06.08.2006

EU's skamløse propaganda.

Forfatter: Gertrud Johnsen

EU søger med alle midler at sukre en meget bitter pille.

 


2. august 2006;

Efter Frankrigs og Hollands NEJ til EU`s forfatningsforslag og aflysning af folkeafstemning herhjemme startede EU en kampagne: man ville høre befolkningernes mening. På kommunebibliotekekerne er opsat plakater med opfordring til at skrive til ”Borgernes Dagsorden” *, hvordan vi ønsker EU.

Så kan EU bagefter sige, at de har spurgt befolkningerne! Der er jo ingen forpligtelse fra deres side til at følge råd eller ønsker.

Tvært imod kan EU så med god samvittighed sige, at alle, der besvarede opfordringen var positiv stemt for et EU (- ellers havde de jo ingen grund til at fremføre ønsker for indretningen af en sådan storstat).

Heftet ”EU-konventet om Europas fremtid” (Folketingets EU-Oplysning)  skriver indledningsvis, at EU-landenes stats- og regeringschefer ved mødet i Laeken i Belgien 2001 nedsatte et EU-konvent og fastsatte rammer for dets arbejde.

Konventet skulle fremsætte forslag til, hvordan EU kan ”bringes tættere på borgerne” og ”gøres mere demokratisk”.

Med de ord indrømmer man, at EU hverken er eller har været tæt på borgerne. EU er ikke skabt af befolkningerne, men er blevet trukket ned over hovederne på dem. De har ikke haft noget at sige ved planlægningen og udformningen af EU. Man undlader objektiv information og lokker og lurer med propagandaløfter. Man ignorerer folkeafstemninger og gentager dem efter ny massiv agitation, - indtil det bliver et JA.


EU´s lukkethed med hemmeligholdte dokumenter, skumle affærer med nepotisme og korruption, angreb på ytringsfriheden, islamvenlige fortiede aftaler og hele diktatoriske tilsnit er milevidt fra nordiske demokratiers spilleregler, så hvordan skulle man dog kunne gå ind for en fælles forfatning?


Nej, lad os få nedlagt EU så hurtigt som muligt.

*) EU-landenes stats- og regeringschefer besluttede på et møde 16.-17. juni 2005 at holde en tænkepause, som skulle bruges til bred debat i befolkningerne om EU´s fremtid. Under overskriften ”Borgernes Dagsorden” har Folketingets Europaudvalg og en række bevægelser/organisationer ("planlægningsgruppen") samarbejdet om at skabe debat om Europas fremtid.
EU´s overvågningscenter i Wien,

EUMC, driver ”forskning” i racisme og fremmedhad med informationer fra deres netværk i EU-landene. Men al videnskabelig forskning kræver faktisk exakt definition og planlægning, ellers er det ikke videnskabelig forskning.

Så er det propaganda.


I henhold til EUMC kontrolleres massemedierne. De er allerede underkastet ”frivillig” censur (selvcensur) gennem etiske regler, bl.a. om race, nationalitet og religion. En journalistisk EU-pris findes til formålet og ønskes suppleret med en mediepris for tolerance. (Tolerance! At være tolerant betyder at acceptere noget, som ellers er uacceptabelt.)


EUMC driver ”systematisk, kritisk overvågning” af massemedierne.

Sverige er nok det land, som helst efterkommer kravene. Måske fordi Sverige har en forkærlighed for forbud og kontrol, eller fordi Sverige ville gøre sig til under statsminister Perssons EU-formandsskab. Han drømte jo åbenbart om at blive præsident for EU-staten.


Svenske massemedier vil åbenbart helst slippe alt besvær angående ”racisme” etc. etc.  De
undgår derfor konsekvent at nævne, at forbrydelser er begået af indvandrere. Det kan let resultere i modsat effekt, nemlig at man tillægger indvandrerne endnu flere forbrydelser end dem, de reelt har begået, og dermed skaber yderligere vrede i befolkningen. I hvert fald giver fortielserne et helt falsk billede af kriminaliteten, og holder befolkningen i uvidenhed om landets rette tilstand. 
Det kan give bagslag en dag.


På svensk initiativ skal også internettet overvåges i EU. Inspireret af en stor holocaust-konference efteråret 2000 og den evige fokusering på nynazister inviterede den svenske statsadvokat jurister og politi fra EU´s medlemslande til 4 dages konference i Sverige i februar 2001 angående brugen af internet. Man enedes om at danne et netværk for intern information og rejse krav i EU om indskrænkninger i ytringsfriheden på internet. Desuden krævede man, at oplysninger om, hvor e- mailene går hen, og hvad man søger på internet, skal opbevares så længe, at retssystemet kan nå at bevise, at man har overskredet reglerne for de udefinerede ord: racisme, fremmedfjendtlighed og diskriminering.


Kilde: EU´s ”Rapport fra den rådgivende kommission til bekæmpelse af racisme og fremmedhad af 23. maj 1995 (6906/1/95)” m.m.

I 70´erne lovede EU araberne at udbrede islam i Europa, sørge for censurering af skolebøgerne og begrænsning af ytringsfriheden både privat og i massemedierne.

Da disse løfter endnu ikke er helt opfyldt, og EU i mellemtiden har mærket jorden brænde under sig med et højlydt NEJ til forfatningen, så mener man nu, at det haster.
(”Nu eller aldrig!” som Frederik d. 4 sagde da han ville generobre Skånelandene).

