09.06.2004

Dommedagsprofetier om fremmedudviklingen

Forfatter: Ole Hasselbalch

"Falsk" befolkningsprognose fra Dansk Folkeparti

I Jyllands-Posten 7/6 kaster EP-kandidat Britta Thomsen og folketingskandidat Lars Weiss (begge S) sig over de såkaldte dommedagsprofetier om udviklingen i fremmedtallet. Herunder tillægger de Dansk Folkeparti en påstået ”falsk” befolkningsprognose, uagtet den da vistnok hidrører fra ikke-partirelaterede organ Danskeren (senest nr. 1/2004).

Til beroligelse for almenheden henviser de to til et tal på 10,9 %, som skulle være den korrekte forudsigelse m.h.t. hvor mange de fremmede vil udgøre af den samlede befolkning om 50 år. Dette til trods for, at såvel samme avis som adskillige læserbreve korrigerede dette tals anvendelighed i sammenhængen umiddelbart efter, det blev bragt i omsætning: Tallet kan simpelt hen slet ikke bruges til det, de to indlægger i det.

Hvad det virkelige antal fremmede vil være til den tid, er der ingen, der kan sige. Men prognoserne fra politisk ukorrekte kilder har hidtil vist sig at være dem, der bedst holdt vand i forhold til den udvikling, der har fundet sted op til nu. Hvornår agter de to kandidater at forholde sig til de konkrete detaljer i disse prognoser – f.eks. den ovennævnte fra Danskeren?

Den udvikling, der opridses i ”dommedagsprofetierne”, bygger på en forventning om, at den hidtidige vækst i fremmedtallet vil fortsætte. Denne forventning skyldes ikke mindst den fuldstændige ligegyldighed over for selve problemstillingen, som hersker blandt politikerne i de gamle partier. Fænomenet illustreres glimrende gennem de to S-kandidaters kasten rundt med et irrelevant tal til at spå om fremtiden på dette område.

Desværre er folkestyret i dag dybt inficeret af politikere af denne type. De er umulige at få til at tage stilling til oplysninger, der ikke passer dem, og ude af stand til at godskrive sig selv simple informationer, der er i modstrid med deres idéer. Deres viden om det, der ligger uden for den autoriserede partilinje synes nærmest at være omvendt proportional med villigheden til at acceptere enhver ammestuesnak, der er i overensstemmelse med samme. Til gengæld udtaler de sig vidt og bredt - og gerne i stærke vendinger - om de ting, de bevisligt ikke har sat sig ind i. Kernen i deres argumentation er af samme grund fraser, smartheder og nedladende bemærkninger.

Den slags politikere er en belastning for demokratiet. 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810