27.06.2004

Birthe Rønn Hornbech og muslimerne

Forfatter: Marianne Olsen

Danskerne har aldrig bedt om at få muslimer til landet

Birthe Rønn Hornbech og muslimerne

Danskerne har aldrig bedt om at få muslimer til landet

I Kristeligt Dagblad har Birthe Rønn Hornbech (BRH) den 28. maj nedfældet sine tanker om danskernes frygt for et fremtidigt muslimsk flertal i landet, en frygt, hun mener, der er ubegrundet.  Uanset om antallet af muslimer i 2050 ifølge Danmarks Statistik ”kun” vil udgøre 10,9 % af befolkningen, så kan man diskutere, om ikke allerede dette antal er for mange, ja, det kan diskuteres, om vi ikke på nuværende tidspunkt har for mange muslimer i landet, for de fører en del problemer med sig, bl.a. en ikke uvæsentlig kriminalitet, som vi ikke havde for 20 år siden.

BRH anfører, at folk, der i firserne og halvfemserne var fortalere for fri indvandring ikke kan forlange, at der ikke skal være muslimer blandt de mennesker, der får opholdstilladelse i landet. Det kan BRH have ret i, men så glemmer hun alle dem, som aldrig på noget tidspunkt har ønsket indvandring til landet i den grad, vi har set og ser det. Vi har aldrig bedt om at skulle tage stilling til disse indvandrere og deres skikke og holdninger, og nu forlanger en af vore ansvarlige politikere (som – går jeg ud fra - stemte for de mange, mange love, der gav både kriminelle og folk med stort set ingen danskkundskaber indfødsret i landet), at vi skal hævde vore frihedstraditioner og vort demokrati og gøre alt muligt for at integrere disse mennesker.

Det er ufatteligt naivt, og det er også frækt. Jeg tror ikke, at BRH er klar over, hvor meget danskere gør for at imødegå indvandrere; pædagoger, lærere, sundhedspersonale og nu også politifolk går på kurser for at lære at behandle indvandrere, så de ikke bliver stødt på deres etniske manchetter. Diverse institutioner står på hælene, så muslimer kan få den rette mad, bade bag forhæng osv., og jeg kender ingen, der behandler indvandrere anderledes end de behandler deres landsmænd. Og hvad har vi fået ud af det? At en fascistisk organisation som Hitzb-ut-Tahrir kan hverve et ikke uanseligt antal tilhængere og det blandt de unge indvandrere, som er opvokset i landet, har gået i danske skoler, behersker sproget og ved, hvad det danske demokrati går ud på. Før BRH begiver sig af med at revse sine landsmænd, der knokler for at få hverdagen til at hænge sammen på trods af indvandringen, så kunne hun jo passende selv forsøge at oplyse disse mennesker om tingenes sammenhæng her i landet. Vi er nogle, der vil afvente resultatet i spænding. Og så vil jeg da give BRH et godt råd, inden hun tager fat om nældens rod, så hun ikke får problemer med de rettroende: Husk at tage tørklæde på under besøget!

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810