06.12.2018

I fint selskab næste uge?

Forfatter: Anders Bruun Laursen

for Danmarks ulykke og undergang

 


KONG FREDERIK 3.

Erklærede 1657 Sverige krig uden at have noget at føre krig med, slap den svenske hær ind i Danmark med pest og drab, der førte til uddøen af store landområder. Derpå  afstod han i panik Skåneland til Sverige med svær mishandling af danskerne der. Det varede 100 år, før befokningstallet nåede op på førkrigsniveau

Han lovede Malmøboerne hjælp til deres Limhamns-oprør mod de svenske besættere - men svigtede, og lederne blev henrettet på Store Torv i Malmø.
 

CORFITZ ULFELDT

Wikipedia : Som lokalkendt var Corfitz Ulfeldt især behjælpelig ved overgangen over bælterne. Han virkede som svensk hovedforhandler ved freden i Roskilde (Høje Tåstrup præstegård),forlangte Skåne Halland, Blekinge, Øland og Gotland afstået til Sverige og fik sine beslaglagte godser i Danmark tilbageført. Desuden modtog han Langeland af Karl 10. Gustav.

 

EBBE ULFELDT

Wikipedia: I den skånske krig deltog han på svensk side, forfulgte i 1677 snaphanerne og var en tid medlem af en domstol til at dømme dem og blev efter krigens afslutning i 1679 lagmand i Östergötland. (Han foreslog og stod for "spetsning" af danske frihedskæmpere/snaphaner: De fik en pæl rammet gennem endetarmen op langs rygraden og hejst op i vejkanten, hvor de hang, til de døde.

 

KONG CHRISTIAN 7.´S INTEGRATIONSMINISTERIUM:

svarede 1791 præsten i Hyrup, at hvis bønderne ikke forstod tysk, skulle de lære det! - HVORVED MAN FORTYSKEDE SYDSLESVIG
Deres børn gjorde oprør mod Danmark i 1848 og 1864.

 

KONG CHRISTIAN 9.

Efter at 3000 danske soldater dræbtes og flere lemlæstedes  på Dybbøl,  sagde Chr. 9. under fredsforhandlingerne i London 1864 nej til Verdens eneste stormagts premierminister, Lord Palmerstons, tilbud om grænsedragning mellem Danmark og Tyskland ved Dannevirke/Slien med Slesvig by på dansk side - af egoistiske grunde.
Det kostede yderligere 3000 danske soldater livet på Als d. 29.juni 1864 - hvorpå tyskerne tog Sønderjylland op til Kolding.

Derpå bad kong Chr. 9. Bismarck om at optage hele Danmark i det tyske forbund - en ufattelig hån mod de soldater, han helt unødvendigt havde ofret.

Heldigvis sagde Bismarck nej - ellers havde vi måske mistet vore forfædre i 1. og 2. Verdenskrig - og vi havde næppe kunnet skrive/læse dette.STATSMINISTER LARS LØKKE  og INTEGRATIONSMINISTER INGER STØJBERG

underskrev 10./11. december FNs Marrakesch aftale, der gør migration til en menneskeret og giver alle migranter flygtningestatus med ret til sikker rejse til Danmark/Europa og luksusbehandling der med sikker etnisk, kulturel og religiøs udskiftning i dette århundrede - EurAfrika, som den franske præsident Macron kalder det.
De spurgte ikke danskerne, om de var indforståede - og gjorde, hvad de kunne for at hemmeligholde denne acceleration af resten af Danmarks undergang.

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810