16.09.2006

Valget i Sverige

Forfatter: Harry Vinter

Grundlæggende demokratiske principper er tilsidesat

Nedenstående nyhedsbrev udsendte DDF før valget til den svenske Riksdag for fire år siden.

Det er stadig aktuelt. Ingen af de udemokratiske elementer i valgmetoden, som British Helsinke Human Rights Group (BHHRG) kritiserede efter valget i 2002 er blevet ændret.

BHHRG skrev dengang i en rapport blandt andet:

 

"Det er givet, at vælgere, og selv ikke-statsborgere, kan fjerne valgsedler fra postkontorer mindst 18 dage før valgdagen, hvorfor der er mulighed for, at ’gyldige’ valgsedler er for hånden til erstatning af reelt afgivne stemmer.

Den teoretiske mulighed eksisterer, at medlemmer af en valgkommission bliver forfærdet over fremgangen for et ekstremistparti udenfor den eksisterende svenske parlamentariske model. Sådanne medlemmer kunne fristes til at erstatte de stødende ekstremist-valgsedler med tiloversblevne lovlige valgsedler, som der ligger mange af over hele landet. (…) Et andet problem, der opstår pga. den store udbredelse af valgsedler før valget, er, at stemmesedler med vilje ødelægges eller gemmes væk til ulempe for en bestemt partiliste. Fløjpartier, der taler for radikal politik, som kan forekomme afskrækkende for mange almindelige svenskere, selv om sådanne partier er helt igennem lovlige og lovformeligt registrerede, kan lide uproportionalt pga. sådan indblanding i udbredelsen af valgsedler før valget."

 

 

DDFs nyhedsbrev fra 1. august 2002:

 

Valg til den svenske Riksdag d. 15. september

 

Omfattende overgreb mod demokratiets grundprincipper

Det svenske samfund er ensrettet i en grad, vi har svært ved at forestille os i Danmark. Socialdemokratiet, som har haft magtmonopol gennem de sidste par menneskealdre, har skabt et gennem kontrolleret system, som overvåger og styrer det enkelte menneske fra vugge til grav. Det gælder ikke blot for fænomener som ”Systembolag”. Tanker eller ideer, som går på tværs af de fastslåede normer, undertrykkes massivt.

Således har nye partier meget ringe muligheder for at fremføre deres synspunkter overfor vælgerne.

Det gælder først og fremmest de to indvandringskritiske partier, Sverigedemokraterna og Nationaldemokraterna.

 

Medierne

De nævnte partier har for eksempel ikke adgang til at fremføre deres synspunkter i præsentationsprogrammer på TV, og de får ikke lov til at deltage i de afsluttende debatter før valget. Disse foregår udelukkende mellem de syv gamle partier, som med rette kan benævnes et oligarki.

De nye partier har heller ikke praktisk mulighed for at præsentere deres tanker igennem artikler og læserbreve i aviserne. Deres artikler afvises konsekvent af alle redaktioner.

De har endog ingen mulighed for at få deres synspunkter bekendtgjort ved hjælp af betalte annoncer. For også de afvises på alle aviser.

 

Møder

Endvidere er de nye partiers mulighed for gennem afholdelse af møder at komme i kontakt med vælgerne stærkt begrænsede. De fleste steder, incl. Stockholm, er de udelukket fra at låne offentlige lokaler. Hertil kommer, at deres offentlige møder på bytorve mv. konsekvent udsættes for overfald fra venstreekstreme grupper, mens politiet ser passivt til. Der foretages således aldrig anholdelser for overgreb på møde”friheden”.

 

Manipulation

Det betyder ikke, at de pågældende partier aldrig omtales i medierne. Men enhver omtale foregår i overensstemmelse med retningslinier, som er udstukket af de herskende politikere. Det indebærer for eksempel, at Sveriges Radio altid omtaler Sverigedemokraterna og Nationaldemokraterna som ”främlingsfientliga och rasistiska” og aldrig omtaler dem i forbindelse med noget positivt.

Tilsvarende praktiseres af avisredaktionerne.

Til gengæld er Sveriges Radio i færd med at indspille en film om Sverigedemokraterna, som bliver sendt på TV d. 11. september – lige før valget. Det kan på forhånd fastslås, at det bliver en grovkornet skræmmefilm.

 

Meningsterror

Hertil kommer overgreb på de enkeltpersoner, der repræsenterer afvigende synspunkter.

Folk, som repræsenterer indvandringskritiske partier og holdninger, risikerer således ganske enkelt at blive fyret fra deres job. Og skoleelever og studerende, som ikke eftersnakker de vedtagne paroler, terroriseres på plads af lærerne. En gymnasieelev i Växjö, som omdelte brochurer for Sverigedemokraterna, blev for eksempel placeret midt i en kreds af lærere og indkaldte ”humanister”, som bebrejdede ham hans ”menneskesyn” og fordømte hans ”fremmedhad”. Dette blev ved dag efter dag, indtil den formastelige elev brød sammen.

Eksemplerne er næsten groteske. Blot et enkelt yderligere: En villaejer i en forstad til Malmø, som havde erfaret, at kommunen ville flytte et stort antal børnerige arabiske familier til nabolaget, skrev et brev til kommunen og protesterede. Han anmeldtes til politiet og idømtes en bøde på 50.000 kroner. Som følge af offentlighed i forvaltningen, ansås hans ”krænkende” brev nemlig for offentligt!

Det siger sig selv, at det er få, som vover at protestere under sådanne forhold – endsige kaster sig ud i at stable en opposition på benene.

Men når det endelig lykkes og valgdagen oprinder; så viser det sig, at ikke engang selve valghandlingen foregår efter sædvanlige demokratiske principper.

 

Selve valghandlingen

Når vi stemmer i Danmark, får vi udleveret en lang seddel, hvor alle opstillingsberettigede partier er anført. I stemmeboksen sætter man så kryds ved det ønskede parti.

Anderledes i Sverige!

I Sverige har hvert parti sin egen stemmeseddel, som er på størrelse med et postkort. Disse sedler ligger fremme i et offentligt tilgængeligt forrum – altså inden man når frem til den valgforordnede. Folk tager tit flere forskellige partiers stemmesedler, for at de omkringstående ikke skal vide, hvilket parti man agter at stemme på. Inde i valglokalet tjekkes man af hos den valgforordnede. Derpå sætter man kryds på én af sedlerne og lægger den i en udleveret konvolut og putter den i urnen.

Erfaringen viser, at oppositionelle partiers stemmesedler har det med at ”forsvinde” fra bordet i forlokalet. Små partier har ikke mandskab nok til at overvåge alle valgsteder.

 

Men systemet passer de herskende partier fint og bliver næppe ændret foreløbig.

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810