29.09.2006

Diskrimination af jøder:

Forfatter: Red.

Center for Kultur og Udvikling (CKU) anmeldt for racisme

Vi har modtaget nedenstående som pressemeddelelse:

Politianmeldelse til Politiet i København
Politigården
1567 København V.

samt klage til Klagekomitéen for Menneskerettigheder,Undertegnede, Gertrud Galster, anmelder hermed Center for Kultur og Udvikling (CKU), repræsenteret ved Centerchef Olaf Gerlach Hansen, ansvarshavende redaktør Michael Irving Jensen og redaktør lektor Claus Valling Pedersen for overtrædelse af loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af race etc.


Ifølge lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. september 1987, som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000, straffes den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
Sagen:

I forbindelse med den såkaldte kulturfestival ”Images of The Middleeast” august-september 2006 udgav CKU en antologi under navnet ”Broen”.

I forbindelse hermed kom det for en dag i Kristeligt Dagblad 23.8.06, at jødiske forfattere er blevet udelukket fra at få deres litterære værker med i bogen:

”Mest markant er litterære bidrag fra israelske forfattere helt udelukket fra den antologi med mellemøstlige forfattere, som festivalen netop har sendt på gaden.
Det er blandt andet sket efter pres fra en række af de arabiske lande, som festivalen samarbejder med, erfarer Kristeligt Dagblad.
Festivalledelsen har under planlægningen af programmet forsøgt at balancere mellem de sponsorer, der har ønsket Israels deltagelse på lige fod med andre mellemøstlande, og nogle af de arabiske sponsorer, der kræver det modsatte.
………
Michael Irving Jensen er flere gange blevet spurgt af den arabiske presse om, hvorfor israelere overhovedet deltager i festivalen, og han understreger, at det er en festival med kunstnere fra en geografisk region og ikke en festival, der er tilrettelagt efter politisk orientering”.

Sagen har været påtalt af flere, bl.a. fhv. overrabiner Bent Melchior og ambassaderåd på Israels ambassade, Ophir Karir, mens formanden for det danske PEN nøjes med at udtrykke, at det er ”dødhamrende trist”.

Lektor Claus Vallid Pedersen ”medgiver, at beslutningen er kritisabel. ”Jeg havde helst set, at også Israel var med, men da det var betingelserne for finansieringen sagde jeg ja til at være med. Det var en kold og kynisk vurdering. Det er sjældent, at man kan få litteratur fra den del af verden udgivet”, siger Claus V. Pedersen.

Det er uhørt at den danske stat går en fremmed stats ærinde og tilsidesætter dansk lovgivning, danske værdier og internationalt vedtagne menneskerettigheder. Staten burde være den første til at overholde de love, man pålægger borgerne.

Jeg forventer, at de tager sagen op.

Med venlig hilsen
……….underskrevet…..

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810