HVAD ER DANSKEREN / INDSIGT - UDSYN

Foreningen har siden stiftelsen udgivet bladet Danskeren/Indsigt-Udsyn. Redaktør er bibliotekar Harry Vinter. 

Imod alle odds har bladet siden bekæmpet fortielser og løgn og søgt at holde sandheden på banen.

Bladet råder over sit eget informationsnetværk i Danmark og udlandet.

Den redaktionelle linje bygger på følgende grundholdninger:

  • Overbefolkningsproblemet og de mange etniske og religiøse konflikter ude i verden kan ikke løses ved at lade alverdens folk slå sig ned her hos os.
  • Det "multietniske" samfund, der under udvikling vil gøre Danmark til en heksekedel.
  • Den kostbare asylpolitik er uansvarlig i en verden, hvor tusinder hver dag dør af sult - og i et land hvor de dårligt stillede lades i stikken.
  • Danmarks fremtid skal hverken bestemmes af politiske ekstremister eller den "humanitære" industri.

Du kan få abonnement for et år (4 numre) ved at sende 250 kr. til DEN DANSKE FORENING, Skomagergade 25, 4000 Roskilde på reg.nr. 4317 konto 454-7551. Skriv "abonnement" i meddelelsesrubrikken, når du betaler via din netbank og angiv din adresse!”

Medlemmer af Den Danske Forening modtager bladet som en del af medlemskabet. Du kan også få nærmere oplysning på danskeren@danskeren.dk eller på tlf. 23 42 77 33

/2018