10.11.2006

Roger Scruton, - klog mand

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Glem ikke, at du først og fremmest er dansker - og ikke verdensborger

 

  

I det seneste års tid har Danmark for alvor stiftet bekendskab med den internationale kapital, der i kraft af store fonde, er istand til at opkøbe et hvilket som helst dansk selskab eller firma.

 Hvis man drøfter det med andre, er svaret næsten altid, at det er udviklingen, og at vi bevæger os i en international verden, der går i retning af det multietniske og multikulturelle samfund. Underforstået, det nationale er en tid der er ovre.

Det vi som folk og nation må spørge os selv om, er hvor stor en aktionsradius vi vil give de store multinationale selskaber. Og i hvor stor en grad vi vil multietnisere og internationalisere Danmark.

 Det er nogle valg, der forlængst burde være rejst i den politiske debat.

 Disse spørgsmål har den engelske professor i filosofi Roger Scruton ( f.1944) rejst i sin bog "Nationernes nødvendighed" (udgivet af Dansk Samling www.dksamling.dk )

 Her skriver Roger Scruton bl.a: 

" Disse trusler er alvorlige og foruroligende. Men jeg tror ikke, vi står magteløse over for dem. Den ydre trussel mod national loyalitet kommer af politisk svaghed. En samlet bestræbelse på at vende tilbage fra transnational lovgivning til bilaterale overenskomster ville genindsætte megen af vor tabte suverænitet.

 Eftersom de institutioner, der presser os til at acceptere deres lovgivende forordninger - FN,WTO, EU - er uden effektiv militær magt, vil prisen for at trodse dem hurtigt opvejes af fordelen herved. Og prisen for at adlyde dem bliver den nationale loyalitets fuldstændige forsvinden. De, derimod, er parasitter på den nationale loyalitet. 

Følgelig, hvad enten vi adlyder dem eller trodser dem, er disse transnationale organisationer dømt til at forsvinde. Den kloge kurs er at sikre, at vore territoriale jurisdiktioner overlever krisen: Med andre ord, at holde fast ved nationalitet for enhver pris"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810