26.06.2006

Trusler mod nationen!!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Hvorfor er inteligensiaen i Danmark faldet så uhjælpeligt i søvn, at vi må have amerikanske Roger Scruton til at udrede trådene???

 

 Hvis man i et "nobelt" selskab hævder, at Danmark er danskernes land, og samtidig påstår, at internationalisering og globalisering i mange sammenhænge kan være noget negativt, ja da bliver man opfattet som en uvidende stakkel.

 Jeg har ikke, og har aldrig haft noget imod mellemfolkeligt samarbejde, ej heller øget samhandel og udveksling af viden og hvad der ellers kan være til gavn for alle parter.

 Men i efterkrigstiden begyndte der at komme et " internationalt præsteskab" i form af organisationer, konventioner o.m.a, der har begrænset den nationale suverænitet mere en godt er.

 Jeg har opdaget, at jeg ikke er alene med denne opfattelse.

 Roger Scruton skriver i sin bog "Nationernes nødvendighed" et kapitel under overskriften "Trusler mod nationen" følgende:

 "Jeg er ikke ene om at se national loyalitet som forhåndsbetingelsen for konstitutionelt og demokratisk styre.

Og jeg er ikke ene om at tro, at de største politiske beslutninger, vi nu står overfor, angår nationen og dens fremtid.

 Disse beslutninger må diskuteres med fuldstændig ærlighed , hvis vi skal gøre det, der er bedst for vort land og verden.

 Ærlighed er imidlertid vanskeliggjort, eftersom der hersker censur i medierne og i regeringskredse.

 De, der forsvarer folkefællesskabets førstepersons-flertal, om end nok så nuanceret og om end nok så stilfærdigt, udsættes for at blive stemplet som facister, racister, xenofober, nostalgikere eller i bedste fald (som i vort) "little Englanders".

 Deres argumenter druknes sædvanligvis i flosker om det multikulturelle samfund, minioritetsrettigheder og den ny globalde økonomi.

 Magtfulde bureaukratier i EU, FN og WTO forstærker kravene om en ny verdensorden og udslynger mere hån  mod de reaktionære, som hæmmer deres plan

 I de opstående forhold er det kun Amerikas Forenede Stater, der aktivt modsætter sig FN´s ekpropriation af dets suverænitet, og det er næsten et paradoks, at en stat dannet ved føderation, konstitution og bevidst politisk valg nu skulle være den stærkeste forsvarer for national suverænitet.

 Hvorfor det er sådan, er vanskeligt at sige.

Men sådan er det, og det er en forklaring på den voksende divergens mellem den amerikanske og den europæiske vision om regeringsstyre.

 Desuden bør den amerikanske modstand over for FN`s lovgivningsmagter, som truer amerikansk suverænitet, sættes ved siden af deres samtykke, ja, udnyttelse af WTO`s lovgivningsmagter, som truer alle andres suverænitet.

 Jeg vender tilbage til dette punkt senere, eftersom det repræsenterer den store blinde plet i amerikansk strategisk politik på dette område.

 Blandt dem, der kommer til vesten for at søge statsborgerskab, er der mange, som reagerer på en sådan gave med taknemlighed og loyalitet.

Det gælder i særlig grad dem, der udstår trængsler for at nå vore kyster, som arbejder for at etablere sig som selv påtager sig hele risikoen ved deres udvandring.

 Ulykkeligvis er sådanne indvandrere nu atypiske.

Asylansøgere nyder statsstøttet eksistens fra det øjeblik, de ankommer, idet regeringen af FN`S Konvention om Flygtninge og Asyl er blevet pålagt at yde dem gæstfrihed på borgernes bekostning.

 Mængden af socialt boligbyggeri, som repræsenterer de lokale kommuners opsparing, opbygget under den forudsætning, at dette byggeri var til brug for dem, som allerede hører til, og som vi skylder nabopligt, er blevet rekvireret af indvandrere, som slet ikke er naboer.

 Virkningen af dette på indstillingen til national loyalitet er nærmest katastrofal."

 Ja, Robert Scruton, er en person der kan tænke.

 Han kan rejse sagen for nationen imod det transnationale alternativ.

 Nationen, det er der, hvor man siger "vi" og "hos os". Det er der man kan føle sig sikker under lov og ret.

 Det burde være der, hvor ingen international konvention,  kan tvinge en ekspropriation af rettigheder igennem til fremmede, på bekostning af nationens egne borgere.

 

  

kilde:" Nationernes nødvendighed" forfatter Roger Scruton.

 

            Forlag: Dansk Samling www.dksamling.dk

 

           Oversættelse fra engelsk af Lise Pihl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosbjerg Folkefest 2021

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Antologien om
Ole Hasselbalch
  er udkommet>>>

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                   det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>