26.06.2004

Misvisende befolkningsregnskab.

Forfatter: Ebbe Vig

Tal om patienter på retspsykiatriske afdelinger.

Den 24. juni 2004 oplyser dagbladet MetroExpress, at henved ¼ af patienterne på de retspsykiatriske afdelinger har anden etnisk baggrund end dansk. Overlæge på Sankt Hans Hospital Lene Hougaard mener, at andelen vil vokse fremover. Vi skal blive bedre til at finde og behandle dem, så de ikke ender med at begå personfarlig kriminalitet, siger Lene Hougaard til MetroExpress.

På det psykiatriske hospital Sankt Hans har man opgjort, at hele 40 pct. af patienterne har anden etnisk baggrund. Dette sammenholder Metro Express med, at udlændinge og efterkommere med anden etnisk baggrund kun udgør 8,2 pct. af befolkningen (ifølge de "officielle" tal). Overlæge Peter Kramp Sankt Hans mener derfor, der er behov for mere forskning.

Forskning er jo altid godt, men lad os lige stoppe op et øjeblik og tænke os om!

Hvis man vil sammenligne forekomsten af alvorlige psykiatriske sygdomme hos indvandrerne med forekomsten hos befolkningen som helhed, er det nødvendigt indledningsvis at stille følgende spørgsmål:

1)      Såfremt forekomsten af alvorlige psykiatriske sygdomme var ganske den samme blandt danskere som blandt personer af anden etnisk herkomst, måtte vi ud fra MetroExpress’ oplysning om antallet at fremmede på landets psykiatriske afdelinger antage, at personer med anden etnisk herkomst i Danmark udgjorde ¼ (altså 25 pct.). Er her virkelig så mange fremmede?

2)      Er sandsynligheden for at lande på Sankt Hans, hvor 40% af patienterne altså er fremmede, virkelig henved 5 gange større, når man tilhører en anden etnisk gruppe i Danmark (8,2 x 5 = 41)?

Enhver kan se, at der er noget galt.

Er det korrekt, at personer med anden etnisk baggrund - målt som udlændinge og efterkommere -  udgør 8,2 pct. af den samlede befolkning i Danmark ?

Ønsket om at vise en lav fremmedandel i de officielle befolkningsopgørelser kommer ikke så lidt på tværs, når vi skal måle den officielle forekomst af retspsykiatriske tilfælde, af kriminalitet, af antal indsatte i fængslerne, af sygdomsforekomsten, af fødsler, af ledigheden blandt de fremmede o.s.v.

Når antallet fremmede sættes for lavt i den samlede befolkningsopgørelse, får man naturligvis et tilsvarende for højt tal frem, når man måler de fremmedes faktiske tilstedeværelse i kriminalitets- sygdoms- o.s.v. statistikkerne.

Vi må gå ud fra, at rigspolitichefen, kriminalforsorgens ansatte, sygehusforvaltningerne og også overlægerne Lene Hougaard og Peter Kramp er i stand til at fortælle det faktiske antal indsatte/klienter/patienter med anden etnisk baggrund og udregne procentandelen blandt samtlige klienter/patienter korrekt.

Men hvis deres optælling er korrekt, er der enten noget galt med den "officielt" opgjorte fremmedprocent, eller også er der noget galt med de fremmedes måde at placere sig på i det danske samfund. Eller der er noget galt med begge dele.

Man kan ikke forske på meningsfuld måde i nogen af disse ting uden at få fjernet det røgslør, der hviler over fremmedstatistikken herhjemme.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810