør Socialdemokraterne stå fast og  vedstå sig deres andel i de fornuftige stramninger af udlændingeloven, som man vedtog sammen med regeringen og Dansk Folkeparti. 

Det var nemlig på høje tid. Især for socialdemokratiske vælgere, der mange steder i landet er ved at blive omringet af den multietniske udvikling. 

Det er disse mennesker, der til daglig bærer byrderne, og ikke den stribe af såkaldte humanister, der her har været ude med deres forkromede holdninger i denne sag.

Det er kernevælgerne, der forventer og fortjener, at få noget for deres trofasthed overfor deres parti. 

Derfor skal Socialdemokraterne tage et tilbundsgående opgør med  Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti omkring udlændingepolitikken.

De to partier deler nemlig ikke vælgere med Socialdemokraterne. De har en hel anden gruppe vælgere, som fortrinsvis har mellemstillinger eller er beslutningstagere på mange niveauer. 

Det er vælgere, der bor i beskyttede reservater og er priviligerede på mange andre måder.

De er kort sagt en gruppe ’salonsocialister’ og bedrevidende radikale, hvis politiske ræsonnementer man ikke skal falde på halen for.

De er det modsatte af den sunde ’træsko-radikalisme’, husmænd, håndværkere o.a., der foretrækker at agere i virkelighedens verden.

Hvad angår kommissær Alvaro Gil-Robles er der kun at sige:

”Han er ikke ’domstol’ og skal ikke bestemme, hvad der er lov og ret i Danmark.”

Det  afgør vore domstole!!!

Ønsker man at gå videre, kan man indbringe sagerne for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Tiden må så vise, hvad der er gældende for et demokratisk land som Danmark, der er medlem af Europarådet.

 

Kilde: Dagbladet Information 20-21 juli 2004

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810