07.05.2019

Altinget lader Grøndahl og Weiss agitere for millioner af afrikanere til Europa

Forfatter: Torben Snarup Hansen

Men Altinget afviser at bringe en kritisk kommentar

På Altingets hjemmeside d. 5. maj 2019 fortæller digteren Jens Christian Grøndahl, at Danmark i fremtiden får brug for udenlandsk arbejdskraft. Han henviser til Pernille Weiss, som er konservativ spidskandidat til EU-parlamentet. Hun plæderer for, at ti millioner afrikanere bør inviteres til gavn og glæde for danske virksomheder. Afrikanere er nemlig kvikke. Det ser ud til at Weiss og Grøndahl mener det seriøst! 

Nedenstående er en kommentar, som Altinget ikke ønsker at bringe.

 

Arbejdskraft?

Ud fra en kølig, demografisk betragtning må det erkendes, at immigranter fra Vietnam, Kina og Thailand i gennemsnit er fredelige, selvforsørgende og mindre kriminelle end etniske danskere. Tilvandrede unge mænd fra Afrika, Pakistan, Iraq og andre lande, hvor islam dominererer, er derimod fulde af livsmod og viljestyrke, men mange af dem er ikke i stand til at arbejde i Europa. På italienske gader og pladser render de på sjette eller syvende år rundt og prøver at sælge kamme, tasker, plasticdimser og lignende. De mest formørkede bidrager med bandeskyderier, bilafbrænding og lignende hærværk. Voldtægt og ritualmord fra den kant hører også til dagens orden, men journalister og andre digtere er yderst tilbageholdende med at omtale dette emne. Derfor interesserer det dem ikke, at halvdelen af de indsatte i danske fængsler er "asylansøgere" med livsmod og viljestyrke.

Ud fra en kølig, demografisk betragtning må der spørges: Hvor er arbejdsevnen? Hvor er integrationsviljen? Grøndahl og Weiss serverer gammel vin på nye flasker med et udsagn som "det er dumt ikke at lukke nogle af dem ind, hvis de har arbejdsevnen og den integrationsvilje, der udgør de nødvendige forudsætninger." Hvis og hvis..... Efter næsten 30 år kører den danske integrationsindustri stadig tomgang med konsulenter, tolke og kyniske - i bedste fald uvidende - lokalpolitikere, som fodrer en importeret underklasse af udenlandske snyltere med boligstøtte, børnecheks, kontantydelse o.s.v. Men dette absurde bureaukrati leverer stadig ikke de ønskede resultater. "Her går det godt - send flere penge"!

Ud fra en kølig, demografisk betragtning må det erkendes, at den enkeltes frihed til at vælge sit liv begrundes og begrænses af staten - herunder grænsekontrol og permanent overvågning af sammenslutninger med ideologiske målsætninger. Seriøs anvendelse af ordet frihed kræver således erkendelse af et behov for effektive tvangsforanstaltninger.

Ud fra en kølig, demografisk betragtning må det også erkendes, at de fleste af Europas lande er velfærdsstater. Det gælder derfor, at når "kasserne" er åbne, skal grænserne nødvendigvis lukkes.

Ud fra en kølig, demografisk betragtning må det erkendes, at et demokrati er en styreform, som forpligter regeringer til at skaffe sig legitimitet fra borgerne. Hvor religion og etnicitet undergraver sikkerhed og offentlig orden er det politikernes pligt at uskadeliggøre de pågældende fjender. Sikkerhed begynder med mistro. Mennesket er farligt. Derfor er demokrati utænkeligt uden politi, efterretningsorganisationer, et militært beredskab og sortering af personer, som ønsker at passere en grænse. "Ja" siger Grøndahl og Weiss " ... men det skal EU-kommissionen klare." De vil blot ikke åbent vedstå det, da kommissionen umuligt kan kaldes demokratisk. De pågældende topbureaukrater står ikke til regnskab overfor vælgerne, men har foretaget en magtovertagelse. Som anført i Romtraktaten fra 1957 er målet en stadig snævrere union, der benytter diverse "konventioner" til at suspendere nationalstaternes lovgivning. Et stort antal danske vælgere har endnu ikke bemærket denne passus. I stedet tales om Fællesmarkedet.

Grøndahl har kun leveret samme globalistiske dagsorden som Lars Løkke Rasmussen - d.v.s. den sædvanlige fortielse og forfalskning!

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810