17.05.2018

Ungarns stilling i verden

Forfatter:

Viktor Orban: "Tusindvis af højtbetalte aktivister, bureaukrater og politikere arbejder på at gøre folkevandring til en fundamental menneskeret. Det er grunden til, at de vil fratage os retten til at bestemme, hvem vi vil lukke ind i landet, og hvem ikke"

 

Torsdag 10. maj 2018 holdt den ungarske premierminister sin tiltrædelsestale i parlamentet efter at have svoret embeds-eden.

Den fulde tale i engelsk oversættelse her:

https://visegradpost.com/en/2018/05/12/viktor-orbans-full-speech-for-the-beginning-of-his-fourth-mandate/

Gates of Vienna har foretaget en separat oversættelse fra ungarsk til engelsk; den kan ses i uddrag her (inklusive tekstet video):

https://gatesofvienna.net/2018/05/viktor-orban-the-era-of-liberal-democracy-has-ended/

Neden for en oversættelse (v/ kjh) af sidstnævnte tekst til dansk i form af udvalgte og interessante afsnit med relevans også for Danmark:

 

Ungarns stilling i verden

Vort svar, ungarernes svar på en forandret verden, er, at vi - på ruinerne af det havarerede liberale demokrati - bygger det 21. århundredes kristne demokrati, der sikrer menneskelig værdighed, frihed og sikkerhed. Det forsvarer ligestillingen mellem mand og kvinde, den traditionelle familie-model. Det forhindrer anti-semitisme, forsvarer vor kristne kultur og giver vor nation en chance for overlevelse og vækst. […]

Naturligvis er det glimrende med innovation, tillid til fremtiden og de storslåede planer [for samfunds-indretningen]; men ved siden heraf må vi huske på, at vi er en nation med en mere end tusind-årig historie. Når man driver politik i et så gammelt land, må man agte på, at der er forhold, som er vedvarende - så som nationens størrelse, dens placering på landkortet og dens ånd. Sådant må en premierminister have for øje, når han og hans ministre tiltræder deres embede; medlemmerne i parlamentet bør også kende hertil.

Når vi skal beslutte os for, hvad ungarerne ønsker sig her i verden, må vi huske på vort lands størrelse. Dets udstrækning har ganske vist ændret sig mange gange gennem de seneste tusind år, men vi har aldrig været regnet blandt verdens store nationer. Situationen i dag er, at ungarerne udgør 0,2 procent af hele klodens samlede befolkning. Af dette følger umiddelbart, at ungarernes overlevelse og beståen ikke er en selvfølge. […] Politik, ført i Ungarn, må tage sit udgangspunkt i, at vi kan risikere at gå under [i folkehavet], at vi kan blive spredt for alle vinde, at ungarerne ligefrem helt kan forsvinde; og det er faktisk muligt at forestille sig en verden uden den ungarske version af Homo sapiens.

Der var dem, der mente, vi allerede var nået dertil; men Gud være lovet er det os, der står her i dag, og ikke dem. […] Vi er noget særligt [blandt folkeslagene]. Det er kun os, der taler vort sprog. Der er en verden, som kun vi kan se, takket være ungarsk sprog og kultur; og kun vi kan beskrive den fyldestgørende. Uden os ville den menneskelige civilisation mangle et sprog, være berøvet en måde at se verden på - og dermed fattigere. Dette forhold burde være kernen i enhver ungarsk regering. En ungarsk regering med denne bevidsthed kan repræsentere Ungarn i omverdenen, i tillid til Ungarns betydelige bidrag til videnskab, kultur, sport og hvad der ellers har ført til fremskridt for hele menneskeheden. […]

