01.02.2018

Red Barnet - hvor får de penge fra?

Forfatter: Af Niels Christensen

Størstedelen af indtægterne henter de ”humanitære” organisationer i de offentlige kasser.

 

Red Barnet er én af mange NGO-organisationer. De hævder alle, at de er private organisationer, og at de er upolitiske og uafhængige at statslige interesser. Det fremgår også af den betegnelse de bruger om deres organisationer. NGO står for Non-Governmental Organization (Ikke-statslig organisation).

Deres status som private nødhjælpsorganisationer forhindrer dem dog ikke i at have snablen dybt begravet i de offentlige (statslige) kasser.

I 2015 kom de 468 millioner af Red Barnets totale indtægter på 586 millioner fra de offentlige kasser, - nemlig Danida, EU og øvrige offentlige midler.

Især bidraget fra EU er bemærkelsesværdigt. I 2013 og 2014 lå bidraget fra EU jævnt på cirka 145 millioner kroner. I 2015 steg det ganske brat til over det dobbelte, nemlig 302 millioner kroner. Var det mon indsatsen i Middelhavet, der skulle finansieres?

Kilde: Red Barnets årsrapport 2015

Omregnet til heltidsansatte har Red Barnet 985 ansatte i Danmark. 631 af disse er ansat i asylafdelingen. Det er således helt åbenlyst, at de humanitære (levebrødshumanitære) organisationer i godhedsindustrien har en helt klar interesse i at skaffe asylansøgere til landet. Der skal kunder i butikken, ellers løber gesjæften ikke rundt.

Røde Kors har et endnu større budget. Af Røde Kors’ samlede indtægter i 2016 på 1,636 milliarder kroner kommer 292 millioner kroner fra Udenrigsministeriet og 732 millioner fra Udlændingestyrelsen. 750 millioner kroner af disse penge er brugt i asylarbejdet, hvilket primært vil sige til lønninger i Røde Kors’ mange asylcentre. Bygningerne og driften af disse betales af staten.                                                               

Kilde: Røde Kors, årsregnskab 2016

”Det er således helt åbenlyst, at de humanitære (levebrødshumanitære) organisationer i godhedsindustrien har en helt klar interesse i at skaffe asylansøgere til landet.”

Jeg har ikke kunnet finde nogen oversigt over, hvor mange lønnede medarbejdere Røde Kors har i Danmark, Det er åbenbart ikke noget, de ligefrem skilter med, men der er ingen tvivl om, at der ligger et kæmpe potentiale i de mange asylcentre.

I en artikel helt tilbage fra 2008 med overskriften ”Asylafdelingen i Røde Kors bruger millioner på sig selv”, retter Politiken gennem nogle kilder en række beskyldninger mod Røde Kors.

Citat: ”Dansk Røde Kors bruger så store summer på at opretholde en stor organisation med mange ansatte og interne afdelinger, at det går ud over mulighederne for at give tilbud til børn og voksne beboere i asylcentrene. 

Asylafdelingen i Røde Kors har tre gange så mange ansatte per asylansøger som det kommunalt drevne asylcenter i Brovst.

Sidste år faldt antallet af indkvarterede i Røde Kors-centrene med godt 300 til omkring 1.500 helårspersoner. Alligevel steg Røde Kors’ udgifter til lønninger med et par millioner til 150 millioner kr.”

Kilde: Politiken 21/6 2008

At godhedsindustriens indtægtsgrundlag samlet set er en kæmpe udgift for landet, er den sådan set ligeglad med. Dens egoistiske særinteresser går forud for det. Der er ikke tale om humanisme, men om levebrødshumanisme.

Hvad det ”politisk neutrale” angår, set det også ganske sørgeligt ud. Red Barnet, Læger uden Grænser, Røde Kors med flere, har indtaget en helt klar indvandringsvenlig holdning ved at fragte migranter i titusindvis til Europa (Italien). Set over et år er der antageligt tale om mere end 100.000, der fragtes til Europa alene af NGO’erne.

Red Barnet har en erklæret målsætning om at fragte 41.600 migranter årligt til Europa med organisationens skib, Vos Hestia, der sejler i fast rutefart mellem den Libyske kyst og Italien.

Kilde: https://redbarnet.dk/redningsskib/

NGO’erne skaber dermed deres helt egen indvandrings- og migrationspolitik på tværs og på trods af de europæiske landes regeringers indvandrings- og migrationspolitik, som de fuldstændigt kortslutter med deres tiltag.

Kilde: www.fyens.dk 14/9 2017

EU lader dem uhindret gøre det. Der er nemlig tale om sammenfaldende interesser, om end målet er forskelligt. EU skal bruge masseindvandringen til sin beskidte agenda om en befolkningsudskiftning i Europa. Det er det største forræderi nogensinde mod Europas befolkning.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810