24.10.2006

Hvad vil Jesper Langballe med sin stævning?

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Giv agt, skreg hr. Balle hin Lange. En kone fra Hornbechs citater er vrange. Derfor modtag min skosen. Hilsen Mimosen

 

 Lørdag den 21. oktober, bragte Morgenavisen Jyllands-Posten en længere artikel af Morten Pihl, om sagen imellem MF. Jesper Langballe (DF) og MF. Birthe Rønn Hornbech (V).

 Kort fortalt: Striden udspringer af en sætning i Birthe Rønn Hornbech´s bog "Tale er guld", hvor B.R.H, skriver, at Jesper Langballe har kaldt muslimerne en pest over Europa.

 Det var sognepræsten fra Thorning ikke tilfreds med.

Jesper Langballe bebudede først på året et sagsanlæg mod B.R.H., med krav om en undskyldning og berigtigelse for citatfusk.

 Det Jesper Langballe udtalte i Folketinget var: At Islam er nutidens pest over Europa.

Det samme, som Hartvig Frisch udtalte om nazismen i sin bog "Pest over Europa"

 Nu er andet oplag af bogen "Tale er guld" udkommet, her har forfatteren Birthe Rønn Hornbech rettet påstanden til " Islam er en pest over Europa"

 J. Langballe er dog ikke tilfreds. For i forordet til bogen hævder Birthe Rønn Hornbech, "at bemærkninger af denne art fra Jesper Langballe kun kan opfattes som rettet mod muslimerne og også vil blive opfattet på den måde af muslimerne selv"

 Langballe føler sig derfor hængt ud for at dæmonisere en bestemt befolkningsgruppe og udtaler følgende til JP:

"Jeg kunne aldrig finde på at dæmonisere en bestemt befolkningsgruppe. Det var et religionskritisk udsagn at islam er den nye totalitarisme, der overtager rollen fra de gamle totalitære ideologier fra 30-erne og 40erne."

 Resultatet er, at den snart forhåndværende Thorning præst fastholder sin stævning mod Venstre`s Birthe Rønn Hornbech.

 Jeg forstår ikke, at Jesper Langballe er så oprørt over denne detalje. Islam er i et med muslimerne.

 Den tyske jurist Carl Schmitt (1888-1985) har sagt noget afgørende:

"Fjenden er altid en kollektiv fjende, en offentlig fjende. Den er ikke det enkelte menneske, men mennesket som en del af et kollektiv. (Man kan derfor godt "dæmonisere muslimerne" uden at dæmonisere den enkelte muslim). Carl Schmitt skriver bl.a: "En fjende eksisterer, når - i det mindste potentielt - et kæmpende kollektiv af mennesker konfronterer et lignende kollektiv."

 Islam eksisterer kun her på Jorden som kød og blod i skikkelse af muslimer!!!

Ville man bekæmpe nazismen i 1940, skulle man i princippet skyde mod størstedelen af den tyske befolkning, - selvom en stor del af tyskerne var anti- nazistiske.

Dengang kunne man ikke være fintfølende som J. Langballe nu her under en ny besættelse. Her kunne man ikke klare sig med "ideoligikritiske udsagn" for ikke at støde den tyske befolkning som sådan.

 Ser man på de allieredes anti-tyske krtigspropaganda, blev tyskerne i enhver forstand dæmoniseret som folk.

Churchills bombefly kunne ej heller skelne mellem nazister og civile, når tyske byer skulle rammes. I moderne krig kan der ikke skelnes mellem civile ("den modrate muslim") og Førerhovedkvarteret (al-Qaeda).

Det er én for alle, alle for én.

 Det er demografien, - og kun den, der bestemmer slagets udfald.

Ikke, hvor mange anti-islamiske teologiske teser, man kan opstille på en talerstol, men hvor mange muslimske personer, man ved grænseovergangen får sendt den rigtige vej. Som N.F.S.Grundvig, skrev i bladet Danskeren, "er det legitimt at dæmonisere fremmede nord for Dannevirke der tilhørte et fjendtligt kollektiv med det formål at "pakke dem som "sild i tønde" og sende dem ud af landet.

 I alle konflikter i historien er modstanderen blevet "dæmoniseret", hvis det at dæmonisere er at udstille fjendens uheldige egenskaber og ønske den hen hvor peberet gror, er det en nødvendig handling.

Jesper Langballe, vil som den første i verdenshistorien vinde en eksistentiel kamp mellem verdensmagter ved hjælp af teologisk kritik i pæn, ikke- forhånende sprogdragt.Det lader sig ikke gøre!!

 Selv i Pakistans fjerneste provinser hører man latteren runge over sletterne... Langballe tværer endda rundt i det med ordene. "Jeg kunne aldrig finde på at dæmonisere en bestemt befolkningsgruppe." Jeg stiller spørgsmålet: Hvornår er muslimer som sådan blevet en " befolkningsgruppe" i Danmark?

 Pædofile, nynazister, kristne, nationalister, autonome og pædagoger er så andre "befolkningsgrupper" , der jævnligt tales nedsættende om, men det må man  finde sig i i frisprogets fædreland.

 Jeg undrer mig over, hvad det er for en pointe, Langballe vil bevise med sit sagsanlæg?

Er det en ren teologisk strid, der intet har at gøre med ønskværdigheden af fysiske persongruppers tilstedeværelse i Danmark?

Det var bedre, hvis den begavede analytiker J. Langballe, brugte sin tid på at fremføre nogle repatrieringsforslag fra Folketingets talerstol. Det er det centrale i helle kampen mod multietniseringen af Danmark.

Det skulle nødig ende i et alsangs-stævne.

 

 

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag den 21. oktober 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                 det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>