02.07.2004

Tysk og fransk udlændingepolitik strammes

Forfatter: Poul Vinther Jensen

De nye signaler er stærke, men situationens alvor kræver meget mere end genlyd

Når det gælder stramninger af fremmedlovgivningen, er debatten og viljen til at erkende problemerne herhjemme til en vis grad forbundet med, hvad der sker på området i vore nabolande.

For Socialdemokraterne har det altid været vigtigt at skele til, hvad partifællerne i Tyskland mener og gør. Det er en historisk forbindelse, der rækker tilbage til tiden før Thorvald Stauning.

Derfor vil Mogens Lykketoft også få nemmere ved at fastholde sine løfter om, at fremmedlovgivningen ikke vil blive ført tilbage til de regler og love, der gjaldt før ministeriet Fogh Rasmussen kom til magten. Det kan han bruge ved en kommende regeringsdannelse med Det Radikale Venstre, der modsat Socialdemokraterne, ikke har opfattet noget signal om, at befolkningen er stærkt imod multietniseringen og fremmedgørelsen af Danmark.

Men hvad kan man forlange af et verdens- og virkelighedsfjernt elitært parti, hvis ledere og et stort  flertal af dets vælgerne ikke personligt er berørt af fremmedproblemet? Derfor må Mogens Lykketoft manuducere og henvise disse elitære ”europæere” til udviklingen i Tyskland.

Der sker nemlig en del i Tyskland, netop nu på fremmedlovgivningens område.

Trængt af en dårlig økonomi, en meget stor arbejdsløshed, med udsigt til en endnu større arbejdsløshed, meget dårlige meningsmålinger, og et stort valgnederlag ved Europaparlamentsvalget er Tysklands socialdemokratisk-grønne regering nået til en erkendelse: Indvandringen skal bremses og alle personer, der udgør en sikkerhedsrisiko skal under skarp kontrol.

Tirsdag den 25. maj  aftalte den tyske regering et forlig om rammerne for en ny og  strammere indvandringslov.

Forliget er indgået med CDU-lederen Angela Merkel og Edmund Stoiber  (CSU).

Aftalen er enden på tre års politisk strid om emnet , og allerede her i juli skal aftalen munde ud i konkret lovgivning.

Det betyder, at det bliver sværere at få ophold i Tyskland.

Ansøgninger om opholdstilladelse og statsborgerskab skal efterprøves hos efterretningstjenesten. Derudover skal myndighederne på baggrund af en "farevurdering" kunne udvise udenlandske statsborgere. Er udvisning ikke mulig, skal udlændinge kunne sættes i en slags "stuearrest" med begrænset bevægelsesfrihed.

Den tyske kansler Gerhard Schröder udtalte efter indgåelse af aftalen følgende:

"Det er en selvfølge, at man som indvandrer skal opfylde to krav: At man kan tale tysk og acceptere vores værdier og grundloven. Gør man ikke det, skal man forlade landet".

Det er svært at vurdere, hvor meget stramningerne vil komme til at betyde. Men det er glædeligt, at der er ved at komme noget virkelighedserkendelse i det store naboland i syd. Det er påkrævet. Der er alene 2,5 millioner tyrkiske indvandre re plus 600.000 tyske statsborgere af  tyrkisk  oprindelse!!!

Det er til at forstå, at kansler Gerhard Schröder gik på listesko i spørgsmålet om Tyrkiets medlemskab af EU i valgkampen op til Europaparlamentsvalget med bemærkningen "Tyrkiet er ikke  et tema i valgkampen.”

I Frankrig er man også ved at indse den faretruende udvikling ved indvandringen fra islamiske lande.

I løbet af det seneste år er 12 muslimske imamer udvist af  Frankrig. Det er sket enten med henvisning til sikkerhed, beskyttelsen af offentlig ro og orden eller på grund af opfordring til vold, antisemitiske  og antivestlige ytringer.

Indenrigsminister Dominique de Villepin har over for det officielle Islamiske Nationalråd i Frankrig erklæret, at udvisningerne af ekstremistiske imamer vil fortsætte. Omkring 30 yderligtgående imamer er i myndighedernes søgelys. Ifølge den franske efterretningstjeneste skal 32 af de 373 officielle moskéer alene i Paris være under indflydelse af ekstreme islamister.

Kun hver tiende imam i Frankrig er opvokset i landet, resten kommer hovedsageligt fra Algeriet, Marokko og Tyrkiet.

Indenrigsminister Dominique de Villepin ønsker at gøre op med de fundamentalistiske muslimer i Frankrig, og har bl.a udtalt:  ”Frankrig kan ikke på sit territorium acceptere udtalelser, der krænker menneskelig værdighed og opfordrer til vold.”

Det er al ære værd, at indenrigsministeren forsvarer den franske forfatnings centrale områder, men der skal mere til.

Frankrig har stadig en stor indvandring fra de muslimske lande i Nordafrika. Hvis ikke dette stoppes, vil der om få år være så mange muslimer i Frankrig, at ingen regeringsmagt vil kunne dæmme op for islamiseringen - heller ikke den ekstreme udgave!!

Kilder:  Kristeligt Dagblad (6. maj og 11 juni 2004) og dagbladet Information (27. maj 2004).

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810