29.05.2004

Medierne fylder danskerne med løgn

Forfatter: Harry Vinter

I den forløbne uge blev danskerne groft misinformeret om prognoser for den fremtidige befolkningssammensætning

Medierne fylder danskerne med løgn

Aviserne angiver Ritzau som kilde

Søndag d. 22. maj ryddede Jyllands-Posten forsiden for at fortælle, at en stor del af danskerne tror, at muslimerne vil komme til at udgøre flertallet i Danmark om bare 30 år. Men de officielle prognoser viser noget andet, påstod Jyllands-Posten:

"Danmarks Statistik forudser, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande vil ligge på 10,9 procent i 2050".

Forskellige såkaldte eksperter harcellerede dernæst over de dumme danskere. 

Det hele blev efterfølgende gentaget i stort set samtlige medier.

Faktum er imidlertid, at indvandrere og deres efterkommere kun optræder under disse benævnelser i en kort årrække. I henhold til den af Danmarks Statistik anvendte definition på "indvandrere og efterkommere" tælles således overhovedet kun efterkommere i FØRSTE GENERATION. Når en indvandrer får statsborgerskab, drosles hans efterkommere med andre ord efterhånden ud af statistikken.

Betydningen heraf kan man forvisse sig om ved at gå på biblioteket eller ved at slå op på www.retsinformation.dk og i Lovtidende efterse det sidste par års love om tildeling af dansk indfødsret. Heri opregnes alle de begunstigede på navn (hvortil dog skal lægges deres børn under 18 år).

Med denne - og andre – fejlkilder, er det ikke underligt, at det "officielle tal" over antallet af "indvandrere og efterkommere" kun viser 10,9% i 2050. Dette tal siger intet om det faktiske antal fremmede til den tid. Når det tages til indtægt for noget andet, end de anvendte definitioner kan bære, er der tale om vildledning. 

Og selv om "efterkommerne" af politiske korrekthedshensyn drosles ud af statistikken, betyder det ikke, at de er holdt op med at være muslimer.

Det er slet ikke urealistisk at forvente muslimsk flertal i Danmark om 30 år, sådan som det blev oplyst i DDFs nyhedsbrev 6/12 2003.

Jyllands-Posten var bekendt med det nævnte inden trykningen af artiklen.

Det er en trusselmod demokratiet, når medierne modellerer på kendsgerningerne, så offentligheden ikke kan se, hvad de er. Det er en skandale, at skattebetalte "eksperter" kommenterer på noget, de ikke har sat sig ind i.

Jyllands-Posten har i øvrigt nægtet Den Danske Forening adgang til at oplyse tallenes rette sammenhæng.

Uvidenhed er tilgivelig.

Det er uhæderlighed ikke.

"Jeg forlanger ikke, at I skal gribe til våben mod tyrannerne. Jeg forlanger ikke, at I skal gå på gaden og demonstrere imod dem. Jeg beder Jer kun om at holde op med at DELTAGE i løgnen!"

Alexander Solsjenitsyn

www.dendanskeforening.dk

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810