22.07.2004

I konventionsabsolutismens kølvand

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Ved Østre Landsret fører vietnameseren Tien Dang sag imod Danmark

Siden anden verdenskrigs afslutning har Danmark i enhver forstand bestræbt sig på at være med i det ”pæne” selskab.

Især når det gælder tilslutning til diverse internationale konventioner, der omhandler menneskerettigheder.

Det har især været igennem FN-medlemskabet, at Danmark har forpligtiget sig overfor en række konventioner. Det er konventioner, der i mange tilfælde er "fristile", der foreskriver, hvordan nationer skal leve sammen, og hvordan mennesker skal opføre sig overfor hinanden.

Det er med andre ord en papirverden, og papir er som bekendt taknemmeligt. Noget andet er at få disse "fristile" til at fungere i virkelighedens verden.

Det er ikke gratis! 

Her på det seneste er vi blevet mødt med kritik fra Europarådets Menneskerettighedskommissær, spanieren Alvaro Gil–Robles, der i forrige uge offentliggjorde en kritisk rapport om Danmarks forhold til menneskerettighederne.

Alvaro Gil-Robles har udtalt, at danske regler om familiesammenføring ”ubetinget” overtræder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Specielt kritiserer kommissæren reglen om, at unge under 24 år ikke kan blive familiesammenført med en udlænding, og han påstår, at Danmark overtræder konventionens artikel 8, der siger, at alle har ret til et familieliv.

Endelig kritiserer han, at man skal have haft dansk statsborgerskab i 28 år, før man kan siges at have fast og varig tilknytning til Danmark.

Det er desværre ikke en rapport, vi kan tage let på, - hvis Danmark fortsat skal forblive medlem af Europarådet.

Helt aktuelt verserer der nu en sag ved Østre Landsret. Den 26 årig Tien Dang, der stammer fra Vietnam, har stævnet flygtninge- og integrationsministeriet, fordi han ikke kan få sin kone til Danmark, selv om resten af hans familie - inklusive hans to børn - bor her i Danmark.

Ifølge Tien Dangs advokat Anders Christian Jensen er det en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Anders Christian Jensen siger ifølge Politiken den 18. juli 2004 følgende:

”Alle har ret til et familieliv, og for den pågældende familie kan det bedst udfoldes i Danmark, fordi Tien Dang har arbejde, bolig og sin øvrige familie her.”

De danske myndigheder (flygtninge- og integrationsminister Bertel Haarder) mener derimod, at parret samlet har større tilknytning til Vietnam end til Danmark.

Det er en afgørende sag!

Det er den første sag siden ministeriet Fogh Rasmussen strammede reglerne om familiesammenføring med støtte fra Dansk Folkeparti - og Socialdemokraterne.

Der er yderligere tre sager fra tiden før stramningerne. Alle bliver ført af advokat Anders Christian Jensen.

Flygtninge- og integrationsminister Bertel Haarder siger, at Tien Dang-sagen kan falde anderledes ud. Men Haarder siger samtidig:

”Domstolen har jo tidligere anerkendt afslag, der var givet med henvisning til manglende tilknytning. Der er jo ingen principiel forskel mellem det gamle og nye tilknytningssystem. Derfor vil jeg formode, at afgørelsen bliver den samme.”

Advokat Anders Christian Jensen lægger ikke skjul på, at han agter at føre alle sagerne til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, hvis de tabes ved de danske domstole.

Hvis det kommer så vidt, at Danmark ved flygtninge- og integrationsministeriet taber sagen, er Danmark forpligtiget til omgående at ændre sin administration og lovgivning på området.

Det vil helt kontant sige, at de seneste tre års arbejde på at bremse indvandringen til Danmark, er spildt!!!

Vi er i sandhed kommet i konventionernes absolutistiske kølvand.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810