10.10.2006

Multikulturalisterne er Danmarks fjender

Forfatter: Lene

Muldvarpearbejde under falsk deklaration

Tradition for religions og ideologi kritik. Ytringsfrihed 

Siden oplysningstiden, (i Danmark dog først fra det sidste kvarte århundrede af 1800-tallet), har vestlige folk haft tradition for at ytre sig skånselsløst kritisk om religion, desuagtet det drejede sig om det vestlige folks ”egen” religion eller andres.   

Bortset fra tilhængerne af totalitære regimer, såsom kommunister og fascister, har især venstrefløjen i mere end 150 år kæmpet for frihedsrettighederne og demokratiet i Danmark, herunder for ytringsfriheden, i visse tilfælde især for de ytringer, der er negativt kritiske overfor religion.

Venstrefløjen og de socialt-liberalt radikale har været bannerførere i kampen mod religion i sig selv, hvorfor det forekommer mig at være absurd, at selv samme er forrest i såvel højre- som venstreorienteredes kamp mod kritikerne af islam.

Ny tid - "ny sprog". Kampen mod islam kritikere og systemkritikere

 I helt ny tid, i.e. nutiden, stemples religions kritik - dog kun når kritikken er vendt mod islam/ muhamedanisme - i højere og højere grad som racisme.

Der er nemlig i bedste ”new speak” stil, som George Orwell ironiserede over i bl.a. ”1984” og ”Kammerat Napoleon”, blevet vendt op og ned på sort og hvidt, venstre og højre, ret og vrang. ”Forsvar” betyder således nu i virkeligheden ”angreb”, ”ytringsfrihed” betyder ”ytrings ufrihed”, ”human” betyder i virkeligheden ”inhuman”, ”tolerance” betyder nu ”intolerance” og begreber som ”dansk”, ”integration” og ”racisme” har fuldkommen mistet de betydninger, der gjorde dem meningsfulde og derfor anvendelige til at diskutere med.

Eksempelvis er det i bedste ”ny sprogs” stil, lykkedes at få overbevist store dele af befolkningen om, at nationalsocialisme (nazisme) er ”ekstremt højreorienteret”, på trods af at ideologien og begrebet nationalsocialisme i sig selv henviser til den yderste venstrefløj.

Indtil begyndelsen af 1980’erne var det helt normalt for vestlige folk, at kalde ”muslimer” for muhamedanere, uanset man var negativt, positivt eller neutralt indstillet overfor muhamedanismen (islam).

Grundet Multikulturalisternes herskende dagsorden, der indbefatter kamp mod alle, der er modstandere af multikulturalisering af hele verden, herunder af Danmark, er anvendelsen af begrebet ”muhamedaner” i en sådan grad blevet dæmoniseret, at selv Karen Blixen for nylig er blevet beskyldt for at være racist, idet denne store, internationalt berømmede, danske forfatter engang sammenlignede nazismen med muhamedanismen. 

”Defending Denmark”. Eksempel på folk, der hævder at forsvare Danmark, som angriber Danmark.

Seneste eksempel på at islam-kritik og systemkritik sættes lig racisme, ses blandt andet af websitet http://www.defendingdenmark.com/ 

"Defending Demark", der på dansk kan oversættes til ”Forsvar for Danmark”, er tydeligvis multikulturalistisk, og i mine øjne skræmmende stupidt. Hjemmesiden er i sig selv en internet-lærebog i multikulturalistisk tankegang.

Det falder i øjnene, at en hjemmeside, der hævder at forsvare Danmark, ikke anvender dansk (i andet end læserbrevene på bloggen). Skriftsproget er alene på engelsk, hvilket (ved vi), Multikulturalisterne håber, skal gælde for hele globen.

En af Multikulturalisternes metoder til at opnå fuldendelsen af Verdens elitens store plan er - som bl.a. A. Bruun Laursen har skildret - at opløse alle kulturelle og sproglige fællesskaber.

På forsiden af http://www.defendingdenmark.com/ anføres målet med "Defending Denmark". Man vil bekæmpe den påståede racisme i Danmark. Man ønsker at ”brande” Danmark som en forretning, der går ind for ”humanisme” og ”imod racisme”; som en virksomhed, der sørger for, at ytringer, der kan krænke ”muslimer”, buhes ud, ja, forsvinder fra forretningen Danmark.  

I forbindelse med overskriften ” Racism is not Danish” (på dansk: Racisme er ikke dansk), er et klip af en amatør videooptagelse fra DFU’s landsmøde, hvor DFU’erne opførte små sketches om ”profeten” Muhammed for at more hinanden.

