25.09.2006

Streng neutralitet Lars Findsen, Tak!!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Brev til PET.

  

PET.(Politiets Efterretnings Tjeneste) har som bekendt netop offentliggjort en års-rapport, der fortæller, at terror-truslen i Danmark er øget, og at den må tages alvorligt.

 I kraft af den vanvittige indvandring fra især den islamiske kulturkreds i snart 30 år, befinder Dronningeriget Danmark sig nu i den situation, at PET nu arbejder udfra, at der findes fem kategorier af personer, som kan påtænkes at iværksætte terror-handlinger på dansk område.

 Gruppe1.Udlændinge.

 Ikke opvokset i Danmark. Typisk fra Nordafrika eller Mellemøsten og sympatiserer med terrorbevægelser. Nogle har været i træningslejr i Afghanistan, Bosnien eller Tjetjenien.

 Gruppe 2. Dårligt integrerede.

 Herfødte efterkommere af udlændinge. De føler sig udstødt af samfundet og er involveret i kriminalitet.

 Gruppe 3. De velintegrerede.

 Unge med etnisk baggrund.

 

Unge med etnisk baggrund. Selv om de er godt integrerede tiltrækkes de af en radikal millitant fortolkning af islam. 

Gruppe 4. Konvertitter.

 Et par tusinde danskere er konverteret til islam, men kun et lille antal er radikaliseret. I Odense-sagen er en dansker blandt de sigtede.

 Gruppe5. Ideologerne.

 Veluddannede og veltalende og har som mål at indføre kalifatet, en global islamisk stat.

 Såvidt Politiets Efterretningstjeneste, årsberetning 2004-2005.

 Vi kan som Folk og Nation i sandhed sige, at vi har drevet  det vidt, når det gælder freden og sikkerheden i det Danmark vi skal efterlade til vore børn og børnebørn. Det står klart, at truslen kommer fra den islamiske kulturkreds, hvis man tager udgangspunkt i PET`s årsrapport. Det kan derfor undre, at PET´s chef Lars Findsen, og hans forgænger Hans Jørgen Bonnichsen vælger at pleje omgang med nogle af de mest fundamentalistiske imamer, som eks.vis Ahmed Abu Laban.

Det er ham der, under en fredagsbøn kaldte Naser Khader og demokratiske muslimer for "rotter i hullet".

Tror man virkelig, at det er fra den kant man får et varsel, om en terror-plan, inden den bliver bragt til udførelse.? 

Fra Den Danske Forening, kan vi anbefale streng neutralitet overfor alle islamiske kredse!!!

 Af  årsrapporten, fremgår det samtidig, at PET, også holder øje med grupper og organisationer, der modarbejder integreringen af muslimer i Danmark.

Der er ikke nogle, der er nævnt ved navn. Men som den ældste, og mest aktive igennem de seneste 19 år, må det formodes, at Den Danske Forening er iblandt denne gruppe.

Det er der forsåvidt ikke noget at sige til, det er nu engang PET´s opgave at ha´et samlet billede af det politiske landskab i Danmark.

 Derfor "skylder" DDF, at fortælle PET, hvad vi vil i Den Danske Forening.

 Vi vil følgende:

 Vi vil sikre Danmark som et dansk land for det danske folk og opretholde dansk folkelighed enhed.

 Vi vil derfor standse den meningsløse, kollektive indvandring af fremmede mennesker fra fjerne egne af verden og i stedet lade Danmark yde praktiske og økonomisk støtte til at fastholde de fremmede i deres egne områder og sikre deres tilværelse der.

 Vi vil virke for, at de store mængder af indvandrere fra fjerne egne og fremmedartede kulturer, der er strømmet hertil, under humane former og vilkår hjælpes til at vende tilbage til deres egne områder og kulturkredse.

 Vi vil kræve, at flygtninge i fremmede verdensdele bliver der, og at FN og andre internationale organer med økonomisk støtte fra Danmark og andre lande tager sig af dem i sikre lejre og ved genbosætning i deres egne områder.

Hjælp til flygtninge skal overvejende foregå i de verdensdele, hvor de hører hjemme, og hvor midlerne rækker til at hjælpe langt flere end her i landet.

 Vi vil fastholde, at danskerne har førstefødselsretten til Danmark og dets hjælpekilder, og at danskerne - og ikke som ofte nu de fremmede - har førsteretten til arbejde, boliger, uddannelse, kollegiepladser, sociale ydelser o.s.v. I det hele taget må de fremmede, så længe de er her i landet, indrette sig efter danskerne og ikke omvendt. Danmark kan ikke være bistandskontor for hele verden.

 Vi vil forlange, at det danske folk ved folkeafstemning får lov til at beslutte, om Danmark skal være et indvandringsland og kolonisationsområde for fremmede.

 

Med venlig hilsen til PET.

 

Poul Vinther Jensen

 

Kilde: Politiets Efterretningstjeneste, årsberetning 2004-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810