Ungarns geopolitiske placering har tvunget os til tænke og handle i forhold til geografien - og ikke ideologisk. Ungarn er et trofast medlem i det vestlige alliance system - og vil forblive så. Men dette ændrer ikke ved den ungarske statsdannelses fysiske placering eller ved, at det geografiske fokus er i centrum for ungarsk politik. Mod vest har vi landet med de tyske jernkanslere, i øst finder vi de slaviske soldater-nationers verden. Nede mod syd de muslimske masser. Berlin, Moskva, Istanbul. Det er den placering, Ungarn har. […]

Min regering følger den linje, at vi ungarere aldrig har ønsket at være en slave-nation. […] Efter min regerings opfattelse er det ikke tilstrækkeligt, hvis man vil hævde friheden, at holde de tre store hære - den tyske, den russiske og den tyrkiske - ude fra den karpathiske slette, men derudover at forbedre forholdene, således at vi kan være frie i vort eget land og gøre, hvad vi ønsker hver for sig. Det er grunden til, at min regering vil være en regering for frie ungarere og et suverænt Ungarn. […]

Vi er parate til at bidrage til at forandre unionen [den ‘europæiske’], uanset om den ønsker reformerne eller ej; undgå dem kan den ikke. Med al den styrke, vi måtte besidde, vil vi arbejde for, at unionen skal fungere som en alliance af suveræne nationer. Og den må én gang for alle opgive sine feberdrømme om Europas forenede stater. Den europæiske union må bringes tilbage på realiteternes faste grund.

Som et første skridt må de ændre deres tankesæt vedrørende folkevandring (migration). Som det er i dag - således tænker de i Bryssel - er det en uretfærdighed, hvis en person ikke er født i det område, hvor han ønsker at leve. De mener, at det er rigtigt at udstyre folk med en rettighed til at bevæge sig derhen, hvor de ønsker at bo. Realiteterne i Bryssel i dag er, at i tusindvis af højtbetalte aktivister, bureaukrater og politikere arbejder på at gøre folkevandring (migration) til en fundamental menneskeret. Det er grunden til, at de vil fratage os retten til at bestemme, hvem vi vil lukke ind i landet, og hvem ikke. […]

Jeg er overbevist om, at (uhæmmet) folkevandring vil føre til, at nationer og stater går i opløsning. De nationale sprog vil svækkes, grænserne sygne hen, de nationale kulturer opløses - og resultatet vil blive ét eneste ’grænseløst samfund’. Og til slut vil disse sammensmeltede europæiske samfund bevæge sig derhen, hvor det vil være muligt at danne en uniform europæisk regering. Det er den skæbne, der venter dem, der ikke forsvarer sig mod folkevandringen. Måske ikke lige i morgen, men inden for overskuelig tid. Det er ende-målet. Det er deres virkelige master plan! […]

Min regering vil modarbejde denne plan, det vil jeg ikke lægge skjul på, og i forsvaret af ungarsk frihed vil vi sætte os imod alle de processer, der fører til planens udførelse, og imod alle de mellemliggende trin. Multikulturalisme var første skridt i planen. Politisk korrekthed det næste: den, der medfører indskrænkning i ytringsfriheden. Det er, hvor Europa befinder sig i dag. Næste fase vil så være den tvungne migrant-fordeling. I dét Europas interesse, som vi elsker, og for hvilket vi er rede til at yde betydelige ofre, er vi ikke til sinds at bidrage til det næste niveau af selv-udslettelse. Vi må og skal træde frem på kamppladsen i europæisk politik. Vi vil være imod de tvungne migrant-kvoter, vi vil hævde den kristne kultur og vi vil kæmpe for forsvaret af grænserne. […]

For blot nogle minutter siden aflagde jeg ed som primierminister for fjerde gang. […] Efter at jeg nu lige har aflagt denne ed på vegne af ethvert individ i vor nation, alle 15 millioner ungarere - såvel samlet som individuelt - vil jeg i overensstemmelse med min samvittighed herefter udføre alle mine aktiviteter til gavn for vort fædreland, for det ungarske folk, for ungarske interesser, samtidig med at jeg understøtter kristne værdier. Gud hjælpe mig!

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810