02.10.2006

Abdelwahab Meddeb, - og Paven

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Her er en muslim, som bruger hovedet.

  

Fredag den 29 september, bringer Dagbladet Information et stort interview af Christophe Boltanski og Marc Semo, fra den franske avis Liberation, med den tunesiskfødte Abdelwahab Meddeb, under overskriften: 

"Islamismen er islams  sygdom- men kimene til vold er i teksterne."

 Abdelwahab Meddeb, er født i 1946 og underviser i komparativ litteratur på universitet Paris-X-Nanterre. Som forsker samt akademisk og skønlitterær forfatter gransker han islams tekster,og prøver at genoplive den nuancerigdom, han ser i islams tidlige teologiske debatter for om nødvendigt at omstøde, hvad han opfatter som stivnede dogmer.

 Abdelwahab Meddeb har udgivet ´La maladie de ìslam` ( ìslams syge`), 2002 og `Contre-preches`(`Mod-prædikener´),2006.

 Interviewet har sit udgangspunkt i pave Benedikt´s Regensburg-tale. Her stiller interviewerne det spørgsmål: Men sætter Benedikt ikke lighedstegn imellem Europa og katolicisme ?

 Abdelwahab Meddeb:

 " Han knytter i al fald an til den idé, at kristendommen og den kristne gud er græsk, hvorfor det ikke kan være noget tilfælde, at kristendommen har udviklet sig i Vesten og Europa. Dette forklarer hans frygt for, at kristendommen skal undgå en `dehellenisering`ved at åbne sig for andre kulturer.

 Paven lader døren stå åben, men insisterer på, at en åbning ikke må kaste slør over det nære bånd mellem hellenismen og Europa. Da samme pave var kardinal, talte han imod Tyrkiets indtræden i Europa som en trussel imod den europæiske kulturs jødisk-kristne og hellenistiske grundlag.

 Jeg vil mene, at Bagdad og Cordoba har bidraget lige så meget som Jerusalem, Rom, og Athen til dannelsen af Europa.

Dette bånd mellem islam og hellenismen når sin syntese og højdepunkt hos den arabiske 1100-talsfilosof Averroes. Så pavens jødisk-kristne eksklusivitet holder ikke - den må tilføjes islam som tredje element.

 Og så må det heller ikke glemmes, at Europas ultimative referenceramme naturligvis er oplysningstænkningen med dens overskridelse hvis ikke ligefrem tilintegørelse af den religiøse referenceramme." 

Trods dette sympatiske forsvar for sin egen kulturkreds, er Abdelwahab Meddeb, ikke i tvivl om, at store dele af isalm i dag er inde i en destruktiv og voldelig kurs. Det er disse dogmer han arbejder for at omstøde.

 Hertil siger han:

 Vi må kæmpe imod disse mennesker af al vor magt. I mine øjne er Islamisme ren fascisme. Det kan da godt være, at Bush også har brugt den term, men det betyder ikke, at den ikke er velanbragt.

Europa burde som historisk aktør handle mere resolut i overensstemmelse med de principper, som det bygger på.

  

Kilde:Dagbladet Information/Lebèration Christophe Boltanski og Marc Semo

 

        Oversat af Niels Ivar Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810