17.11.2006

“Det er katastrofalt for Danmark”

Forfatter: Ebbe Vig

Danmarks indvandrepolitik er et vildnis af løgn og bedrag.

   Nyhedsbrev fra Den Danske Forening

 

17. november 2006

“Det er katastrofalt for Danmark”

Sådan meldes på TV2’s Nyheder den 12. november 2006 fra Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommissionen om indvandrernes og deres efterkommeres resultater i skolerne og i uddannelserne.

Det allermest katastrofale er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge - selvom UNHCR samtidig meldte det stik modsatte, at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse, - der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrede eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

Det var alt sammen løgn. Det der bekymrede eliten var deres egne positioner. De kunne nemlig regne ud, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde kørt på skinner nogle få år, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne falde drastisk, da begge forældre nu skulle trække læsset. Hvem der kreerede det ideologiske projekt med hvilken ideologisk propaganda og dermed havde ansvaret,  samt om befolkningen havde noget ønske herom endsige nogen indflydelse herpå kan du læse på: http://nytdanmark.blogspot.com/2006/05/dansk-velfaerds-historie.html

Faldet i fertiliteten til under 2,1 barn skete allerede i 1968, men fordi der var mange unge fødende og lav spædbørnsdødelighed i 1970-erne steg antallet af etniske danskere fortsat en smule. Men fra 1981 gik antallet af børnefødsler så drastisk ned, at folketallet begyndte at falde, og det holdt sig på det lave niveau, selvom der sidenhen blev løjet om et dansk babyboom, der i stedet skyldtes indvandrerne. Da var det vi fik den famøse udlændingelov (i 1983), hvis jurisdiktion blev udstrakt til at gælde for den ganske jordklode.

Hovedanfægtelsen hos eliten var selvfølgelig fortsat, at et faldende antal skatteydere i Danmark ville skæppe mindre og mindre i de offentlige kasser, når skattesatsen ikke rigtig kunne hæves mere.  

Så håbede eliten på, at de kunne indsluse de mange indvandrere og deres børn og børnebørn på det danske arbejdsmarked, så skattebetalingerne samlet kunne opretholdes ad denne vej. Det kunne den heller ikke.

Den ny regering, der sammen med socialdemokraterne gav indvandrerne en ny chance til såkaldt integration i det danske uddannelsessystem og arbejdsmarkedet, søgte igen efter cirklens kvadratur, i bedste fald. Det lykkedes selvsagt ikke. Mystisk, regeringen havde endog flertal med støttepartiet.

Tværtimod viste det sig, at det der manglede for at eliten kunne få regnestykket til at gå op, simpelthen i stedet blev en endnu større mangel blandt indvandrernes efterkommere i 1., 2. og 3. generation:  http://www.lilliput-information.com/seks.html

Vi nåede også til, at med et stadigt voksende behov for finansiering af velfærdsydelserne til vore svageste, med yderligere indsnævring af finansieringsmulighederne i fremtiden, blev det de fremmede, der i stedet scorede mere end 3 gange så meget af velfærdskagen i forhold til deres andel.

Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat 1. december 2005. Børsen refererede videre bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”.

Et enkelt supplerende spørgsmål:

Vi havde en 35 års periode bag os (i 2005) også med indvandring. Hvis de fremtidige udgifter hidrørende fra denne indvandring, der således er sket, skal lægges til, hvor når vi mon så hen?  

Så det, der skulle have været den fantasifulde, den ideelle løsning, blev i realiteten en om muligt endnu tungere belastning, der selvfølgelig vil få det danske samfund til helt at bryde sammen, hvis vi ikke straks begynder en netto hjemsendelse af ikke-vestlige. I stedet for som sidste år at tage 9.730 flere ikke-vestlige ind foruden de fødte af ikke-vestlige i Danmark, der også kan forudses væsentligst at blive en byrde, uanset hvordan eliten forsøger at bøje realiteterne i neon.

Ja, det er en katastrofe, som bedre funderede og ærlige, fremsynede begyndte at advare imod for 20 år siden. Vi pegede i december 1989 endog på hvilke camouflage-metoder, der givet ville blive taget i brug for at skjule den fortsatte tilstrømning så længe som muligt for den danske befolkning. Metoden blev også straks taget i brug, netop da den nuværende regering tiltrådte:

Flere og flere tildelte statsborgerskaber, så tilstrømningen syntes at fortone sig….samtidig med den selvfølgelig fortsatte.

Dokumentation: http://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

12. november 2006
J. E. Vig   

Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?
(Bertold Brecht)

 

 

FÅ DET UD TIL DEN SAMLEDE DANSKE PRESSE VED TRE KLIK MED MUSEN:

http://danmark.wordpress.com/2006/10/27/474/

 

 

 

www.dendanskeforening.dk

danskeren@danskeren.dk

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810