Under videoklippet og overskriften, står der bl.a.: ”The Danish People's Party (Dansk Folkeparti) has long had problems with extreme right wing associations. The videos shown here - recorded at the Party's official youth party gathering in August 2006 - clearly document the challenges the Party is facing.

To avoid further problems with racism, Defending denmark urges the Danish People's Party to STOP the making of Muhammad caricatures and other offensive gestures at party gatherings.” (se på højre side af forsiden http://www.defendingdenmark.com/ ).

Sagt på dansk, sætter ”Defending Denmark” lighedstegn mellem kritiske ytringer om ”profeten” Muhammed = ”racisme” = ”ekstremt højreorienterede” holdninger.

 

Lidt om Multikulturalisternes mål og midler – abstraktion

Jeg er overbevist om, at vi systemkritikere ikke får mulighed for at ødelægge Multikulturalisternes store Verdens elite-drøm, hvis vi ikke – hver især og hvor vi end kan ytre os – får forklaret den danske og de andre (endnu) vestlige befolkninger, samt muhamedanerne at

Danmark (og de andre nationalstater) ikke er en forretning. Danmark er ikke summen af de enkelte partier, organisationer, virksomheder og foreninger – og den enkelte organisation er under ingen omstændigheder vigtigere end Danmark.

  1. Virkeliggørelsen af Multikulturalisternes store plan vil medføre døden for hele globens forskellige folkeslag, deres sprog, kulturer og identiteter, og vil undervejs føre til stadig større konflikter, hvilket Multikulturalisterne ønsker. Ikke blot de vestlige værdier, såsom ”menneskerettigheder”, ”demokrati”, ”ligestilling”, ”tolerance” og ”individualisering” vil forsvinde – men også de muhamedanske (og andre) værdier vil blive udraderet.
  2. Multikulturalisternes midler er bl.a. at anvende ”new speak”. Systemkritikere, der modsætter sig hele eller dele af Multikulturalisternes store plan for globen, stemples med skældsord. En del af Multikulturalisternes taktik til at stemple Frihedskæmpere og systemkritikere med skældsords prædikater, er at fjerne vores muligheder for at komme til orde, dvs. ved brug af censur, fyringer, straf efter straffeloven etc., samt ved at gentage skældsords prædikaterne så mange gange og på så mange forskellige måder, at når den stemplede systemkritiker endelig får lov til at komme til orde, så vil menigmand – der anser sig selv for at være ”human”, ”ikke racist”, ”demokrat” mv. – sjældent evne at lytte til systemkritikerens argumenter. Menigmand vil alene affeje ham eller hende (systemkritiker) som værende ”ikke værd at lytte til”, fordi vedkommende (systemkritiker) ”jo er racist, fascist og ultra højreorienteret nazist.” Del-taktikken kan bedst beskrives med Rune T. Kiddies 1980’er omskrivning af et dansk ordsprog: ”1000 fluer kan ikke tage fejl. Æd lort!” Taktikken virker, og den vil fortsat virke, med mindre vi er opmærksomme på at modsige den hvor end vi ser den og så ofte vi kan.

 Jeg vil gerne opfordre alle systemkritikere og frihedskæmpere til at undersøge, om jeg har ret i at vores fremmeste modpart er Multikulturalisterne. Det er min påstand, at Multikulturalisternes ønske bl.a. er, at de forskellige kulturelle folkeslag skal kæmpe imod hinanden, og skal bekæmpe hinanden indenfor hvert enkelt folkeslag. Det er ved at lykkes – lad det ikke ske.

  

Den der vil være verdens ven, er Guds fjende

 Multikulturalisterne siger vi skal være venner med hele verden, i.e.

 -          at det er ”racistisk” og ”ekstremt højreorienteret nazistisk” at ville bevare sin egen nation, sin egen kultur og sit eget sprog, og

-          at det er ”racistisk” og ”ekstremt højreorienteret nazistisk” hvis ikke de danske (og andre vestlige) borgere ønsker at tilbede FN og EU som de ny Guder, og

-          at det er ”racistisk” og ”ekstremt højreorienteret nazistisk” hvis ikke de danske (og andre vestlige) skatteydere vil finansiere hele den 3. verdens enorme befolkningsgrupper, kulturer og religioner, og

-          at det er ”racistisk” og ”ekstremt højreorienteret nazistisk” at være modstander af ”multikulturaliseringen” af Danmark (og af andre nationer).

 Men alle kristne bør vide, at venskab med verden er fjendskab med Gud. ”Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende.” (Jakobs brev, kap. 4, 4)

 

Må Gud bevare Danmark!

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810