22.03.2018

Dansk Folkeparti frifundet

Forfatter: OH

Dansk Folkeparti er blevet frifundet i den sag, som 15 nye medborgere rejste mod partiet - og Den Danske Forening

Læs Højesterets afgørelse her

Læs Landsrettens afgørelse her

Læs Byrettens afgørelse her

 

Dansk Folkeparti er blevet frifundet i den sag, som 15 nye medborgere rejste mod partiet - og Den Danske Forening, som imidlertid blev frifundet allerede i byretten - i den såkaldte "annoncesag".

DF havde i en helsidesannonce i Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad og på sin hjemmeside offentliggjort forslaget til den indfødsretslov, der var under behandling, med en overskrift, hvorefter én af personerne i forslaget af PET var vurderet som en sikkerhedsrisiko. De 15 sagsøgte skred i den anledning til injuriesøgsmål.

Højesteret skriver:

"Hovedspørgsmålet i sagen er, om Dansk Folkeparti Landsorganisationen har overtrådt straffelovens § 267 ved de udsagn, som partiet fremsatte i en helsidesannonce i Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad den 29. maj 2013 samt offentliggjorde på sin hjemmeside.

Dansk Folkepartis annonce blev bragt i forlængelse af den politiske debat, der fandt sted ved Folketingets 1. behandling den 25. april 2013 af et lovforslag om meddelelse af indfødsret og før 2. behandlingen af lovforslaget den 30. maj 2013.

Annoncen satte spørgsmålstegn ved rimeligheden af, at et flertal i Folketinget ville meddele indfødsret til en person, der kunne være til fare for statens sikkerhed, og at justitsministeren ikke ville fortælle Folketinget, hvem personen var. Annoncen indeholdt udsagn om, at "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed" og "den potentielle terrorist ... er blandt de knap 700". Annoncen indeholdt en gengivelse af navn og bopælskommune for de 685 personer, som var optaget på lovforslaget. Annoncen angav ikke, hvem af de 685 personer de to udsagn angik. Spørgsmålet er, om der med udsagnene er rettet ærefornærmende sigtelser, jf. straffelovens § 267, mod hver enkelt af de 15 indstævnte personer.

Ved vurderingen heraf skal der som fastslået ved Højesterets dom af 15. september 2015 (UfR 2016.151) lægges vægt på, hvordan en almindelig læser vil opfatte udsagnene ud fra indhold og kontekst.

Højesteret finder, at annoncen af en almindelig læser må opfattes som en politisk meningstilkendegivelse om, at der ikke bør meddeles indfødsret til en person, der er til fare for statens sikkerhed, og ikke som en beskyldning mod hver enkelt af de 685 personer for at være til fare for statens sikkerhed og en potentiel terrorist. Højesteret har herved også lagt vægt på opsætningen af udsagnene i annoncens overskrifter og tekst samt på, at navnene på de 685 personer ikke i sig selv fremstår som det centrale budskab. Ud fra annoncens indhold og kontekst må en almindelig læser forstå annoncen sådan, at udsagnene alene angår én ud af de 685 perso-ner.

Højesteret finder, at den mistænkeliggørelse af samtlige 685 personer, der ligger i udsagnene: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed" og "den potentielle terrorist … er blandt de knap 700", for hver enkelt på listen er så vag, at den ikke kan anses for at krænke nogen en-keltpersons ære, jf. straffelovens § 267.

Højesteret frifinder herefter Dansk Folkeparti.

Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang tilkendes Dansk Folkeparti sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret med i alt 221.440 kr. Heraf er 210.000 kr. til dækning af advokatudgifter og 11.440 kr. til dækning af retsafgift for landsret og Højesteret.

Sagsomkostningerne fordeles som nedenfor bestemt.

 

Thi kendes for ret:

Dansk Folkeparti Landsorganisationen frifindes.

I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal statskassen for Aladdin Bouhania, Dounia Righi, Helin Al-Hasnawi, Javid Aslami, Mohammed Shaker, Seyed Mohsen Nour-bakhsh Soltani, Sherin A. Mahamad, Tina Pia Peirano, Hakan Mert og Zoraya Nieto Florez betale i alt 147.627 kr. til Dansk Folkeparti.

I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal Andres Felipe Valderrama Pineda, Jason Lorje, Seyyit Sahin, Zakaria Abdul Rahim og Zhanna Tairova (deres retshjælpsforsikringer), subsidiært statskassen, hver især betale 14.762,60 kr. til Dansk Folkeparti."

Se nærmere http://domstol.fe1.tangora.com/Domsoversigt-(Højesteretten).31478.aspx?recordid31478=1541

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810