07.07.2006

Åbent brev til statsministeren

Forfatter: Anders Bruun Laursen

Hvorfor får vi intet at vide om Euro-Mediterranian?

Åbent brev  til statsminister Anders Fog Rasmussen.

Tillad mig følgende 3 spørgsmål:

 Spørgsmål 1:Hvorfor har De, vore politikere og medierne gennem 10 år intet fortalt os om Euro-Mediterranien (E-M)?

 De fejrede 28.11.2005 i Barcelona 10 års jubilæum i EUs afløser, Euro-Mediterranien projektet, som tabu-agtigt forties af politikere og medier. Ingen aner derfor om projektet, som omfatter EU + 9 islamiske lande + Israel. De nu associerede partnerlande er 28.11.2003 i Napoli lovet optagelse i EUs indre marked foruden fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og mennesker ! Dvs.: Åbning for islams folkesluser. Se her:  http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm

EU-optagelsesforhandlinger er allerede i gang med Tyrkiet.

 Projektet vil i de kommende årtier på grund af masseindvandring  afskaffe Danmarks 1000-årige identitet, kultur og religion  til fordel for islam. Avisanalyser for 1 år siden viste, at 20% af tyrkerne ville emigrere til nuværende EU.

 

 Spørgsmål 2: Hvorfor skal vor 1000-årige identitet, religion og kultur fjernes og erstattes med islam ?

I øjeblikket muldvarper udenrigsministeriets Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU) gennem skolebogsrevisioner, manipulation med journalister og medier,  gennem styring af kunsten samt store udvekslingsprojekter og afvikler vor religion og kultur, der kaldes stereotypier og fordomme, se her: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument


I stedet skal vi have muslimsk kultur: Vi skal i medierne overdænges med islamisk kultur: "Images of The Middle East" fra 12.08.-20.09.2006 .  I  2 week-ends skal torvet i Ringsted omdannes til muslimsk bazar.

CKU har 27.05.2005  indgået samarbejdsaftale med ISESCO  http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/doc/isescoaftale?OpenDocument, der sikrer islamisk tankegang mod kulturel forvrængning, og sikrer, at muslimer her ikke bliver kulturelt integrerede, samt udbreder islam til hele Verden. Se artikler 4 og 5a her: http://www.isesco.org.ma/English/presentation/ISESCO/Charter.asp

Københavns skolebørn kan nu kun få hallal-slagtet kød, som er "velsignet i Allah - Den Størstes navn "!!

Iflg. UNESCOs Kulturkonvention af 20.10.2005 skal bl.a. islamisk religion, kultur samt arabisk sprog fremmes på islams traditionelle vis, islamiske "professionelles og practitioners´" aktivitet skal støttes  . Hertil har kulturministeren bekendtgjort, at islamiske medieindslag skal bringes proportionalt med denne befolkningsdels andel af totalbefolkningen. Altså - efterhånden som Euro-Mediterraniens folkesluser lukkes op - kun islamiske indslag,. DR2 TV er allerede vidtgående en muslimsk kanal.

CKU og UNESCOs Konvention betyder jo omvendt integration fra regeringsside!

 Spørgsmål 3: Tror De, at regeringens troværdighed og tilliden til det udemokratiske EU vil vokse, efterhånden som vi "græsrødder" udbreder kendskabet til Euro-Mediterranien/Euro-Arabien-projektet ?

Vi "græsrødder" er i fuld gang med via internet og privatpublikationer at udbrede kendskabet til Euro-Mediterranien, fordi vi mener, danskerne har krav på en demokratisk debat om deres fremtidige identitet.

Tror De ikke, det er på tide, at regeringen og vore medier begynder at leve op til deres demokratiske forpligtelser og med 10 års forsinkelse orienterer os ærligt og meget indgående om Euro-Mediterranien og hele dets propagandaapparat: Anna Lindh Foundation, Dansk Center for Kultur og Udvikling, UNESCOs kulturkonvention?

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen

eks-øjenlæge

Toftevej 3

4140 Borup

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810