11.07.2004

De "pæne" meningers tid bør snarest være omme

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Menneskerettighedstænkningen har i tre årtier forrådt vesteuropæerne i deres egne lande

Hvis man hører til den generation, der er født kort efter anden verdenskrig, vil man kunne huske et fredeligt  Danmark og Europa.

Begyndelsen af halvtredserne var dog en tid, der økonomisk og socialt bar præg af et mangelsamfund med det til følge, at en stor del af europæernes dagligdag var præget af sparsommelighed og især dårlige boligforhold for mange. Heller ikke alle havde mulighed for at uddanne sig, som de ønskede.

Det blev der rettet op på. Ved stor flid og dygtig organisering blomstrede Europas og Nordens økonomier, så det blev muligt, at alle lag i samfundet kunne få en uddannelse, og dermed frihed til at skabe sig en tilværelse efter eget ønske.

Det var kort sagt en stærk og positiv periode for Danmark og Europa.

Men fra midten af halvfjerdserne begyndte europæiske politikere at give efter for kravet om at indføre fremmed arbejdskraft. Sideløbende fik Europa en marxistisk venstrefløj, der havde den opfattelse, at den rige del af verden var forpligtigtet til at hjælpe enhver, der ankom til Europa.

Resultatet kender vi! Et Europa, der i dag ikke hænger sammen. Der er kommet en ny dimension, som ingen til dato kender resultatet af. En situation, Europa aldrig har været før.

Det er islam, der er problemet. Det er en dimension, vi som europæere ikke er istand til at lodde dybden i og konsekvenserne af på kort og langt sigt.

Det er en instans i vores kulturkreds, der er så fremmedartet, at ingen anstændig europæer kan opfatte det som noget positivt. Derfor må vi til at beslutte os for, om vi vil affinde os med et islamisk samfund i Europas midte!

Jeg har den opfattelse, at de seneste tre årtiers politikere er nogle anløbne og uansvarlige personer, der har ladt sig skræmme af menneskerettighedstænkning i en sådan grad, at de har glemt, hvad deres embede er: Nemlig at tage vare på det land, de er folkevalgte i.

Situationen er alvorlig, og der er ikke længere tid til at være høflig i det offentlige rum.

Rækken af pæne mænd og kvinder med pæne meninger må være et afsluttet kapitel i europæisk politik. Det gælder i Danmark og andre steder.

I Tyskland er situationen helt ude af kontrol. Ifølge Süddeutsche Zeitung fra 17/5 2004 har Tysklands forbundspoliti opgjort, at der forrige år var 57.300 udlændinge, der var medlemmer af ekstremistiske organisationer. Ud af 7,3 millioner udlændinge var 30.950 indlemmet i 24 islamiske grupperinger. Til de 7,3 millioner skal lægges alle de udlændinge, der har fået tysk statsborgerskab.

De samme tilstande er til stede i Frankrig, England, Italien og Spanien.

Det er ansvarsløs statsræson!

I disse terrortider, hvor anslag mod Europa kan komme når som helst og hvor som helst, må der lyde en appel til alle borgere:

”Kræv af jeres folkevalgte, at de bruger deres kræfter på at sikre freden og stabiliteten, og ikke, som det er sket de seneste tre årtier, at indføre organiserede voldsregimenter.”

Her er en opgave for den nye EU–kommission: "Stop indvandringen til Europa og begynd en afvikling af det multietniske  projekt."

Det haster!

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810