EU-projektet angående EU-sammensmeltning med Middelhavslandene kaldtes oprindelig ”Barcelonaprocessen”, men nu ”Anna Lindh Fonden”. Institionen har til huse i det Svenske Institut i Alexandria. Ved et møde i Rabat den 13. juni 2005 fastslog direktøren for Dansk Center for Kultur og Udvikling, Olaf Gerlach Hansen, at man skulle skynde sig at virkeliggøre de aftalte løfter med araberne.

Det skulle ske ved massiv indsats og  kampagner:

Multikulturelle uddannelser skal med i skolernes læseplaner, og man skal fremme indlæring om andre kulturer. Børnene skal have nye islamvenlige skolebøger og – ligesom også de voksne – påvirkes gennem film, udstillinger, teater, TV og andre massemedier etc.  Journalistuddannelsen skal ændres til positiv multikulturel-skoling. Kunst og kultur skal styres til at fremme multikulturel  forståelse, etc. etc.
Dette intense propagandaprojekt er en diktaturstat værdigt!

Vi har allerede set og hørt meget af det i radio, tv, på teltudstillinger, etc.  Og nu – hvor det haster så meget - kommer så det, der skal være prikken over i´et og få danskerne til at slynge armene om islam til en mægtig knus og dhimmibøn: lad os være venner her og i evighedens syv himle, ”Images of The Middle East”.

   Ovennævnte Olaf Gerlach Hansen er øverste leder af ”Images of The Middle East”, mens prins Joachim er den kransekagefigur, som skal få os til at sluge genopdragelsens og indoktrineringens kvalmende levertran.


   Mere om denne sag senere


Den 4. august 2006.
Hvem står bag Center for Kultur og Udvikling og Mellemöstfestivalen?

Hensigten med den såkaldte Mellemøstfestival er at göre børn og unge begejstrede for Mellemøstens kultur, så vi kan godtage islamiseringen af landet. Arrangementet skyldes Center for Kultur og Udvikling, hvis bestyrelse udgøres af følgende fem navne: Grethe Rostbøll, Mette Geil, Hans-Henrik Holm, Niels Jørgen Langkilde og Carsten U. Larsen. Olaf Gerlach Hansen står for sekretariatet og er chef for hele festivalprojektet.

Nogle skal nærmere omtales her:
Olaf Gerlach Hansen og hans tale i Rabat 13. juni 2005 er tidligere omtalt

Hans-Henrik Holm blev som inkarneret DKP-medlem grebet af Sovjets fredsmission i Vesten. Han sad i bestyrelsen for Center for Freds- og Konfliktforksning, der  oprettedes 1985 med kontor på Vandkunsten og omtaltes i de kommunistiske studenters ”Røde Blade” samme år.
Det følgende år, det såkaldte ”Fredsår” med tusindvis af fredsprojekter til støtte for Sovjet, optrådte Holm på et ”Seminar om afrustning” i FN-Forbundet*

Nu er han ”Jean Monnet-professor” ved Journalisthøjskolens afdeling for international politik.
Som tidligere omtalt er Jean Monnet-professorer politisk ansat professorer, som skal befordre EU's politik og tiltag gennem deres undervisning.

*) FN-Forbundet er ikke en FN-organisation, som folk undertiden tror. FN-forbundet er en (officielt)  tværpolitisk ikke- statslig medlemsorganisation - NGO -  som interesserer sig for FN-spørgsmål.


Direktør for Nationalmuseet, Carsten U. Larsen,  hører med til de glade 68´ere, som ikke har noget til overs for danskhed. Danskhed er noget vrøvl. Det existerer ikke og har aldrig existeret, siger han.
Ud med de gamle fjollehoveder, der talte om danskhed: Grundtvig, H.C.Andersen, Heiberg, Goldschmidt…

Nationalmuseet er ligesom andre museer inficeret med 68-bacillen og har haft adskillige historisk vinklede udstillinger, ligesom man i høj grad ved film og debatter har lagt an på venstrevredne fremstillinger, f.eks. om Christiania og har støttet fristaden ideologisk.
Til gengæld bandlyste museets ”kulturformidling” og direktøren en bog til salg på Frilandsmuseer om grisens kulturhistorie i Norden, - fordi den nævnte, at Muhammedanere kræver eventyr om grise og billeder af grisebasser forbudt for børn.

Direktør Carsten U. Larsen gør sit for islamisering af Danmark. Efter offentliggørelse af de satiriske Muhammedtegninger i JyllandsPosten sept. 2005, arrangerede han i samarbejde med anden ”kulturelite” en underskriftsindsamling ”Vilje til nye Fællesskaber” med ordene: Vi ”opfordrer til forsoning mellem forskellige befolkningsgrupper her i landet og mellem Danmark og det internationale samfund. Der er brug for gensidig forståelse, samtale og vilje til at udvikle nye fællesskaber”.

Man boykotter Arla, der fjæskede. Hvad med museumsdirektøren?

Han fortsætter islamiseringen gennem CKU´s Mellemøsthalløj i august og september og søger at bilde os ind, at man gennem såkaldt debat og ”dialog” kan forene de to uforenelige kulturer. Samtidigt står museets verdenskendte og højt værdsatte etnografiske samling til lukning ifølge artikel i Weekendavisen i dag 4.8.06. Museumsfolk over hele verden finder, at det er en skandaleLæs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810