30.05.2006

Om få år kan muslimske indvandrere stemmer sig til magten

Forfatter: Ebbe Talleruphuus

Kun hjemsendelser kan forhindre det

Verdens farligste kontraster: Ideologien Islam og vestligt demokrati som ideologi.

Prøv at beskrive en farve, og du vil opdage, at du ender med at beskrive den i forhold til andre farver, lysere/mørkere, varm/kold, eller du relaterer den til  kontrastfarven. Det samme sker, hvis du forsøger at beskrive en ideologi, der bunder i religiøse forestillinger og menneskeopfunden tro. Det er relativer, der aldrig kan blive konkret debatstof. Så lad os forsøge en anden vej, ved at sammenligne de to ideologier, som vi ser dem beskrevet netop nu.

 

Magtsiden.

Den vestlige kultur bygger på kristendommen, og den kristne kirke har stadig et stabilt tag i befolkningen i de fleste vestlige demokratier – i forskellige udgaver og forklædninger. Men fælles for alle er, at kirken kun har beholdt den religiøse magt – vore demokratier er verdsligt styret (sekulære), så selv Paven kun har magt over de sjæle, der kalder sig katolikker – samt Vatikanstaten og dens kolossale formue.

Muslimske lande derimod er styret af den islamiske religion gennem deres præster, der siden Islam blev etableret omkring år 650 e.k. har beholdt såvel den religiøse som den verdslige magt over befolkningen.

Mange af de lande vi regner som muslimske har måske et verdsligt overhoved, og forsøger at efterligne de vestlige demokratier i deres styreform, men da Islam bygger 100% på Koranens ord og de tilhørende Sharialove, vil enhver regering overordnet være underlagt præsterådets beslutninger, uden mulighed for at afvige fra Koranens ord og Sharialovene. Der er således ikke tale om, at disse lande på noget punkt kan sammenlignes med de frie, vestlige demokratier.

 

Status i dag.

Den vestlige kultur har efter løsrivelsen fra den kristne kirkes magt, udviklet sig til en velfungerende og rig civilisation, hvor alle borgere principielt er frie til at styre deres egen tilværelse. Det giver grundlaget for stor velstand og en teknologisk udvikling Verden aldrig tidligere har oplevet. Den vestlige kultur, byggende på liberalisme og demokrati har vist sin styrke.

Islam har altid været en krigerisk kultur – Muhammed var landevejsrøver og dræbte et stort antal modstandere, før han fandt på at udråbe sig selv til profet.

Koranen, som Muhammed baserede sin nyetablerede religion på, blev suppleret med en samling love, Sharia, der gjorde det muligt at styre undersåtterne med hård hånd, så Koranens bud - at erobre hele Verden og underlægge den Allahs vilje - kunne gennemføres. Islamistiske præster fik efterhånden erobret så mange lande i Mellemøsten og Europa, at de blev en yderst farlig modstander for vesten, der til sidst, ved en fælles indsats, lykkedes at stoppe den muslimske fremmarch i Europa ud for Wien i 1683. Siden da er det gået tilbage for det Osmaniske riges erobringstogt. Vestens lande var militært set blevet for stærke, så de hellige krige måtte erstattes med en anden form for erobringskrig – vesten måtte indtages indefra ved at sprede den islamiske befolkning til alle vestlige riger, og lade dem formere sig så hurtigt, at de kom i flertal. Demokratierne kunne erstattes af Islam og Sharialovene erstatte de vestlige love.

Islam har kun denne mulighed for at udvikle sig, da de muslimske lande alle har det indbyggede problem, at de – trods oliemilliarderne - ikke kan brødføde deres egen befolkning. Det skyldes, at præstestyret er totalitært, og bl.a. begrænser befolkningens udvikling og dermed hæmmer deres egen forskning så meget, at de er kommet uhjælpeligt bagud i forhold til vesten.

De har gjort sig så afhængig af den vestlige teknologi, at de er nødt til at besætte de vestlige demokratier for at sikre sig den vestlige teknologi og samtidig komme af med deres enorme befolkningsoverskud. Desværre ser strategien ud til at lykkes i Europa.

 

Dialog.

Nøglen til at overtage de vestlige, demokratiske lande er truslen om terror parret med dialog. Et svagt vestligt demokrati er absolut ikke gearet til at modstå denne form for angreb, idet vore humanistiske, menneskeretslige love giver fri adgang for de fremmede, der ønsker at besætte os – uden magtudfoldelse. Når de får flertal i vore demokratiske organer, kan de langsomt indføre sharialove og erstatte vore love, og væbnet modstand er utænkelig, da det jo foregår indenfor demokratiets egne regler – væbnet modstand kan kun foregå som regulær borgerkrig, og den er vanskelig at gennemføre, når de vestlige borgere er uden våben og stort set uden erfaring i at anvende våben i eget land.

Dialog bliver således undervejs Islamisternes middel til at opnå de ændringer de ønsker, idet enhver dialog nødvendigvis må ende med, at den vestlige part afgiver endnu en del af sin suverænitet til fordel for Islam – islamister kan jo aldrig komme i en situation, hvor de tvinges til indrømmelser – der kan ikke ændres et komma i Koranen, og det er Koranens ord de forhandler ud fra.

 

Vejen frem.

Så længe de radikale og deres mange medløbere har mulighed for at blokere for en lovgivning, der sætter regeringen i stand til ikke blot at stoppe tilstrømningen af fremmede, men regulært at stoppe, at antallet af muslimer i landet bliver større end det nuværende niveau, kan vi uden besvær regne ud, hvornår muslimerne i landet får kontrol med vore vigtigste, demokratiske organer, og dermed kan islamisere Danmark. Om der går 20 eller 30 år er ikke så interessant i denne sammenhæng – det vigtigste er, at det kommer til at ske som beskrevet, hvis vi ikke stopper udviklingen nu – ikke med dialog, men med nye fremmedlove.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810