26.05.2004

Advarsel før badesæsonen

Forfatter: Harry Vinter

Sommeren gav indtil for få år siden mulighed for et dejligt strandliv med sol og saltvand. Men det er fortid.

I dag skal soldyrkere vogte sig for grupper af muslimer, som fører sig frem som religiøst politi.

Det er snart slut med topløse piger på standene. De, som forsøger sig, risikerer at bliver konfronteret af aggressive muslimer, som smider med sten, skubber og slår, indtil pigerne tilpasser sig de bornerte muslimske standarder.

Den muslimske terror er værst omkring de store byer. På strande, som ligger langt fra de store byer, er det stadig muligt at solbade nøgen uden at risikere ubehageligheder.

Sidste sommer tog terroren til i omfang. Gang på gang blev badegæster chikaneret ved Feddet nord for Århus og ved Bellevue og Moesgård syd for Århus. 

Ved Køge Bugt Strandpark gik muslimske bander flere gang løs på nøgenbadere, hvorefter livredderne opfordrede nudister til at holde sig i nærheden af livreddertårnet, så situationen kunne være under kontrol. 

Men det afholdt ikke muslimerne fra at angribe soldyrkerne, som blev nødt til at flygte fra stedet. Derpå brændte de simpelt hen livreddertårnet af. 

Efterfølgende pralede de overfor danske strandgæster over deres gerning, - for at understrege overfor danskerne, hvem der bestemmer på stranden.

Der blev senere bygget et nyt tårn på samme sted, som endnu ikke er blevet brændt ned. Men situationen er sådan, at flere livreddere tager hund med sig på deres week-endvagter. 

Nord for København gik muslimer løs på festende unge danskere ved Charlottenlund i Pinsen. 

Ved Bellevue Strand ved Klampenborg er der, når vejret er godt, ofte fyldt op med fuldt påklædte muslimer, som chikanerer enhver dansker, som vover at nærme sig, til at forsvinde. 

På lune aftener er det særligt farligt for danskere at færdes på strandene nær de store byer. 

Da tager store muslimske familier ofte ophold på strandene, hvor de griller og hygger sig. Men de tolererer ikke danskere, som vil tage sig en "moonlight swim". Danskere bliver stenet og pryglet bort fra strandene.

Der er især tre kategorier af danskere, som muslimerne ikke tolererer:

 

-         For det første nudister eller piger, som blot er topløse.

-         Dernæst grupper af unge af begge køn, idet muslimerne ikke kan tåle synet af piger og drenge, som omgås hinanden som ligeværdige.

-         For det tredje personer, som på den ene eller anden måde er sårbare - så som hjemløse, der samler flasker, eller mennesker, som udviser homoseksuel adfærd.

De muslimske bander er let genkendelige på, at de ikke kommer på stranden for at nyde solen, men udelukkende for at terrorisere danske soldyrkere. De optræder derfor altid fuldt påklædt.

Desværre nytter det ikke chikanerede danskere at ringe til politiet. Politiet magter ikke at afse de store mandskabsressourcer, som er nødvendige for at beskytte danskerne på de store strandområder - endsige jagte voldsmænd. 

Danskerne har valget mellem at underkaste sig – eller at optræde så mange sammen, at de kan forsvare sig selv. 

Stærke kræfter i medierne og det politiske system har igennem mange år arbejdet ihærdigt og målbevidst for, at vi skulle komme her til.

Nogle citater fra de senere år illustrerer de holdninger, som ligger bag:

"Jeg ved godt, at mange danskere er ængstelige for at åbne grænser kunne føre til, at Danmark bogstaveligt talt blev oversvømmet af f.eks. en halv eller en hel million mennesker udefra. Det ville skræmme folk, men sådan går det jo ikke. I øjeblikket udgør flygtningene 0,3 procent af befolkningen."

Poul Schlüter (Konservative), Berlingske Tidende 4/8 1985.

"Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os."

Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986

"Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den."

Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 27/10 1991.

"Det magter vi, og hvis jeg yderligere skal udfordre, vil jeg tilføje, at jeg også tror, at denne tilgang af fremmed kultur ikke vil være nogen fare, men tværtimod berige vort danske særpræg."

Mimi Stilling Jakobsen (CD), Jyllands-Posten 20/11 1991

"Kan et par hundrede familiesammenførte indvandrere om året true det danske samfund? Nej, selvfølgelig ikke! Så sårbart er det danske velfærdssamfund ikke!."

Elisabeth Arnold (Radikale), Jyllands-Posten 10/10 1993. 

"Jeg mener ikke at beregninger, der forudser 55.000 flere børn af indvandrere og flygtninge, er realistiske - men selv om de holder, er der ikke noget at frygte. Børnene bliver jo født som danskere."

Bjørn Elmquist (Radikale), Jyllands-Posten 1/12 1994.

"Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs."

Jytte Hilden (Socialdemokratiet), Århus Stiftstidende 26/3 1996.

Tysklands tidligere rigskansler Adolf Hitler var inde på lignende tanker allerede i 1930’erne: 

"Vi har i det hele taget det uheld, at vi har en forkert religion... Den muhamedanske religion ville være langt bedre egnet for os end netop kristendommen med dens slappe tolerance."

En af Adolf Hitler ofte fremsat betragtning, ifølge Albert Speer i "Fra triumf til katastrofe. Erindringer 1933-1945"

Helt afgørende for udviklingen er det imidlertid, at et flertal af vælgerne gang på gang har sammensat et folketing, som konsekvent har arbejdet for en islamisering af Danmark.

danskeren@danskeren.dk

www.dendanskeforening.dk

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810