22.02.2018

Viktor Orban i tale til nationen:

Forfatter:

Vesten vil falde, mens Europa ikke engang opdager, det bliver invaderet.

 

"Den ungarnske regeringsleder siger bl.a.:
 

"Jeg vil også henlede opmærksomheden på, at et nyt debatforum er åbnet: FN  har besluttet, at man ved udgangen af indeværende år 2018 vil vedtage en traktat om migration [folkevandring]. De har nu sat traktaten til debat. USA har allerede forladt konferencebordet, fordi de mente, at forslaget var håbløst pro-migration og imod grænseforsvar. [...]
FN ønsker, at vi skal acceptere, "at migration og det at fremme migration bidrager til vækst i økonomi og velfærd.". Jeg citerede dette med vilje; for, set fra et europæisk synspunkt, er dette åbenlyst tåbeligt. Det ville svare til, at man sagde: "En influenca epidemi er god, for den fremmer folks helbred og velbefindende.".
 

Iflg. FN skal der i Europa etableres regulære og faste migrationsruter; og FN mener, at det er enhver europæers pligt at hjælpe migranter til de pågældende europæeres land, hvor de så kan slå sig ned og finde [få  tildelt] arbejde. Mine ærede damer og herrer! Vi er klar over, at 80% af landene i FN er migrant-eksporterende lande; men dette var ikke grunden  til, at vi skabte FN i sin tid, så de nu kan vende sig imod os og  forsøge at påtvinge os tilstande, som vil ødelægge os.

FN proklamerer også, at vi skal fjerne fysiske og lovmæssige hindringer, der er med til at blokere for migranter, når de har tænkt sig at krydse  grænser. Vi kan være sikre på, at FN havde os i tankerne med disse  forslag!
Interessant nok kommer sådanne forslag normalt fra folk, som til dagligt er beskyttet af bodyguards, transporteret omkring i pansrede biler, har et højt beskyttelseshegn  omkring deres hus og et sikkerhedssystem til personlig beskyttelse alle døgnets timer.
Vi vil som modforslag fremføre, at i stedet for ovenstående kunne forslagsstillerne starte med at fjerne deres egne beskyttelsesforanstaltninger (porte og hegn) og afskedige deres bodyguards. Jeg vil foreslå, at vi først tager del i deres debat, hvis det lige foreslåede eksperiment lykkes, og forslagsstillerne stadig derefter skulle være i live. Hvis eksperimentet [med at være ubeskyttet] mislykkes, og de derfor er nødt til at flygte, er vi villige til at give dem asyl i Ungarn.
Mine ærede damer og herrer! Alt, hvad de [FN] foreslår, er åbenlyst vanvittigt, helt uforståeligt; hvorfor anser de os for totalt tåbelige, at vi vil acceptere deres forslag og gennemføre dem? Vi må fortælle dem op i deres åbne ansigt, at Ungarn ikke er befolket af forstyrrede hoveder! Og vi forstår i øvrigt udmærket, at de forskellige  organisationer, som George Soros støtter finansielt og massivt, ikke kun har sæde i Bryssel og Budapest, men også i FN i New York. Vi forstår fuldt ud, at de bruger en masse penge på at fremme en verdensomspændende accept af [uhæmmet] migration som noget uundgåeligt.".

Og han siger videre:

"Vi  må sige det klart, at vor solidaritet retter sig mod de europæiske folk og ledere, som ønsker at bevare deres hjemland og deres kristne kultur, men vor solidaritet gælder ikke dem, der modarbejder dette. Vi  solidariserer os ikke med de europæiske ledere, som ønsker at skubbe Europa ud i en ikke-kristen, ikke-national ny tidsalder.
Mine  ærede damer og herrer! Vi  siger det klart og uden omsvøb: Vi betragter ikke vor kamp som håbløs. Nej, faktisk mener vi, at det går mod sejr.  De fire Visegrád lande [Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Polen] følger en støt kurs. De ortodoxe lande holder skansen. Det ser ud til, at kroaterne også er ved at komme til fornuft. Østrig vendte sig for nylig i en patriotisk og kristen retning. I Bayern, under CSU's ledelse, øges den intellektuelle og politiske modstand.
[...  Mange forsøg gøres for at underminere nationalstaterne] Men naturligvis  vil vi ikke tillade, at dette sker -  mens vi sidder med hænderne i  skødet. Vi er ikke som umælende [slagte]får, der står stille og roligt og venter på deres skæbne. Naturligvis vil vi kæmpe - i det nødvendige  omfang. Vi vil bruge stadigt skrappere legale våben. Som et første  skridt har vi  'Stop-Soros-Loven', hvor migrant-spørgsmålet kædes sammen  med det nationale forsvar: Penge og fondsmidler, der sendes til migrant-promoverende private organisationer og fup-foretagender vil  blive omdirigeret til vort grænseforsvar. Deres finansieringskilder vil blive nøje gransket, og de, der ikke stopper deres farlige planer, vil  blive blokeret, helt uafhængigt af, hvor magtfulde og superrige end de måtte være.".

 

Se og hør resten af talen her >>>

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810